420648 Bruksanvisning

gkwebonline.no

420648 Bruksanvisning

Båndsliper BS720ABRUKAv/på-bryter (se fig. 1): Pass på at slipebåndet ikke er ikontakt med noe når maskinen starter.Slå på maskinen: Trykk inn av/på-bryterenSlå av maskinen: Slipp opp av/på-bryteren.BRUK – VEDLIKEHOLDMotoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Holdventilasjonsåpningene på maskinen frie for støv ogskitt. Unormal gnistdannelse kan skyldes at kollektorener skitten eller at børstene er utslitte. Dette ordnes vedå rengjøre eller skifte børster.Ikke press ned sliperen. Maskinens egen vekt ertilstrekkelig.Velg rett korning på slipepapiret for å oppnå bestresultat. Skift båndet før det er helt utslitt.NorskBYTTE AV SLIPEBÅND (FIG. 2)• Ta ut stikkontakten• Ta opp hendel på side av sliperen slik at båndetløsner, og ta deretter ut båndet.• Sett inn nytt bånd; NB! SETT DET RIKTIG VEI (SE PILPÅ BÅNDET OG MASKINEN)• Press hendelen på plass igjen, slik at båndetstrammes.• Start maskinen og juster vinkelen på båndet vedskruen på siden av maskinen slik at båndet går rett.STØVOPPSAMLERStøvoppsamleren bør brukes ,særlig ved sliping av tre.FIG. 2Hendel for bytte av slipebåndAv/på-bryterFIG. 1Skrue for justering av slipebånd

More magazines by this user
Similar magazines