Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Paul Utne.pdf - Sjøfartsdirektoratet

sjofartsdir.no
  • No tags were found...

Sjøsikkerhetskonferansen 2012 Paul Utne.pdf - Sjøfartsdirektoratet

1.Utviklingen over tid.2. Har all innsats gitt resultater??


NOU 58.61 – Styrke brannvernopplæringenved sjømannsskolene. (Stor tilgang på nyesjøfolk) Sjøguttskoler opprettes i gamlemilitærforlegninger. (Laksevåg og Persaunet)”Guttene fra Skoleskipene fikk opplæring påland i 3 uker”. Faginnholdet var ”Fritt frem” Rederinæringen – rederiet Bergesen vedJohs. Thorsen og SjøforsvaretsHavarivernskole i Horten finner tonen


Sjøguttskolen (I dag VG2 sjøfartsfag) avholder 2dagers brannkurs for Sjøaspirantene. BergenBrannvesen er sterkt inne. Rederiet Bergesen i Stavanger avholderbrannkurs i Horten – HOS ved Bergen kom i drift i1963 Brannvern er eneste fagdisiplinen i”Sikkerhetskurset”


1962 De første brannkurs på Laksevåg ogHaakonsvern 1971 Kurs flåter og helikopter i Stavanger(SAF/Anda) 1972 Kurs for fiskere i Måløy, standard i 1982 1975 Kurs for Verneombud 1978 – 81 Kurs – IMO standard, 2 uker 1973 Kurs for ofshore i Stavanger. Bergen 74 1980 Oljenæringen og (Leiro – kurs), 2 uker 1995 IMO 60 og 80 1996 ISM - Egenkontroll 2003 ISPS - Terror 2012 MLC - Levevilkår


Johs. ThorsenOdd LarsenWilly MyranKnutKristiansen


SAF – Norges rederiforbund hadde 2750kursdeltagere gjennom kurs i perioden 1965 -1971. (I 1970 avholdt HOS kurs nr. 65 )Haakonsvern var best sa Sellevold – rederiet Westfal Larsen. (P. Gangnes, O. Hauge og J. Anda). Lærehefter, Ny alarminstruks og forskningved SFI kom rundt 1970 ”Haakonsvern var et forbilde.


Frem til rundt 1970 – 8 år fikk nyesjøaspiranter og seilende offiserer”Brannkurs”. Studenter ved sjømannsskolenestod på sidelinjen - tomrom. Tidlig 70 tallet kom vernetiltak og redninginn i sikkerhetskursene. Alle maritimestudenter fikk kurs. Olav Skarstein og Kristiansensentrale personer. Beredskap mot terror begynte i det smårundt 80 tallet, nå ISPS


Etter som sikkerhetstiltakene kommer på plass, reduseres risikoen.


StedÅrstallBergen 1965Croftholmen 1970Borre - Horten 1972Trondheim 1972Stavanger 1973Haugesund 1974Tromsø 1975Bodø 1976Aukra 1981


Opprettet 1973 for etterutdanning ogspesialkurs. (Utvalget så til Esbjerg) Det første kurset ble avholdt vedSjøaspirantskolen i Horten i mai 1974. Detvar ett 2 ukers sikkerhetskurs i Brannvern,redning og førstehjelp. Bjørn Hognerud varhovedansvarlig. Avholdt deretter øvelser i Bergen og påHelganes frem til skolen i Bleivik stod ferdigi 1980 -82


Sikkerhetskurs var noe særegent ved siden avsjømannsskolene På 70-tallet var det i stor grad teori påskolen og øvelser på sikkerhetssenteret I dag: IMO har flere spesielle kurs ogFunksjon 3 ved skolene. Delt opplæring erogså i dag rådende (Funksjon 3 inneholder begrepene Skipsteknikk, Jus,Ledelse, Økonomi og Sikkerhet)


Brannskade på personer utgjør en liten del –under 1% av skadebildet. Stabilt og ingensynlig effekt av brannkursene Brannskade på skip har vært stabile eller ensvak nedgang. Liten påvirkning Aldri møtt noen som er negativ til brannkurs,folk ”digger” det. Brannvern har for sterkt fokus


Frem til begynnelsen av 70 tallet var detrundt 100 dødsfall hvert år. I dag mellom 12 og 20 Noe har virket, men sammenhengen er uklar.Vi får gi sikkerhetsopplæringen en del aværen.


SjøfartsdirektoratetCefor


ÅrAntall skader1962 0,71964 0,41966 0,61968 0,51970 0,41972 0,7


Sikkerhetsopplæringen på grunnleggendenivå med 2 ukers sikkerhetskurs/ Leiro 1 og 3var felles i perioden 1982 – 1991. Første Leirokurs i Bergen avholdt i nov. 1980. Oljenæringen hadde et sterkere fokus på”Behov for å spisse tiltak” og tilpasset seg.Skipsfarten er noe baktung.


Forskjellig ståsted gir forskjellig erfaring Mitt ståsted har vært utdanning medsikkerhetsopplæring som en vesentlig del. All brannvernopplæring er noe ”spilt melk -overfokusert” Ledertrening i brannberedskap er mangelfull Faget ledelse er en lite benyttet resurs Funksjon 3 mangler i studentenesprosjektarbeid


ISM trekkes lite inn i undervisningen – ”kursved siden av” ”De samarbeidende skoler” ieksamenssirkelen brukte 4 år på å fåeksamen i F3 på linje med andre eksamener Studenter, lærere, skoleledelse,sikkerhetsansvarlige, Sjøfartsdirektoratet –alle ledd og nivå, overfokuserer på Brannvern Lite kjennskap til historisk utvikling tyder påen svak profesjon


Hold fast ved det vi har. Historien med godt og vondt er et fundamentå bygge videre på Ha sterkere fokus på de store postene iulykkestatistikken!


Det har vært 50 år med lite motorkraft og endel motvind, men det har vært fremdrift!! Takk for meg!!

More magazines by this user
Similar magazines