Klicka här för att ladda ner notexempel (PDF-fil)

wessmans.com
  • No tags were found...

Klicka här för att ladda ner notexempel (PDF-fil)

Aldrig ska jag sluta älska dig C G/B Musik: Jesper Winge LeisnerText: Jonas GardellArr.: Anita Svenson - 2007 Jag vet att jag in - te är nånLi - vet är en gå - ta,F/A GCG/B 4 skön - het el - ler så.Om du läm - nar mig kandu är gå-tanssvar. Allt an - nat må för - svin - na omCG/BA mF 6 jag det väl för - stå.För vad har jag att gedu blott stan - nar kvar.För ock - så när jag tviv -A m G CF mC dig,larsomdetLyrics copyrigt © Jonas GardellMusic copyright © Naked Songs Publishing, DK.Printed by permissionGE 11320Copying prohibited by law!Kopiering förbjuden enligt lag!


2 Aldrig ska jag sluta älska dig8 ing - enkänns som alltan - nan har?Jag är ing - en sär -är slut,Jag sjun - ker ned i hjälp - lös -skild,hetG mFD mF m6 mensoch3 10 du är un-der-bar.Al-drig ska jag slu-ta äls - ka dig.in - te hit - tar ut.C/G F/G G C G/B A m B /C C 13 Du är alltjag har och allt jag F D m ber om.Hop-pas, tror och vill att du ska C/G GCG/B GE 11320

More magazines by this user
Similar magazines