MÃ¥lselv kommune

tromsfylke.no
  • No tags were found...

MÃ¥lselv kommune

Statistikk for Målselv kommune1990 - 2010Statistikken er utarbeidet i Panda-systemet medutgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå


Statistikkområder• Befolkningsutvikling• Befolkningsvekst• Nettoflytting• Inn- og utflytting• Fødte og døde• Fødselsoverskudd• Arbeidsledige• Sysselsatte• Boligbygging


AntallBefolkning - Målselv kommune80007000600050004000Befolkning30002000100001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Vekst1,00 %Befolkningsvekst i Målselv kommune0,50 %0,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-0,50 %Befolkningsvekst-1,00 %-1,50 %-2,00 %-2,50 %År


VekstBefolkningsvekst etter type - Målselv kommune1,50 %1,00 %0,50 %0,00 %-0,50 %Nettoflytting-1,00 %FødselsoverskuddBefolkningsvekst-1,50 %-2,00 %-2,50 %-3,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Antall50Nettoflytting i Målselv kommune01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-50Nettoflytting-100-150-200År


AntallInn og utflytting i Målselv kommune900800700600500400InnflyttingUtflytting30020010001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


Mobilitet i befolkningenInn- og utflyttingsmobilitet i Målselv kommune12,00 %10,00 %8,00 %6,00 %InnflyttingsmobilitetUtflyttingsmobilitet4,00 %2,00 %0,00 %1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallFødte og døde i Målselv kommune14012010080Døde60Fødte402001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallFødselsoverskudd i Målselv kommune8070605040Fødselsoverskudd30201001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallArbeidsledige i Målselv kommune200180160140120100Arbeidsledige8060402001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallSysselsatte i Målselv kommune39003800370036003500Sysselsatte34003300320031001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


AntallBoligbygging i Målselv kommune7060504030Boligbygging201001990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010År


BoligbyggingBoligbygging og nettoflytting - Målselv kommune70199160199950401993199819953019941992200720201020011997200320082005200420001996102006200920020-200 -150 -100 -50 0 50Nettoflytting

More magazines by this user
Similar magazines