Evaluering af Geometri (Q3+Q4) 14510

math.au.dk
  • No tags were found...

Evaluering af Geometri (Q3+Q4) 14510

Evaluering af Geometri (Q3+Q4) 14510Fandt du kurset interessant? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 1 3,4Slet ikke 0 0,0I mindre grad 1 3,4I nogen grad 11 37,9I høj grad 6 20,7I meget høj grad 10 34,5Antal besvarelser 29 100,0Fandt du kurset svært? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 1 3,4Slet ikke 0 0,0I mindre grad 1 3,4I nogen grad 6 20,7I høj grad 8 27,6I meget høj grad 13 44,8Antal besvarelser 29 100,0Hvordan var sammenhængen mellem kurset og studietgenerelt?RespondenterProcent(%)Ved ikke / ikke relevant 2 6,9Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 0 0,0Hverken / eller 7 24,1God(t) 15 51,7Meget god(t) 5 17,2Antal besvarelser 29 100,0


Hvordan vil du vurdere kurset som helhed? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 1 3,4Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 0 0,0Hverken / eller 4 13,8God(t) 17 58,6Meget god(t) 7 24,1Antal besvarelser 29 100,0Hvordan var dit udbytte af kurset? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 1 3,4Meget dårlig(t) 0 0,0Dårlig(t) 0 0,0Hverken / eller 7 24,1God(t) 17 58,6Meget god(t) 4 13,8Antal besvarelser 29 100,0Fungerede koordineringen mellem kursets forskellige dele(forelæsninger, TØ, LØ, etc.)?RespondenterProcent(%)Ved ikke / ikke relevant 2 6,9Slet ikke 0 0,0I mindre grad 0 0,0I nogen grad 5 17,2I høj grad 17 58,6I meget høj grad 5 17,2Antal besvarelser 29 100,0


Hvordan vurderer du " Differential Geometry of Curvesand Surfaces "?RespondenterProcent(%)Ved ikke / ikke relevant 1 3,4Meget dårlig 2 6,9Dårlig 9 31,0Hverken / eller 11 37,9God 6 20,7Meget god 0 0,0Antal besvarelser 29 100,0Hvordan vurderer du kursets hjemmeside? Respondenter Procent(%)Ved ikke / ikke relevant 8 27,6Meget dårlig 0 0,0Dårlig 1 3,4Hverken / eller 6 20,7God 10 34,5Meget god 4 13,8Antal besvarelser 29 100,0Hvor mange timer brugte du ugentligt på dette kursus(inkl. skematimer)?RespondenterProcent(%)21 eller derover 0 0,017-20 2 7,713-16 11 42,39-12 8 30,85-8 4 15,44 eller derunder 1 3,8Antal besvarelser 26 100,0Hvordan var arbejdsbelastningen for dette kursus fordeltgennem undervisningsperioden?RespondenterProcent(%)Meget ujævnt 0 0,0Lidt ujævnt 10 38,5Jævnt 16 61,5Antal besvarelser 26 100,0

More magazines by this user
Similar magazines