Montage- und Betriebsanleitung Montážní a provozní ... - Kfzpoint

autoteilefrau.eu
  • No tags were found...

Montage- und Betriebsanleitung Montážní a provozní ... - Kfzpoint

Monteringsanvisning: (Golf, Bora)1.) Demonter det bakerste støtfangerovertrekket. Løsne da først de to baklysene på venstre og høyreside. Løsne deretter hhv. tre skruer til støtfangerfestet i hjulkassen, to skruer på venstre og høyre side,en plastklemme på venstre og høyre side over støtfangeren og to skruer fra nedsiden. Løsne likeledeshjulhuskledningen på venstre og høyre side (det er tilstrekkelig med en skrue nedenfra).2.) Demonter den bakerste metallstøtfangeren.Løsne da de to skruene på hhv. høyre og venstre side. Du behøver deretter ikke skruene ogmetallstøtfangerne lenger.3.) Skyv sidedelene til tilhengerfestet [1] så langt inn i bilens lengdedragere at hullene "a" hhv. "b"samsvarer med hullene i bilen. Før i denne forbindelse tilkoplingskabelen gjennom åpningen ibakdekslet.4.) Fest tilhengerfestet på venstre og høyre side ved hjelp av sekskantskruer [4] og skiver [5] ved "a" hhv."b". Stram alle fire skruene med et tiltrekningsmoment på 55Nm +5Nm.5.) Monter stikkontakten og tilkoplingskabelen på tilhengerfestet i samsvar med monteringsveiledningenfor elektrisk tilbehør.6.)7.) Monter det komplette støtfangerovertrekket, baklysene og hjulhuskledningen igjen.8.) Monter det elektriske tilbehørssettet komplett ved hjelp av monteringsveiledningen Elektrisktilbehørssett.Endringer forbeholdes.25

More magazines by this user
Similar magazines