Kraftutveksling med EU. Agders muligheter og utfordringer

energikonferansen.sor.no
  • No tags were found...

Kraftutveksling med EU. Agders muligheter og utfordringer

HISTORIKK1957196319681989• Utbyggingsmuligheterkartlegges• Kombinert utbygging /separat utbygging• Konsesjon på”Kombinert utbygging”ble gitt 5. juli• Sira-Kvina kraftselskapble stiftet 4. oktober• Første kraftverk bleåpnet på Tonstad med2 x 160 MW• Siste aggregat på 50MW stod ferdig i Åna-Sira kraftverk. Utbygging i totalt 6 byggetrinn fra 1963 til 19897 kraftverk med tunnelsystem og reguleringsmagasinKraftselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad i SirdalkommuneEnergikonferansen Sør 2012 26.09.2012 6

More magazines by this user
Similar magazines