102: Job og Krop-kampagnen

arbejdsmiljoraadgiverne.dk
  • No tags were found...

102: Job og Krop-kampagnen

JOB OG KROP-KAMPAGNENFOREBYG SMERTER I MUSKLER OG LEDRykker arbejdsmiljøkommunikation noget?ved kampagne- og rejseholdsleder Rikki Hørstedsamt projektleder for Job og Krop Niels Geisle


EN KAMPAGNE OM JOB OG KROPKAMPAGNEN SÆTTER FOKUS PÅ AT FREMME GOD FYSISK TRIVSEL OG SKALYDE HJÆLP TIL SELVHJÆLP TIL ALLE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER.Job og Krop-kampagnen er et led i Videncenter for Arbejdsmiljøsindsats for at styrke formidlingen af viden om arbejdsmiljø til deoffentlige arbejdspladser. Indsatsen blev besluttet som led ikvalitetsreformen og den trepartsaftale, der blev indgået i 2007 mellemregeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt LO,FTF og AC.Målet er, at alle offentligt ansatte skal blive bedre til at forebygge oghåndtere smerter i muskler og led som en del af arbejdsdagens rutinerog arbejdspladsens kultur.Kampagnen er fleksibel, så arbejdspladsen kan deltage, når det passerind i egne planer, og man kan deltage på forskellige niveauer.


1. OM KAMPAGNEN2. NETVÆRKSINDSATSEN


ALLE OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER…TREPARTSFORLIGET I 2007: FORSKNINGSBASERET VIDEN OM MSB SKALFORMIDLES TIL DEN OFFENTLIGE SEKTOR21 MINISTERIER5 REGIONER 98 KOMMUNERDE CA. 774.300 OFFENTLIGT ANSATTE SKAL MØDE KAMPAGNEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS… OG GENNEM DERES FAGLIGE ORGANISATIONER


FORHINDRINGERDET ER ALDRIG HELT LIGETIL…SKAB REGIONSHUS KONTAKTAMKOO KOM PÅ DAGSORDENEN AMKOO AMKOO PÅ MØDE AMKOO MED DE AMKOORIGTIGE PERSONER PÅ FAST DATO – HOLD OPLÆGREGIONSFORUMAMKOOVENT PÅ REFERAT OG KONTAKT FRA KONTAKTPERSONERFÅ FAT PÅ KONTAKTPERSONER (her kan dialog om besøg med kampagnebil begynde)HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL PSYKIATRI APOTEKSPECIALSEKTORDERUDOVER:VENT PÅ, AT REGIONSHUSKONTAKTER OG BRIEFER DENØGLEPERSONER (AMKOO’ER), DERIKKE VAR TIL STEDE PÅ MØDE.DERUDOVER:RESPEKTER GATEKEEPERES ØNSKEROG ACCEPTER MANTRAET ”TINGTAGER TID”.TILBUDDITTOTILBUDTILBUD


UDRULNING I STATEN (x21)EKSEMPEL PÅ STRUKTUR I ET MINISTERIUMJustitsministerietAnklagemyndighedenRigspolitietKriminalforsorgenDomstolstyrelsenCivilstyrelsenDatatilsynet12 politikredse55 politistationer2 landsretter,24 byretter,sø- oghandelretten,klageretten,grønland +færøerneEtablere kontakt tilarbejdsmiljøansvarlig.Arbejdsmiljøansvarlig tagerstilling til kampagnen16Fængsler36Arresthuse21 KiFafdelingerInfo om kampagnen påintranet + varsling af baglandGrønt lys for kontakt tilpolitikredse med tilbud ombesøg på politistationerNetværksmøder, PR iinterne medier,fortsat kontakt ogsparring med AMR ipolitikredse mv.


UDRULNING I KOMMUNERNE (x98)EKSEMPEL PÅ STRUKTUR I EN KOMMUNEKOMMUNEORIENTERINGSBREV TIL MED-UDVALG OG ARB.MILJØANSV.KONTAKTPERSONUDRULNING SKOLE/BØRI EN ELLER ÆLDRE/S FLERE –ELLER N ALLE - FORVALTNINGER OCIALBESKÆF-TIGELSETEKNIK/MILJØADM./ØKON.HOVED.MED-UDVALGPÅ DAGSORDENEN TIL MED-UDVALGSMØDESKOLE DAGINST. SFOPLEJEHJEMHJEMMEPLEJEBOTILBUDAFFALDS-HÅNDTERINGVEJ OGPARKBORGER-SERVICEPLEJE HJEMME BOTILSKOLE LOKAL DAGINST. UDRULNING SFO PÅ ARBEJDSPLADSER HJEM PLEJE BUD –PLEJE HJEMME BOTILSKOLE MATERIALEBESTILLINGER, DAGINST. SFO WORKSHOPS,HJEM PLEJE BUDSKOLEOMTALE I INTERNE MEDIER,DAGINST.KAMPAGNEBESØGSFOPLEJEHJEMJOB-CENTERJOB-CENTERGENBRUGS-PLADSGENBRUGS-PLADSVEJ OGPARKVEJ OGPARKVEJ OGPARKBORGER-SERVICEDAGINST.PLEJEHJEM


FÆLLES FOR NETVÆRKSINDSATSERNEDOKUMENTATION, DOKUMENTATION, DOKUMENTATION, DOKUMENTATION”RYGDÆKNING ER GUD”SYGEHUSOVERSIGTAlt registreres i netværksark for at dokumentere processen og sikrevidendeling gennem hele kampagnens levetid11


FORELØBIGE RESULTATER• Alle hospitaler undtagen ét ønsker at bruge kampagnen i eteller andet omfang – mange er i gang• Kun to af ministerierne ønsker ikke at bruge kampagnen – cirkahalvdelen er i gang• Stort set alle kommunerne ønsker at bruge kampagnen, godthalvdelen er allerede i gang• Organisationerne stiller deres kanaler til rådighed12

More magazines by this user
Similar magazines