Magasinet Norden nr. 4 - Forsiden - Foreningen Norden

www2.norden.no

Magasinet Norden nr. 4 - Forsiden - Foreningen Norden

INNHOLD

10

2

3

4-5

6-8

9

10-13

14-15

16-17

18-21

Leder

Innhold

Tilbake til kjerneverdiene

18

6

Mens kildene fortsatt spruter

Det svensk/finske merkeåret 1809

Portrettet: Liza Marklund

Rudolph Tegner – Drömmen om ljuset

En felles fortid – vikingtid i Norden

Det nordiske samarbeidets

glemte historie

22-23

24-25

26-27

28

29

30

31

32

24

De flinke finnene – finske elever er

best i Norden

Fristaden Christiania

Nytt fra våre lokallag

Å gjøre en forskjell: Refleksjoner fra

en norsk utenriksminister

Medlemsinfo/innmelding

Nordens medlemsshop

Nordisk boktilbud fra Norli

Støtt Island med Foreningen

Nordens vennskapsmerke

www.norden.no 04/2008 3

More magazines by this user
Similar magazines