Vi skaper tilgjengelighet - TKS AS

tks.as.no
  • No tags were found...

Vi skaper tilgjengelighet - TKS AS

Modulbygget - plassbesparende -fleksibel og prisgunstig løfteplattformVi skaper tilgjengelighet


TilgjengelighetTKS Apollo løfteplattform er en effektiv løsning som gir økt tilgjengelighetbåde i eneboliger, leiligheter, næringsbygg, så vel innen offentlig somprivat sektor, samt skoler, samfunnshus, barnehager og lignende.Løfteplattformen tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet i TEK 10, og ergodkjent for bruk til bevegelseshemmede.FordelerTKS Apollo har en selvbærende sjakt bygget opp av moduler, sombetyr at det ikke er behov for ekstra bygningsmessige arbeider.Løfteplattformen kan plasseres direkte på gulv, eller i grop for å giterskelfri inngang.Drivenheten er plassert på toppen av sjakten, noe som gir en plassbesparendeløsning. Løfteplattformen har et moderne design oger produsert i natureloksert aluminium med sandwichplater i sjaktveggenesom standardleveranse. Sjakten kan også leveres medglassfelt på en eller flere sider.BrukervennligTKS Apollo gir god tilgjengelighet og er enkel å bruke. Betjeningspaneleneer utstyrt med store og tydelige trykknapper for enkelbetjening av løfteplattformen. Trykknappene er dessuten merketmed blindeskrift. Løfteplattformen kjøres med påholden knapp,mens tilkallingsknappene på utsiden har pulskjøring.LivsløpsstandardStadig flere arkitekter og entreprenører ser verdien av å installereløfteplattform i boligbygg. Dette gir bedre tilgjengelighet både forbeboere og andre brukere og bidrar til økt verdi på leilighetene.


Rask installasjonDen modulbaserte konstruksjonen girfleksible løsninger og rask montasje.Det er ikke behov for utvendig stillasunder monteringen av løfteplattformen.Effektiv løsningTKS Apollo har en stor innvendig plattform i forhold tilsjaktens ytre mål. Dette gir en meget god plassutnyttelse.KostnadseffektivitetEn modulbasert og plassbesparende løfteplattformbetyr enkel og rask montering, som gir en kostnadseffektivtotalløsning for kunden.Innovative løsningerTKS Heis arbeider for å tilfredsstille markedets kravgjennom innovative og brukervennlige løsninger.TKS Heis har produsert løfteplattformer basert på egenutvikledetekniske løsninger siden 1991 og bedriften haren betydelig og verdifull kompetanse på dette området.Bygningsmessige kravTEK 10 stiller visse krav til installasjon av løfteplattform.Det kreves at omgivelsene skal være i tørt innemiljø, ogat temperaturen foran heisdør, i heissjakt og apparatskapskal holdes mellom +5°C og +40°C.


TKS Apollo - produkt informasjonTKS Apollo er en vertikal løfteplattform med anbefalt løftehøyde opptil 13 meter. Løfteplattformenhar et moderne design og er produsert i natureloksert aluminium med sandwichplateri sjaktveggene som standard leveranse. Sjakten kan også leveres med glassfelt på en eller fleresider. Døren har glassfelt som standard.Modulbasert konstruksjon betyr fleksible løsninger med kort leveringstid og rask montasje.1300 1600/170020502140x2400Fordeler:- Krever ikke eget maskinrom eller heissjakt- Rask montering- Mulighet for dørplassering på alle fire sider- Frekvensomformer med mykstart/-stopp- Naturelokserte aluminiumsprofiler- Lakkerte isolerte sandwichplater (RAL 9010)- Innvendig belysning- Typegodkjent iht.Maskindirektivet 2006/42/EC- Tilfredstiller kravene til EN81-41- Betjeningsknapper med blindeskriftTilleggsutstyr:Sjaktvegger i glass mulig på 4 siderAutomatisk døråpnerFarge etter ønske (RAL)GSM-senderTaleprosessor910Tekniskinformasjon:----------Yttermål:Plattform:Lysåpning dør:Utsparingsmål:Grop:Byggehøyde:Løftehastighet:Løftekapasitet:Drift:Strømforsyning:1300Apollo 31600Plattform1520 x 1160Maks 420 kg1600 x 1300 mm1520 x 1160 mm2050 x 910 mm1630 x 1330 mm0 - 50 mm2400 mm0,15 m/s420 kg/5 personerKjededrift230V enfaset, 16 AmpMotor 2,1 kW1300Apollo 41700Plattform1620 x 1160Maks 420 kg1700 x 1300 mm1620 x 1160 mm2050 x 910 mm1730 x 1330 mm0 - 50 mm2400 mm0,15 m/s420 kg/5 personerKjededrift230V enfaset, 16 AmpMotor 2,1 kWHEISTlf. 4000 1059post@tksheis.nowww.tksheis.noEUROPEAN PLATFORM &STAIRLIFT ASSOCIATIONVi leverer, monterer og foretar service og ettersyn i hele landet

More magazines by this user
Similar magazines