Løsning Eksamen Dec 2009

home.uia.no
  • No tags were found...

Løsning Eksamen Dec 2009

UNIVERSITETET I AGDERFakultet for teknologi og realfagEKSAMENEMNE: MAS 113 Digital StyringFAGLÆRER:Torstein WroldsenKlasser:Dato: 25. november2009Eksamenstid, fra - til: 09.00 – 12.00Eksamensoppgavenbestår av følgende:Antall siderinkl. forside: 5Antalloppgaver: 4Antall vedlegg: 0Tillattehjelpemidler er:Kalkulator. Alle skrevne og trykte hjelpemidler.KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG.1


Oppgave 3 (vekt 10 %)• Er tilstandene 1 og 3 eller 4 og 6 tvetydige? begrunn svaret.• Tilstandene 1 og 3 er entydige, samme inngangs signal gir sammeutgangssignal for både x og y. Tilstandene 4 og 6 er derimottvetydige for både x og y.4


• Lag en symboltabell hvor de aktuelle signalene tilordnes inn- og utgangerpå en Siemens PLS.• Beskriv systemet ved hjelp av et flytskjema.6


• Lag et Ladder diagram for systemet, bruk flytskjemaet som utgangspunkt.7

More magazines by this user
Similar magazines