LÃ¥sesmedtreff 2005 LÃ¥shuset Larsens historie - Foreningen Norske ...

ny.norskelasesmeder.no
  • No tags were found...

LÃ¥sesmedtreff 2005 LÃ¥shuset Larsens historie - Foreningen Norske ...

Lykkelig som litenJan Erik Høgli i ELOK Låsproduksjon AS er ikke redd for destore i bransjen. Tvert i mot.- Det er absolutt et marked for mindrebedrifter i denne bransjen. Og folk erglad for å få et større mangfold. Det hartil tider nesten vær monopoltilstander,og det er synd det ikke er flere av osssmå. Egentlig er det vel bare TrioVingog oss her i Norge. Mens det i Sverige foreksempel er en mye større produksjon,opplyser Høgli.Han har tatt med seg vareutvalget sitt tilHamar, og opplever en stor interesse forproduktene sine blant låsesmedene. Forrundt ti år siden startet han opp hjemmei kjelleren i Heggedal i Asker, og haninnrømer at det har vært en lang prosesså nå dit han er i dag.- Vi tegner og konstruerer alt selv ogkjøper inn deler fra underleverandører,men vi bearbeider mye selv. Det mesteav montering og utviklingsarbeid forgårhos oss, forklarer gründeren.Alle produktene fra ELOK er utført irustfritt stål, og har blant annet like- ogvekselstrøm fra 8 til 30 volt.Dorma Norge AS– igjen kåret til årets leverandør til låsesmedbransjenForeningen Norske Låsesmeder besluttet i 2003 å gjennomføre en årlig målingav våre samarbeidspartnere og leverandører av varer og tjenester. DormaNorge stakk av med seieren i fjor. Leverandørundersøkelsen ble igjengjennomført ved årsskiftet 2004/2005 og medlemmenes syn på NLssamarbeidspartneres leveringsdyktighet, produktutvalg, support, kurs- og opplæringog tilgjengelighet ga samme resultat som forrige år. Dorma Norge vantkonkurransen også i 2004, og fikk overrakt beviset under middagen på åretsLåsesmedtreff. Vi gratulerer! UNOCODE 399Markedets mestsolgte datastyrtenøkkelfilemaskin.Optisk leser,roterende bakkog magasin.Ledige stillingersom låsmontør og butikkmedarbeiderhos Låsesmed Arve Karlsen i Arendal.Se stilling ledig på www.nl-lasesmed.no. for fullstendig utlysningstekst.Brobekkveien 80,P.b 25 Tveita, 0617 OSLOTlf: 69 24 52 00Fax: 23 37 30 50LÅSESMEDEN 1-2005 7


PRODUKT • NYTTCommax dørtelefon medLCD skjermCommax Video Dørtelefonsett for eneboliger; robustog enkelt design med rene linjer som passer like godttil hjemmet som til stilfulle resepsjoner eller i bedriftensstyrerom. Meget enkelt å montere basert på 4tråds bus system. Toppmodellen K6 fra Commaxmed Digital Farge Monitor med knivskarpt bilde,har stor LCD skjerm 12 x 15 med høy oppløsning100 x 300, og leveres til en meget gunstig pris.Commax nye dørtelefon med LCD skjerm i farger ble godt mottatt på Låsesmedtreffet 2005.Friedlandnye serie trådløse ringeklokkeEVO Klang Klokker og DECOR Ding Donger EVO tråløseklang klokker, en ny serie ringeklokker med batterisom leveres i sv pakning, komplett inkl. sender og klokkei sølv eller hvit utførelse. Klokkene kan bestilles med 2, 3og 4 toner og rekkevidde fra 50 til 200 meter. Eget Plugginn sett for 230VAC med rekkevidde på 50 og 200meter,som innholder klokke, sender og ringeknapp medbatteri.Samtidig lanseres Dekor serien med Ding Donger i nydesign med trådløs ringeknappen og sender som leveres imessing , metall eller med hvit / grå plast etter ønske.Dekorserien er kompatibel med Evo serien.Brosjyre på skandinavisk vil bli leveringsklar i løpet avførste kvartal. Display for Demonstrasjon vil bli presentertsenere Produktene er leveringsklare i februar / mars.Se for øvrig www.dortelefon.no for løsninger ellerenkeltprodukter RoBo v/ Ronny BorgenLedig stilling driftsansvarlig hosEiker Lås-service A/SStillingen er spennende, utfordrende og krevende og innebærerutvikling av butikk, lager og produksjon samt tilrettelegging formontørene.Kontakt Bjørn Åge Nilsen, tlf: 32 75 50 90,mob: 90 60 30 60 eller se stilling ledig påwww.nl-lasesmed.no for fullstendigutlysningstekst.Søknad sendesEiker Lås-service A/SPostboks 258 Sundmoen næringsområde3301 HOKKSUNDAlarmkompaniet as er hovedaksjonær i selskapet LåskompanietEllingsrud as på Skedsmokorset. Selskapet viser en meget god utviklingog søker derfor en selvstendig medarbeider innen lås. Låskompanietleverer kundetilpassede løsninger på mekanisk sikkerhetsutstyr somgitter, adgangskontroll, låser og beslag. Eiere og ansatte kan vise til merenn 25 års erfaring i sikkerhets bransjen med mesterpapirer ilåsesmedfaget og høyt kvalifiserte medarbeidere innensvakstrømsteknikk. Selskapene kan vise til meget gode referanser hvorleveranser av sikkerhetsutstyr bygger på gjensidig tillitt mellom vårekunder og oss.MontørVi søker montør for oppdrag i Oslo og Akershus.Stillingen vil bli meget selvstendig og innebærer montasje ogkundeoppfølging, innkjøp, kalkulasjon og lagerstyring. I den graddet er behov vil opplæring bli gitt. Vi har meget godt arbeidsmiljø ogsøker en medgjørlig person med sans for utfordringer.Du må ha plettfri vandel og gode referanser.Lønn etter kvalifikasjoner.Vi ønsker:Plettfri vandelRelevant håndverksbakgrunnSans for teknikkLøsningsorientertGod kundebehandlerEvnen til å samarbeide i teamGod ordenssansStå-på-instillingVi tilbyr:Full opplæringSpennende utviklingsmuligheterGodt arbeids miljøUttømmende vandelsattest legges ved søknad.For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt daglig leder Ronny SmestadVennligst send kortfattet søknad med CV til Låskompaniet, Postboks 81,2021 Skedsmokorset. E-mail: ronny@alarmkompaniet.no.Søknadsfrist 1 desember. Papirer blir ikke returnertVELKOMMEN SOM SØKERTlf. 815 44 800www.laskompaniet.no14 LÅSESMEDEN 1-2005


PRODUKT • NYTTProduktkatalog 2005 fra Møller Undall ASÅrets katalog er den 11. i rekken, og er på hele 376 sider, med flere spennende nyheter:- MU, DEJO3000, hjemmebekvem og bortesikker avlåsning.- MU, solenoidlås, bygget på SIS-låskasse.- DORMA, rømningskontroller samt slagdøråpner CD80.- INTERSTEEL, dørvridere i rustfritt og syrefast stål.Katalogen kan bestilles eller leses i sin helhet påwww.mu.noNy Solenoidlås på SIS målMøller Undall utvider sin låskasseserie med Solenoidlås 9180, for innvendige ogutvendige dører. Låsen er leveringsklar i løpet av mars. 9180 er bygget på SIS målog har frontstolpe og faller i rustfritt stål. Låsen åpnes normalt med dørvriderenved hjelp av en innebygget solenoid eller sylinder i form av “back-up”. Låsen leveresbåde i normal og omvendt funksjon, 12-24 V, AC/DC. Låsen har innebyggetmikrobryter for indikering av foreilingen.DormaAutoswitchDORMA lanserer nå et nytt produkt som kalles DORMA AutoSwitch.Dette er et system som består av leserenhet og transpondernøkler. Leserenhetenkan monteres enten på vegg med medfølgende ramme, eller som innfelt istandard veggboks.Leseren har ingen knapper, og programmeres ved hjelp av en egenprogrammeringsnøkkel. Det spesielle med systemet er at det kan lese på opptil3 meters avstand uten bruk av egne antenner eller slynger. Systemet kan leseopptil 250 forskjellige nøkler.DORMA AutoSwitch er ikke beregnet som en erstatning for vanlig adgangskontroll,men som et system for å gi en barrierefri adkomst for funksjonshemmede,eller andre personer som ønsker en automatisk åpning uten brukav bevegelsesfølere som f.eks radarer.Systemet kan brukes i kombinasjon med dørautomatikk, eller som åpnesignaltil f.eks en motorlås eller ett elektrisk sluttstykke.Teknisk info:Driftspenning 12-24V DC, stabilisertPotensialfriutgang med vekselkontaktLeseravstand oppyil 3 meterJusterbart åpnesignalAV/PÅ med lydsignalLÅSESMEDEN 1-2005 15


Når en bedrifts alder har passert100 år, er det på tide å fåskrevet ned historien. LåshusetLarsens Eftf. er et navn med virkelighistorisk sus, 106 år er enhøy alder for en moderne bedrift.I denne artikkelen vil jeg selitt tilbake og forsøke å fortellelitt om hvor og hvordan dethele begynte.Frølichpassasjens kjente reklamegavl.(Foto: Terje Nordheim)LÅSHUSET -Fra Smedmester Petter Larsen til familien BugtenAv Terje NordheimGründeren Petter LarsenÅret er 1899 - et århundre avsluttes og en nytid ligger foran unge Petter Larsen i Kristiania.Han er utdannet smed, og har et ønske om åetablere sin egen bedrift. En dristig satsning;nettopp i dette året er det økonomisk krakk iKristiania. Det blir omtrent ikke bygget eteneste hus i hovedstaden på denne tiden.Byens befolkning er engstelig - svært få tør åsatse. Krakket fører også til stor arbeidsledighetog en rekke tvangsauksjoner.Låshuset fasade 2005Seks av byens banker går konkurs i 1899.Petter Larsen er optimist på tross av advarslerog en fremtid som ikke ser lys ut. Han kansitt fag og ser sikkert mulighetene en gang ifremtiden. Han setter i gang i et lite lokale iStorgaten 18 i Kristiania, og innreder sinførste egne smie.16 LÅSESMEDEN 1-2005


Firma Smedmester Petter Larsen er navnet påvirksomheten, som blir etablert i 18-hundretalletssiste år. Fra Storgaten flytter hanallerede i 1901 virksomheten til et lokale iLakkegata 52, og videre i 1904 tilHegdehaugsveien 28. I en gammel trevilla litttilbaketrukket fra gaten har han god plass ogmulighet til å ekspandere.KvadraturenHegdehaugsveien, som ligger i Homansbyen,lå litt utenfor det som den gang var sentrumi Kristiania. Da det i 1912 ble et ledig lokalei “Kvadraturen”, flyttet Petter Larsen dit - tilØvre Vollgate 7, og etablerte en pengeskapfabrikk.Pengeskapfabrikken drev hansammen med sin stesønn Einar Larsen (f. 23sept.1888). I Øvre Vollgate holdt de til i treår; de var også et år i Vika, før de i 1916flyttet til Frølichpassasjen i Kirkegaten 34.Larsen & sønnFirmaet hadde nå fått navnet Larsen &sønn. De produserte fremdeles pengeskap ogutførte låsreparasjoner og annet smedarbeide.Det var junior - Einar Larsen - som haddespesialisert seg på låser og nøkler. Det er nokhans fortjeneste at begrepet: «Når det gjelderlåser - gå til Larsen i Kirkegaten», er blittkjent over hele byen!Petter Larsen døde i 1936. Han omkom i entragisk heisulykke i «Paternosterheisen» iSjøfartsbygningen, ikke langt fra verkstedet iKirkegaten. Omstendighetene rundt ulykkener ikke kjent, men vi vet at han var ute på etoppdrag da denne tragiske ulykken inntraff.LåsesmedvirksomhetLarsen og sønn hadde allerede tidlig på 30-tallet begynt med reparasjon av låser; EinarLarsens spesialitet.Samarbeidspartneren Coward & Thowsen vareneimportør for låsfabrikken Lips.Rosenvinge (Ving) - som ”underleverandør”– og monterte og klargjorde hengelåser.Frølichpassasjen var kanskje byens første «gågate» Den strakte seg fra Kirkegatengjennom kvartalet og ut i Dronningensgate (rett over gaten til Låshusets nåværendelokaler). Passasjen, som fikk sitt navn etter kjøpmann Georg Frølich som eide området,inneholdt i mange år en rekke forretninger og kontorer, bl.a. hadde GrorudJernvarefabrikk et kontor i denne gården. En reklamegavl inne i passasjen fortellerom stor aktivitet. Reklamegavlen ble restaurert i 1982 og er foreslått fredet.Frølichpassasjen er i dag stengt for gjennomgang.Samme år som Petter Larsen etablerte sin smieaverterte Christiania Dørvrider- og Laasefabriki Kristiania Adressebok.Etter Petter Larsens død valgte Einar Larsenå legge ned pengeskapfabrikken. Han endretnavnet til E. Larsen, og bedriften ble hovedsakeliget verksted for reparasjon og monteringav alle typer låser. I 1936 investerte EinarLarsen i en ny nøkkelfilemaskin. Valget faltpå ”Keil”, som var en halvautomatisk sylindermaskinsom også kunne brukes til filingav tilholdernøkler. På denne tiden må detteha vært en svært avansert maskin som hankanskje var alene om i Norge, så han haddetidlig ”høy teknologi” på sitt verksted iKirkegaten. Maskinen befinner seg i dag iLåshusets historiske samlinger. Einar Larsensamarbeidet også med sine leverandører.Han påtok seg arbeid for WilhelmEn viktig kunde og «samarbeidspartner» varnærmeste nabo jernvarehandler Coward &Thowsen i Kirkegaten 30. Dette var en avOslos største jernvareforretninger, grunnlagti 1907, med en stor engros-avdeling.Coward & Thowsen trengte en låsesmed, oggjorde avtale med Einar Larsen om at hanskulle ta seg av alt av filing av nøkler,reparasjoner av låser og monteringsarbeide.Det fortelles at det nesten daglig ble utveksletvarer og tjenester mellom Kirkegaten 30 ogKirkegaten 34.Coward & Thowsen var importør og agentfor Lips låsfabrikk i Dordrecht i Nederland.I 1937 besøkte direktøren Vincent J. M. ErasOslo, for å hilse på direktør Coward hosCoward & Thowsen. I et intervju medavisen «Norges Handels og Sjøfarts tidene»(nå Dagens Næringsliv), fortalte Lipsdirektørenat han var den eneste mann iNederland som hadde politiets tillatelse til åpassere grensen med dirker og annet «innbruddverktøy».Ifølge intervjuet var hanogså en reser med dirkene, noe handemonstrerte under Oslobesøket. BesøketEn «Paternosterheis» består av flere heiser i en og samme heissjakt som hele tidener i bevegelse, slik at det bare er å gå inn i første heis som passerer. Prinsippet er enendeløs kjede av heiser, slik man også finner i en skiheis. Navnet «Paternoster» erlatin og betyr vår far d.v.s. det er det latinske navn på «Fadervår» som også brukesom det katolsk bønnekjedet «rosenkrans», som er et endeløst bevegelig kjede.LÅSESMEDEN 1-2005 17


dag som en av firmaets fire montører.Han begynte som lærling 17. august 1998,men hadde allerede mellom fem og seks årserfaring som hjelpegutt, nøkkelfiler ogaltmuligmann.LåshusetI 1992 flyttet Larsens Eftf. ut fra sitt gamlelokale i Frølich-Passasjen og over i nye lokaleri Dronningensgate 32. Etter nærmere 80 år isamme lokaler har de ikke bare flyttet; de harogså endret navn til Låshuset Larsens Eftf.A/S (til daglig brukes bare navnet Låshuset).A/S ble de for øvrig i 1988, samme år somConrad Bugten trakk seg tilbake og overlotroret til sin eldste sønn Stein.Stein og Conrad Bugten bak disken i Kirkegaten 43 (Foto: Ivar Aaserus VG 1984)En detalj fra en gammel ”Larsen-safe” (Foto:Atle Solheim)inspirerte også Larsen, som forhandlet ogreparerte Lips-låser. Larsen fikk nok ogsåmed seg noen gode råd og tips fra dennederlandske mester. Coward & Thowsenleverte også flere store Lips-låssystemer tilbl.a. Vinmonopolets hovedkontor på Hasleog til Aftenposten.Samarbeidet varte i mange år inntil Coward& Thowsen dessverre måtte avvikle driften i1989, etter over 80 år i faget. Brobekkveien 80,P.b 25 Tveita, 0617 OSLOTRIAX E.CODEDatastyrt maskin forkopiering og kodingav bl.a. sidefrestenøkler, Kabanøklerog tubularnøkler.Conrad BugtenNye medarbeidere måtte ansettes - og i 1944begynte 24 år gamle Conrad Bugten somlåsesmed hos E. Larsen.Bugten ble en dyktig låsesmed. Han hadde etgodt forhold til sin sjef, Einar Larsen, og i1952 fikk Bugten tilbud om å bli kompanjong.Han takket ja til tilbudet og ble medeier i firmaetE. Larsen. Einar Larsen døde i julen1959 - 71 år gammel. Conrad Bugten overtokhele bedriften fra årsskiftet 59/60 og endretnavnet til E. Larsens Eftf.Stein Bugten (f. 1951) begynte hos sin far 1.juli 1967, og overtok som daglig leder i 1972.I 1978 ble Larsens Eftf. v/Stein Bugten medlemav foreningen Norske Låsesmeder. 1.august 1981 begynte Steins yngre bror Per(f. 1964) i firmaet, og i 1989 ble også hanNL-medlem.Geir Espen Bugten (f. 1980), Steins sønn, varen av Låshusets første lærlinger og arbeider iTlf: 69 24 52 00Fax: 23 37 30 50Flyttingen ut fra «bakgården» og inn i lokaleri en trafikkert gate har betydd mye for dengamle låsesmedveteranen; Låshuset ble mersynlig og nye kunder strømmet til. Detteførte til økning i omsetningen og flere medarbeideremåtte etter hvert ansettes.Det er i dag tolv ansatte i Låshuset somfremdeles er en familiebedrift, som det varda smedmester Petter Larsen etablerte sinførste smie i Kristiania i året 1899.Stein og Per Bugten leder i dag en moderneog fremtidsrettet låsesmedbedrift - en av deledende og kanskje den eldste i bransjen. Enbedrift med butikk, systemavdeling, montasjeavdelingog to lærlinger. Låshuset erTrioVing Sikkerhetssenter og selvsagt medlemav Foreningen Norske Låsesmeder.Både Stein og Per Bugten er aktive iForeningen Norske Låsesmeder; Stein harvært med i opptaksnemnda siden starten oger fortsatt aktiv her. Han har også i mange årsittet i styret, bl.a. som kasserer i åtte år. Persitter i dag i kurskomiteen og er med påplanlegging og utforming av de årligeLåsesmedtreffene. Begge brødrene Bugten eraktive idrettsmenn innen ski, sykling, kampsportog jakt. Til slutt må også nevnes at SteinBugten ikke bare er idrettsmann og låsesmed,han er også bonde og har en gård på ca. 400mål i Vestby. Hvordan rekker de det - døgnethar for oss andre bare 24 timer.Kilder:Christiania Adressebok, div. årgangerKristiania i Sentrum, 1996Låsesmeden, div. årgangerNorges Handels og Sjøfartstidene, 1937Norsk Teknisk Museums arkiverOslo By leksikonOslo historie i årstall, 2001Tidskriftet Byggekunst, 1934Samtaler med familien Bugten18 LÅSESMEDEN 1-2005


BRANSJE • NYTTLåsgruppen har kjøpt Tromsø Lås Serviceog Pro BeslagFra en Pressemelding fra Låsgruppen harvi sakset:Det velrenommerte låsesmedfirmaet TromsøLås Service AS og Pro Beslag AS som selgerog installerer tekniske hjelpemidler, harsolgt sine virksomheter til låsesmedkjedenLåsgruppen AS. Begge virksomhetene erslått sammen og det nye selskapet har fåttnavnet Låsgruppen Tromsø AS. Samtligeansatte fortsetter i det nye selskapet og i nyelokaler sentralt i Tromsdalen.- Tromsø Lås Service har i snart 12 årvært en ledende aktør innenfor prosjekteringog leveranser av låser og beslag tilbåde nybygg og rehabilitering. Med fullsortimentslåsesmedbutikk og medlem avforhandlerkjeden TrioVing Sikkerhetssenter(TVSS) er selskapet også godt kjent hosTromsøs befolkning. Et økende markedde siste årene har også vært tekniske hjelpemidlertil bevegelseshemmede og andresom vil automatisereulike funksjoner i hjem og på kontor.Gjennom Pro Beslag har vi de siste årenesatt fokus på dette området. Utviklingenstiller stadig større krav til systemer ogrutiner for bl.a. kvalitet og miljø, samt atvåre produkter blir mer og mer avansertemed økt bruk av elektronikk og data.Siden Låsgruppen har kommet langt innfordisse områdene og har større ressursertil å følge med i denne utviklingen, følte videt naturlig å ta kontakt med dem som endel av vår strategi for fremtiden, sier eierog daglig leder av Tromsø Lås Service ASog Pro beslag AS, Kay Stensland. - Forvåre kunder vil endringene gjøre oss endabedre i stand til å yte god service og fortsattvære i førersetet når det gjelder åtilby fremtidsrettede løsninger i vårt nærområde.Låsgruppen AS er i dag eier av ni andreselskaper / avdelinger spredt over landet.Disse enhetene omsatte i 2004 for vel 200mill. kroner. Det er til sammen 145ansatte i Låsgruppen før LåsgruppenTromsø kommer til med sine 16 ansatteog en omsetning på 18 mill. kroner.- Dette er en svært viktig milepæl for oss iLåsgruppen fordi det blant annet gir ossfotfeste i et viktig markedsområde i NordNorge som vi har savnet. Flere av våre kunderer som oss lokalisert i de store befolkningssentrai Norge, og nå kan vi i Låsgruppenogså tilby dem vår service i Tromsø og områdenerundt. I tillegg vet vi at de ansatte iTromsø har en meget høy faglig kompetansesom vil være svært verdifull for våre eksisterendeog nye kunder sier adm.dir. iLåsgruppen AS, Bjørn Haugsvær.Låsgruppen Tromsø AS viderefører alle avtalermed kunder og de fleste andre forretningsforbindelser.Kay Stensland tiltrer som dagligleder i selskapet for å sikre god kontinuitetbåde for kunder og ansatte.Ny styrke på lageret. Økt salgbetyr økt arbeidsmengde. For åsikre at kunden får rett varer tilrett tid har Bewator ansatt TomWettermark som lageransvarligfra 1. mars.Henning Molstad er ansatt somSalgskonsulent / Key Account.Henning er 30 år, utdannetDiplommarkedsfører og har brederfaring innen salg. Molstad tiltrerstillingen 1. april.Bewator styrkerbemanningenBewator har hatt stor vekst de sisteårene, og i den forbindelse forsterker deorganisasjonen med to personer.OF ITALYBrobekkveien 80,P.b 25 Tveita, 0617 OSLOBRAVO MAXIMAMarkedets enestesylindernøkkelmaskinmed digital kalibrering.Vendbare 4-sidigebakker og autostart.NYHETTlf: 69 24 52 00Fax: 23 37 30 50Jan André Mikalsen, salgssjef iBewator kommenterer:” Vi er meget glade for den kraftigepositive trenden somBewator er inne i. Med å forsterkeorganisasjonen, kan vifortsette vår ekspansjon og samtidigtilby den beste service ogsupport både før, under og ettersalget. Vi håper også å styrkevåre eksisterende kunderelasjonerytterligere. Vi ønsker Tomog Henning velkommen tilBewator”.LÅSESMEDEN 1-2005 19


Slagenvn. 11 00 29 60 31 81 3920 LÅSESMEDEN 1-2005


Nye web-sider fra TrioVing;www.trioving.noBRANSJE • NYTTAv MarketingsjefFred SeierlandTrioVing har strevet med internettsidenesine over lang tid. Vanskelig programvarehar vært hovedårsaken til dette. Nå er detimidlertid installert et moderne redigeringsprogram,og vi vil løpende produsere nyeog oppdatere gamle web-sider fremover.Fra en ny hovedside har vi også forsøkt ålage en mer logisk “navigering” fra tematil tema.Web-sider må gjerne være mest mulig levende.Mange sier om internett at innholdet er “ferskvare”.Dette vil vi ha for øye, og håper at viskal kunne presentere oss med stadig nyesider. Samtidig vil TrioVing søke å ha et godtbasismateriale som kunder og forbindelserkan ha mer permanent nytte av.Ikke minst vil vi søke å tilby mer og bedremateriale om produktene. Med TrioVingsenorme produktspekter er dette en storutfordring, men vi har klare ambisjonerfor dette området. På sikt vil vi prøve ågjøre hele katalogen tilgjengelig på nettet.I første omgang vil vi gi bedre beskrivelserav produkter og produktområder, ogblant annet gjøre brosjyrene våre letteretilgjengelig.Vi vil også ha bedre beskrivelser av markedsområdeneog distribusjonskanalene. Meddette håper vi å lede potensielle kunder avproduktene våre til relevante forhandlere.Videre vil vi prøve å lage flere aktuelletemasider der vi vil gjøre artikler letteretilgjengelige, f.eks. om boligsikring.Det nye programmet vil gi oss flere muligheterfor dialog. Vi planlegger blant anneten ny kunde”avis” på nettet. Men vi fårogså et bedre verktøy for å motta tilbakemeldinger;markedsundersøkelser ogf.eks. påmelding og registrering av deltagerepå Sikkerhetsskolen.Ansvarlig for web-sidene på internett ermarketingavdelingen med Ellen Aas, SisselMadsø Granvang og Fred Seierland. Mendenne redaksjonsgruppen vil søke å trekkeinn flest mulig av bedriftens salgs- og produktansvarligei å forberede aktuelle siderog temaer.TrioVing oppfordrer alle sine forbindelsertil å følge med på www.trioving.no i tidenfremover. Mul-T-Lock Norge fusjoneres medTrioVing og flytter til MossMul-T-Lock Norge er nå ved en skillevei gjeldende nødvendig bemanningfor å ivareta kunders ønsker og behov. Det er derfo r besluttet at Mul-T-Lock Norge fusjoneres med TrioVing og flyttes til TrioVings lokaler i Moss.Overføring av ansatte, låssystemarkiv, varer, lager osv. er under planleggingog vil være gjennomført innen 4. april. Fredrik Houlder vil fra denne datojobbe i Moss. Han vil her lære opp TrioVing ansatte i Mul-T-Locks produktspekter,slik at vi sammen vil ha nødvendige ressurser og kompetanse tilå imøtekomme kundeønsker. Alle som har kjøpt varer fra Mul-T-LockNorge i 2004 vil få videreført sine avtaler og betingelser for 2005, og vil etterhvert bli kontaktet spesielt for å diskutere et videre samarbeid.Per Bakke, MarkedsdirektørTrioVing IDEATILHOLDERMASKINDatastyrt maskin forkopiering og kodingav tilholdernøkler.NYHETBrobekkveien 80,P.b 25 Tveita, 0617 OSLOTlf: 69 24 52 00Fax: 23 37 30 50LÅSESMEDEN 1-2005 21


MEDLEMS • NYTTmed i nord medsvennebrev28. januar kunne prøvenemnda i VBT bedømme og godkjenne denpraktiske delen av svenneprøven for Robin Klo og Andreas Setting fraNøkler & Lås i Tromsø.Den teoretiske delen av prøven ble avlagt i Tromsø for halvannet årsiden. Robin og Andreas har holdt på i låsesmedfaget i hhv. 12 og 13 år,og de ble medlemmer i NL i 2002. – Nå har de tatt ett trinn til på karrierestigen,og pappa’en deres er den stolteste av alle.– Mesterbrevet er neste mål! sier Jann Klo.Prøven ble gjennomført hjemme hos Øystein Tveten i Lier i Buskerud.Øystein er svaksynt, og kan etter guttas arbeid med svenneprøveneåpne sine dører til hus og garasje med en håndsender. - Kontrasten blirstor når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har forsøkt å finnenøkkelhullet i mørket, konstaterer Øystein.Øystein Tveten og Nøkler & Lås takker Møller Undall og DormaNorge for utstyr som er levert til prøven.Øystein Tveten, Robin Klo og Andreas Setting på besiktigelsefør oppstart hjemme hos Øystein.Kilder:Jann Klo, Nøkler & Lås AS, Tromsø ogAnders Møller, Undall AS, DrammenNy låsesmedmesterhos Møller UndallEierskifte i Rolf Nygaard AS,Lås og NøkkelserviceNorsk Nøkkelservice har solgt firmaet Rolf Nygaard AS, Lås ogNøkkelservice i Oslo til låsesmedmester Morten Knestang. Mortenhar vært ansatt i firmaet i 20 år, og er firmaets ansvarlige NL medlem.Overdragelsen skjedde ved års skiftet, og firmaet vil drive videretilnærmet som tidligere, med noen praktiske endringer.Låsesmedkalender2005Anders Møller (29) fikk bekreftelsen på at Mesterbrevethans er godkjent i begynnelsen av mars. Nå kanDrammensbedriften som er kjent for å sette opplæring ifokus, glede seg over å henge Anders sitt Mesterbrev påveggen, sammen med Odd Møller og Geir Nyhus sine.Firmaet har for øvrig 11 låsesmedsvenner i sine rekker!Oss bekjent er det rekord her i landet!Redaksjonen gratulerer både Låsesmedmester AndersMøller og firmaet Møller Undall!4. april Oppstart NL elektrokurs, Oslo13. - 14. april Sectech, Oslo16. april DLF årsmøte21.-24. april ELF Convention, Stockholm18.-24. juli ALOA Convention, Chicago29. oktober NL Årsmøte, Oslo22 LÅSESMEDEN 1-2005


Det er av kapasitetsmessige årsaker ikke mulig å få gjennomført alt manønsker, slik at en prioritering blir nødvendig. Første punkt på agendaenvar naturligvis å gå gjennom de innspill og synspunkter som mottas framedlemmene, spesielt oppsummeringen av Work Groups besvarelserfra siste årsmøte i Trondheim. Her fremkom en rekke svært så viktigeog fornuftige utfordringer med definerte innspill, eksempelvis:MEDLEMS • NYTTStrategimøte 7. – 8. marsNL Styret og administrasjonNLs styre og administrasjon har regelmessige møter i løpet av året, - men valgte nå å sette av tidtil eget strategimøte over to dager, for å utdype de mange aktuelle saker som NL arbeider med,pågående og planlagte.• NL må bruke mer ressurser på å markedsføre hva medlemmene stårfor, samt få fram gode salgsverktøy med form og innhold som gir konkurransefortrinn.Få fram NL medlemmenes særegne kompetanseinnen faget, ikke kun låsteknisk, men også gjeldende lover, regler ogforskrifter vedrørende låser og beslag til dører omfattende brann, rømningog forsikring, samt tjenester som befaring, prosjektering, installasjonog servicearbeider.• Medlemmene må selv markedsføre seg sterkere som en NL medlemsbedrift,samt bruke NL nøkkelen / profileringsmateriell, minimum slikdet er beskrevet i NLs vedtekter.I besvarelsene fremkom det en rekke ideer om hvordan løse disse utfordringer,og under strategimøtet fikk man disse strukturert og spesifisertsom nærmere beskrevne saker til behandling. Disse ble vurdert prioriteringsmessigmed definerte mål. Videre fikk man påbegynt arbeidet medutarbeidelse av handlings, - og aktivitetsplaner.Vi ønsker ikke her å beskrive de respektive saker som styret/administrasjonenhar gitt hvilken prioritet, men kan røpe at NLs hjemmeside sommiddel ”henger høyt oppe”.B.ØrnungStrategimøtet ble gjennomført på Storefjell hotell. Etter at møtet varavsluttet ble det tid til et par timer med frisk luft, og bildet viser tøffingeneTrond Wang, Bjørn Ørnung, John Erik Myhre og Finn Jonstangetter nettopp avsluttet kjelkekjøring i nervepirrende bakkeanlegg.Foto: M.JensenFinn Jonstang fyller 50, - vår alles gutte aktigeFinn, - Finn med smilet, med den særegne latteren,og de mange ”tatt på sparket historiene”som får alle til å ”brøle ut i latter”.Finn er en 20 år ”gammel” NL låsesmed, hanfikk medlemskapet sitt i 1984. Han hartidligere hatt styreverv i perioden 1989-1996,og er nå med i NL styret med tilleggsvervetkasserer. Han er en av dem innen bransjensom de aller fleste kjenner og som alle respekter.Finn er fagmann, gentleman og en realgutt - og selve ”Multilokker’n”.Finn er altså et godt bevis på at det går an åinneha faglig og forretningsmessig kompetanse,kombinert med en imøtekommende oghyggelig væremåte.Finn etablerteAlarmkompaniet Jonstang 1977og i 1985 kjøpte han Al-Ta- Kons som senereble Alarm & Låskompaniet. Alarmkompanietimporterte Mul-T-Lock frem til 1991 da detble etablert som eget selskap. Mul-T-LockNorge AS ble solgt til Assa Abloy i 2000. Finnhar vært leder i Alarmkompaniet fram til1994 og etter dette vært leder i Mul-T-LockNorge ASFinns mange interesser omfatter ikke minstdet maritime miljøet, nærmere bestemt seiling.Videre å reise, se og oppleve verden. I dissedager er det Filippinene som står for tur.Selve sentrum i Finns liv er hans egen gulljente,datteren Kristina, en ung skjønnhet på 21.De to har mange gode opplevelser sammen,og kjenner vi dem rett vil nok jubileumsfeiringen også ble en god og minnerikopplevelse!JubilantFinn JonstrangMul - T- Lock Norge AS50 år 5. aprilRedaksjonen gratulerer hjerteligst med 50årsdagen og ønsker lykke til!LÅSESMEDEN 1-2005 23


BPb.RETURADRESSE:Norske Låsesmeder506, 1522 MossEn nyklasseinnenslagdørsautomatikkDORMACD 80position.Push and GoCD 80 harintegrertåpningshjelpLufteåpningCD 80 har enegenåpningsvinkelhvis man bareønsker å lufteFast åpentCD 80 kan ståhelt åpenlydløst så lengeman ønskerFjernkontrollCD 80 kanleveres medinnebyggetfjernkontrollDORMA Norge ASAvd. OsloAlfasetveien 10668 OsloDORMA Norge ASAvd. SandnesBedriftsveien 204313 SandnesDORMA Norge ASAvd. KristiansandP.B. 40914689 Kristiansanddormanorge@dorma.nowww.dorma.com24 Tlf.: 23 17 68 00Tlf.: 23 17 68 00Tlf.: 23 17 68 00LÅSESMEDEN 1-2005Fax.: 23 17 68 01Fax.: 51 60 95 10Fax.: 38 12 98 70

More magazines by this user
Similar magazines