Magasinet Norden nr. 4 - Forsiden - Foreningen Norden

www2.norden.no

Magasinet Norden nr. 4 - Forsiden - Foreningen Norden

ISLAND I NORDEN

På tross av vannets rolige overflate, er det full turbulens mellom det islandske politiske miljøet og islendingene. Bildet over er

fra steinformasjonene ved Myvatn på Island.

I september ble storbanken Glitnir satt

under statlig forvaltning. Ukene etter

kollapset bankvesenet. Samtidlig stoppet hele

byggenæringen opp. Folk innen bygg, bank og

finans ble sagt opp i massevis. Nå begynner det

en tid på Island hvor oppsigelsene slår ut i full

arbeidsløshet.

Under en forholdsvis rolig overflate, etter den

verste turbulensen, ulmer en irritasjon blant

det islandske folk, forteller Albert Einarsson i

Oslo, som formidler islandske nyheter, kultur

og historie gjennom nettstedet “islandsk.no”:

– Folk har en følelse av å ha blitt lurt. Man

spør hvordan det kunne gå så galt. Samtidig

burde vi ha forstått att dette ikke kunne gå.

Mange var veldig begeistret for hvor bra det gikk

og hvor store og flinke disse bankene var, og

disse “finansvikingene” som gjorde det så flott.

Det var begeistring, men innerst inne burde det

nok ringt noen bjeller, sier Einarsson.

Islendingene demonstrerer. Så godt som

daglig. Krav nummer én er å gjøre opp med de

politikere som sto i spissen for den islandske

ødeleggelsen, som man uttrykker det.

– Det som er spesielt med disse protestene,

er at de ikke springer ut fra et etablert partiapparat

eller har en fagbevegelse bak seg, forteller

Albert Einarsson. Isteden er det spon-

tane ytringer fra en spontan bevegelse ut fra

folkedypet, kan en si.

Kritikken retter seg i første rekke mot

statsminister Geir H. Haarde og sentralbanksjef

og tidligere statsminister David Oddsson.

– Mange mener at de to har fungert som

finansvikingenes politiske arm, sier Einarsson.

Han drar linjene fra dagens situasjon helt

ned til begynnelsen av 80-tallet hvor man begynte

å kommersialisere fiskekvoter og privatisere

fiskeindustriene, og deretter en rekke andre

statlige næringer, deriblant bankvesenet.

Demonstrantene når imidlertid ikke frem

med sine krav. Ikke med det første. Statsminister

Haarde og hans Selvstendighetsparti (tilsvarer

det norske Høyre) har fremskyndet partiets

landsmøte, opprinnelig planlagt oktober 2009,

til januar. Her skal partiet avklare sitt forhold

til EU. Møtet kan innebære starten på en prosess

mot en Islandsk EU-søknad og mot et nytt

Alltingsvalg. Valget kan bli en realitet allerede i

løpet av våren 2009.

Det internasjonale valutafondet (IMF) bevilget

den 20. november et lån til Island på tilsvarende

14,8 milliarder kroner De nordiske

land vil supplere med et lån på ytterligere 17,6

milliarder kroner. “Et første skritt på veien for

Albert Einarsson formidler islandske nyheter gjennom

nettstedet ”www.islandsk.no”.

å hjelpe Island ut av den alvorlige finansielle

og økonomiske situasjon” skrev de nordiske

finansministrene i en felles pressemelding.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte

på Stortingsdebatten om Norden 23. oktober,

at “Island må ha ansvar for, og rett til å finne ut

av sine egne behov selv. Noen sier at islendingene

er et så stolt folk at de ikke vil be om hjelp.

Vi kan ha en stolthet noen og hver av oss, både

som personer og stater, men det som ville være

enda verre, var å fortelle Island hva de trenger.

Det tror jeg vill være en veldig dårlig strategi

for et stolt broderfolk”.

Nordisk Råds sesjon i Helsingfors i slutten av

oktober uttalte støtteerklæringer til Island og

det islandske folk. Foreningen Norden Norge

har sent brev til sin søsterforening på Island

med sympatierklæring og tilbud om støtte,

og foreningen oppfordrer lokallagene til å

gjøre det samme. Dessuten selger foreningen

vennskapsmerket “Nordiske venner av Island”,

(se baksiden) der overskuddet går til aktiviteter

for islandske barn og ungdom.

– Slike ytringer betyr veldig mye. En følelse

som har spredt seg på Island etter krasjet er

at islendingene står veldig alene. En støtte-

erklæring fra omverden oppfattes derfor som

veldig positivt, og de støtteerklæringer som

+

www.norden.no 04/2008 7

More magazines by this user
Similar magazines