Inntekt

bisek.se
  • No tags were found...

Inntekt

Opplegg for undersøkelsen – metodisktilnærmingOversiktsanalyse. Analyse av aktivitetsmønstre ogbruk av bil ved hjelp av norske reisevaneundersøkelser(RVU) blant barnefamilierSupplert med data fra Statistisk sentralbyråsforbruksundersøkelserDybdeundersøkelse. Analysene av RVU er brukt for åetablere fokusgrupper. Fokusgruppene diskuterte egneaktiviteter, kostnads-, pris- og skatteelementersbetydning for mobilitet og sosiale aktiviteter

More magazines by this user
Similar magazines