Finn de beste selgerne.pdf - Brilliant Bemanning AS

brilliantbemanning.no
  • No tags were found...

Finn de beste selgerne.pdf - Brilliant Bemanning AS

2. De ti utvalgte - hvorfor valgte vi dem?I «The User’s Manual for the Brain, Vol. 2» beskriver Hall og Bodenhamer 51 metaprogrammenesom de klassifiserer i fem hovedgrupper :- prosessering av informasjon- emosjonelle programmer- viljestyrte programmer herunder konseptuelle metaprogrammer- respons på eksterne faktorer- metaprogrammer om selvetVi valgte ut 10 metaprogrammer fra disse 51. Grunnen til at vi valgte akkurat disse, var delsbasert på prototyper av hvilke egenskaper «folk flest» (og vi) antar at selgere besitter, og delshva vi antar kan være bra egenskaper hos en god selger.1 Motivasjonsretning ViljestyringHen-i-motVekk-i-fra2 Detaljnivå Prosessering av informasjonSpesifikkGenerell3 Sammenligningsforhold Prosessering av informasjonLikhetForskjellighet4 Scenarietenkning Prosessering av informasjonOptimistPessimist5 Referanseramme Emosjonelt programInternEkstern6 Somatisk respons Emosjonelt programProaktivReflektiv7 Emosjonell tilstand Emosjonelt programAssosiertDisassosiert8 Moral (samvittighet) Om selvetSterkt superego Svakt superego9 Selvtillit Om selvetHøy selvtillitLav selvtillit10 Menneskesyn KonseptueltGodtroendeSkeptiskMotivasjonsretning (vekk-fra eller hen-i-mot) handler om hvordan personen styrer sin vilje.Vi ønsket å vite hva som motiverer gode selgere til stadig å gjøre en god jobb.Vi valgte tre metaprogrammer som omhandler prosessering av informasjon: detaljnivå(globalt eller detaljert), sammenligningsforhold (likhetsorientert eller forskjellsorientert) samtscenarieorientering (optimist eller pessimist). Disse tre metaprogrammene kan fortelle oss noeSide | 4


Vi ønsker med denne oppgaven å motivere alle som rekrutterer personer som har salg somen av sine arbeidsoppgaver, enten det er intern eller ekstern rekruttering. Videre ønskervi å få en økt bevissthet hos rekrutterere og arbeidsgivere rundt de metaprogrammene somutpreger seg hos selgere som prestert bra over tid.Metoden og spørsmålene vi har presentert i denne oppgave kan tas i bruk for å avdekkemetaprogrammene for å sikre gode resultater i rekrutteringsarbeidet.Vi håper vi har inspirert og at denne modellen kan støtte deg i rekrutteringsprosessen!Side | 9

Similar magazines