Tror på ny vekst - Peak Magazine

peakmagazine.no
  • No tags were found...

Tror på ny vekst - Peak Magazine

Elektronikk, data & telekommunikasjonDr. Hermann Eul,Infineon TechnologiesFremtidenskommunikasjonRecab ASHøye ambisjonerHARTING ASSikre sektorer prioriteresBlomkvist ASVellykket nytenkning i AtmelFokus på feltinstrumenterPartnerTechTrorny vekstMediaplan PeakMagazine 2010


PeakMagazine(mathematics) For sine waves, the point at which the value of y is at its maximum.Peak-to-peak amplitudePeak-to-peak amplitude is the measure of the change between peak and trough. Peak-to-peak amplitudescan be measured by meters with appropriate circuitry, or by viewing the waveform on anoscilloscope. Peak-to-peak is a straightforward measurement to make on an oscilloscope, the peaksof the waveform being easily identified and measured against the graticule. It remains a commonway of specifying amplitude but sometimes other measures of amplitude are more appropriate.Utgivelsesplan PeakMagazine 2010Nr. 1 - Utgivelse uke 7Materiellfrist 29. januarNr. 2 - Utgivelse uke 15Materiellfrist 26. marsNr. 3 - Utgivelse uke 23Materiellfrist 30. aprilNr. 4 - Utgivelse uke 37Materiellfrist 3. septemberNr. 5 - Utgivelse uke 45Materiellfrist 29. oktoberNr. 6 - Utgivelse uke 50Materiellfrist 26. novemberUtgiver:PUBLITECH ASPostboks A Bygdøy0211 OSLOTelefon: 24 11 57 07URL: www.peakmagazine.noISSN 0806-7066Opplag:Peaks opplag var 6 581 eksemplarer per 19. oktober 2009.Priser:Løssalg kr 88,Årsabonnement kr 489,-Abonnement Norden kr 589,-. / Europa kr 665,- / Andre verdensdeler kr 685,-Bestilt årsabonnement refunderes ikke.Magasinets målgrupper:PeakMagazine henvender seg til alle innenfor industriell elektronikk, data ogtelekommunikasjon. Bladet henvender seg også til produkteiere, investorer,virkemiddelapparatet, gründere og designere.Temaer:Komponenter - aktive og passive, test ogmåleutstyr, data- og telekommunikasjon,elektronikkproduksjonsutstyr/ SMT, kontraktsproduksjonog underleveranser, kraftelektronikk,mekatronikk, opto elektronikk, utviklingsverktøy/konstruksjon/ software, EMC - Miljø - Sikkerhet,mønsterkort og hybridteknologi, sensorteknikk,mikroelektronikk, undervisning.Distribusjon:PeakMagazine distribueres til personell innenforindustriell elektronikk, data og telekommunikasjon.Produkteiere, investorer, virkemiddelapparatet,gründere og designere.Tekniske data:Format:Satsflate:Utfallende trykk:Farger:Bakside:Filformater:Tilleggsomkostninger:250 x 320 mm220 x 280 mm260 x 330 mmCMYK – (Cyan, Magenta, Yellow og Black).Ta hensyn til adressefelt øverst (3,5 cm høyt).Høyoppløste og trykkeklare PDF.Filer fra Adobe InDesign og Quark Xpress kan taes i mot.Bearbeidelse av tidligere annonser, evt. produksjon avny annonse belastes kunden.Annonseformater Stående Liggende PriserDobbelt side 2/1 470 x 280 mm kr. 27.890,-Helside 1/1 220 x 280 mm kr. 14.890,-2/3 side (4 spalter) 165 x 245 mm kr. 13.890,-2/3 side (5 spalter) 130 x 205 mm kr. 12.890,-1/2 side (4 spalter) 107 x 280 mm 220 x 140 mm kr. 8.850,-1/3 side (5 spalter) 175 x 82 mm kr. 6.890,-1/4 side (4 spalter) 107 x 140 mm 220 x 70 mm kr. 6.280,-1/4 side (5 spalter) 85 x 126 mm 175 x 62 mm kr. 5.650,-1/8 side (5 spalter) 85 x 62 mm kr. 3.780,-rubrikk (4 spalter) 50 x 50 mm kr. 2.880,-rubrikk (5 spalter) 41 x 41 mm kr. 2.280,-Omslagssider:side 2 220 x 280 mm kr 16.800,-side 3 220 x 280 mm kr 15.800,-baksiden 220 x 260 mm kr 18.800,-Andre formater enn dette vil bli belastet med en tilleggsomkostningpå 10 %. Tillegg for utfallende trykk 10 %. Tillegg reservert plass 10 %.For eget bilag kontakt annonseavdelingen.Frist redaksjonelt stoff 1 uke før materiellfrist.MateriellfristAnnulasjonsfrist 4 uker før utgivelse. For materiell mottatt etter fristensutløp tas ikke ansvar for eventuelle korrekturfeil. Reklamasjonsretten bortfallerdersom materiellfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser ogstoppordre må gis skriftlig.BetalingsbetingelserNetto per 10 dager. Alle priser er eks.mva.Etter forfall beregnes 18 % p.a.Byråprovisjon 3,5 %.Kontonummer: 9490.05.14780


www.peakmagazine.no

More magazines by this user
Similar magazines