Visma ERP POS brosjyren - Proplan AS

proplan.no
  • No tags were found...

Visma ERP POS brosjyren - Proplan AS

Visma ERP POSUtvid økonomisystemet med en brukervennlig kasseløsning


En moderne og funksjonellkasseløsningkasseløsningDet lønner seg å utvide økonomisystemet medintegrert kassefunksjonalitet. I alle fall for debedriftene som har, eller vurderer å sette opp,fysiske kassepunkter hvor de betjener kunderansikt til ansikt. Integrerte løsninger gir storfleksibilitet og mye nyttig funksjonalitet. Nårkassene og økonomisystemet spiller godt sammenblir hverdagen enklere, og salget går lettere.Samtidig som Visma ERP POS har mye nyttig funksjonalitet, er det enkelt å bruke. Skjermbildeneer intuitive og bygger på den samme logikken som brukes ved vanlig kassesalg. Brukerne kommerraskt i gang med den nye løsningen, som også kan leveres komplett med nødvendig utstyr.Fullintegrert med økonomisystemetIntegrerte systemer har mange fordeler. Det gjelderogså Visma ERP POS, som er integrert medøkonomisystemene fra Visma. All informasjonom produkter, priser og kunder registreres ogvedlikeholdes i økonomisystemet. Dermed slipperdere dobbeltregistreringer og manuelt arbeid.Kassabetjeningen får også tilgang til økonomiskedata direkte fra kassepunktet, f.eks. hvis kundenønsker å betale en faktura. Det er også mulig åoverføre kasseordre til kredittordre.Lett å bruke og administrereBrukergrensesnittet er intuitivt og konstruertav eksperter med mange års erfaring med kassesalg.Det støtter alle de vanligste operasjonenepå en enkel måte og gjør hverdagen ved kassenemer effektiv. Siden det er så enkelt å bruke bliropplæringskostnadene minimale og dere kommerraskt i gang med den nye kasseløsningen. Brukeretildeles roller og rettigheter i et enkelt administrasjonsverktøy.Oversiktlige rapporter forteller omomsetningen, fordelt på kassepunkter, selgere,timer og dager.Full sporbarhetLøsningen er satt opp slik at du kan være tryggpå at dere følger de nye kravene fra myndigheteneom kassesalg. Systemet logger transaksjonerog produserer selv all den dokumentasjonendu trenger for å kunne tilfredsstille krav omsporbarhet. For eksempel viser loggen allegangene kasseskuffen har blitt åpnet, og ogsåde gangene den har blitt åpnet kun ved brukav nøkkelen. Og når et salg overstiger et gittbeløp spør systemet automatisk om at salgetskal registreres på en navngitt kunde, slik denye grensereglene krever.Fleksibel betalingshåndteringMed en fullintegrert kasseløsning er det enkeltå håndtere både kontant- og kredittsalg mednoen få tastetrykk. Et salg kan slås inn som etenkelt kontantsalg uten kundenummer, typiskfor små beløp. Ved større beløp, eller ved salg tileksisterende kunder, kan brukeren enkelt henteopp relevant kundeinformasjon fra økonomisystemet:rabattavtaler, fakturainformasjon,åpne poster og annen historikk.Kan leveres komplett med utstyrVisma ERP POS kan leveres komplett medgodkjent og testet utstyr, ferdig til bruk: kasse-PC, touch screen, kvitteringsskriver, håndskanner,kundedisplay og kasseskuff. Men en slik totalpakkeer det enkelt å komme raskt i gang medkassesalget.5 gode grunner• Fullintegrert med økonomisystemet• Lett å bruke og administrere• Full sporbarhet• Fleksibel betalingshåndtering• Kan leveres komplett med utstyrSkjermbildene i Visma ERP POS er selvforklarende»og brukervennlige. Det gjør at medarbeidernekommer raskt i gang og behovetfor opplæring blir minimalt.


Integrert dataflyt mellom økonomisystem og kasseVisma ERP POS støtter alle de vanligste operasjonene i kassesalget.Samtidig inneholder den mye annen praktisk funksjonalitetsom gjør hverdagen enklere ved kassepunktet.Kort om funksjonalitet• Registrere nye kunder• Hente opp eksisterende kunderReskontro• Se tidligere kundesalg• Ta imot betaling på fakturaer• Skrive ut produktinformasjon• Sjekke varer i andre butikker og på lager• Kredittsjekke mot økonomisystemsamt kredittsalg• Knytte salg til prosjektLager• Registrere med strekkode, produktnummereller oppslag• Hente opp priser fra økonomisystem• Se grafiske rapporter»Visma ERP POSKundeinformasjon»Økonomisystemfra Visma• Treningsmodus for opplæring• Støtter flere lager• Logging av all aktivitet• Tilpasset touch screenProduktinformasjon”Det vi liker best, er at informasjon om alle salg og transaksjonerkommer rett over i økonomisystemet, slik at vi slipper åføre inn dette manuelt. Dermed sparer vi tid og penger.”Hanne Floberg, daglig leder i Skattekammeret Hjem & Interiør ASPriserLes mer påwww.visma.no/kasse


Jobb smartere med integrert programvare fra VismaNår du bruker flere produkter fra Visma blir du mer effektiv. De gjør at dataflyten går automatisk, og at du arbeider raskere, enklere ogmed færre interne ressurser. Våre produkter får lønn og personal til å henge sammen med økonomi og regnskap. Dermed slipper du åregistrere og vedlikeholde dataene i flere systemer. Og siden du enkelt kan utvide vår økonomiprogramvare med smart funksjonalitetfor salg og kundedialog får du bedre kontroll på kundene og inntektsgrunnlaget i bedriften din. Nedenfor ser du et utvalg av våreprodukter som kan hjelpe deg å effektivisere flere rutiner.Alltid oppdatert!www.visma.noVisma Software Norge ASKarenslyst allé 56 • Pb. 733 Skøyen • 0214 OsloTel: +47 46 40 40 00 • www.visma.noVisma Software Norge AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne brosjyren,og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel.

More magazines by this user
Similar magazines