Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

stalforbund.com
  • No tags were found...

Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong

BØKONOMIÉCONOMIQUEReturadresse:TeknaPostboks 2312 Solli, 0201 OsloTillatelsesnr.126 000/21PRAKTISKE OPPLYSNINGERKurs 64203281Prosjektering av Samvirkekonstruksjoner av stål og betongTid og sted: Torsdag 16. februar 2006, Vika Konferansesenter,Dronning Maudsgt 10 Oslo (Manpowerbygget)Påmeldingsfrist: 9. februarDeltageravgift: (inkludert lunsj og 2 kaffepauser)kr. 4400 for medlemmer NFSkr. 4900 for ikke-medlemmerHotell:Den enkelte må selv bestille hotell.Kurs 64204281Prosjektering av stålkonstruksjoner iht NS3472Tid og sted: Onsdag 15. mars 2006, Ingeniørenes Hus, OsloPåmeldingsfrist: 9. marsDeltageravgift: (inkludert lunsj og 2 kaffepauser)kr. 4400 for medlemmer NFSkr. 4900 for ikke-medlemmerHotell:Den enkelte må selv bestille hotell.Påmelding til kursene:Tekna, servicekontoret, Postboks 2312, Solli,0201 OsloTelefon: 22947560/61Fax: 22947501e-mail: registrering@tekna.noAdministrasjon:Irene Haugli, Tekna.E-post:irene.haugli@tekna.noKurskompendium:Kursene inkluderer kurskompendiumog de relevante standardene.P Å M E L D I N GJEG MELDER MEG PÅ:Avbestilling:Avbestilling etter påmeldingsfristens utløp må full avgift betales.Dokumentasjon blir da tilsendt.Avbestilling må sendes skriftlig til Tekna.Kontingent NFS:Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftligavbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna godtas. Ved avbestilling pgasykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.Dokumentasjon vil bli tilsendt når avgiften er betalt.VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVERSkilt & Bilreklame Profilering 908 30 73364203281Prosjektering av Samvirkekonstruksjoner av stål og betongTorsdag 16. februar 2006, VIKA Konferansenter, Oslo64204281Prosjektering av stålkonstruksjoner iht NS3472Onsdag 15. mars 2006, Ingeniørenes Hus, OsloEtternavn:Fornavn:Firma:Referanse:Post-/fakturaadressePostnr./sted:Telefon:Telefaks:E-post:Medlem NFSØnsker personlig medlemskap i NFSDato:Underskrift:

More magazines by this user
Similar magazines