Helse Nord - KITHs

kith.no
  • No tags were found...

Helse Nord - KITHs

Nasjonalt senter for samhandlingog telemedisinNasjonalt kompetansesenterFormål• Framskaffe nye løsninger og nykunnskap innen telemedisin og e-helse• Gjennom forskning og rådgiving leggetil rette for bedre samhandling ihelsevesenetFunksjon• Samle, produsere og formidlekunnskap om telemedisinske tjenester,nasjonalt og internasjonalt

More magazines by this user
Similar magazines