AHO WORKS AUTUMN 2010 STUDIO 14-17 DESEMBER

aho.no
  • No tags were found...

AHO WORKS AUTUMN 2010 STUDIO 14-17 DESEMBER

AHO WORKS AUTUMN 2010STUDIO 14-17 DESEMBERstatus 17.11.10, Rachel K.B. TroyeGenereltAHO WORKS STUDIO vil å år foregå fra tirsdag 14 til fredag 17. desember. Alle kurs i masterundervisningensamt GK5 inviteres til å delta, i sum ca. 320 studenter.TidsplanTirsdag 14.12 // kl 09.00Onsdag 15.12 // kl 11.00Onsdag 15.12 // kl 21.00Utstilling åpner for publikum(opp til hver kursansvarlig å organisere egne åpninger/vernissager)AHOs styre besøker utstillingDeadline for nominasjoner til AHO WORKS priserTorsdag 16.12 // hele dagen Juryering av AHO WORKS priserFredag 17.12 // kl 13.00 Prisutdeling med feiring og enkel servering,rydding – utstilling demonteres fra kl 15.00Julefest.UtstillingslokalerSom tidligere vil kursene i hovedsak stille ut på salene der de sitter, med en del unntak for kurs somenten har en vanskelig plassering eller har et materiale som fordrer et annet lokale.Både galleriet, croquissalen, biblioteksveggen, enkelte grupperom og noe av gangarealet kan brukestil utstillingen, dersom dette ikke kommer i konflikt med julefestarrangementet. Et forslag til romfordelingvil bli sent ut i uke 47.Vi foreslår å benytte Galleriet til å stille ut vinnerarbeidene etter AHO WORKS ila disputas (21 og22.12) og over Jul.ÅpningstiderUtstillingen vil være åpen i skolens åpningstid 08-16, med langåpent til kl 19 på torsdag 16. desember.PrisutdelingVi legger prisutdelingen/feiringen av utstillingen til fredag 17. desember kl 13.00, for å best utnytteutstillingssperioden og sikre at utstillingen holdes oppe i hele perioden. Dette vil også gi rom for at allekurs kan avslutte sine gjennomganger, samt at man får en skikkelig avslutning på semesteret.JulefestFredag 17.12 ansvarlig komitee er Arkitektur sammen med 2. klasse.KurskortDet vil bli laget små kurskort med presentasjon av hvert kurs som i vår.Innholdet fra disse kortene kan benyttes til å lage en kurs plakat / plansje. Dette er opp til de enkeltekursanvsarlige.Se vedlagt formular for innhenting av informasjon til kurskort (bilder og tekst) samt behov for utstyr.Vennligst returner denne til rachel.troye@aho.no innen tirsdag 30. november kl 10.00.side 1


AHO WORKS AUTUMN 2010STUDIO 14-17 DESEMBERstatus 17.11.10, Rachel K.B. TroyeRiggingRigging til utstillingen kan foregå hele uken i forkant, til og med mandag 13. desember. Det er ikke noeassistanse eller utlevering av lettvegger fra drift eller stud ass i weekenden. Fra kl 08.00 tirsdag skalutstillingen være oppe. Bruk bord og alternative opphengsmuligheter til utstilling.(Vi anbefale en meget begrenset bruk av utstillingsplater, da dette er svært ressurskrevende både ioppriggings- og oppryddingsfasen.)RyddingSemesterrydding av salene koordineres av drift og skal være klart innen mandag 13. desember.Videre informasjon om rydding og container ovs kommer fra drift.Etter AHO Works vil det være mulig for studentene å hente ned sine prosjekter etter Prisutdelingenfredag 17.12 (fra kl 15.00), samt i helgen 18-19. desember.Mandag 20. desember foretas hovedrydding slik at skolen er ryddig til disputasene 21 og 22.desember.Prosjektgruppe:Rachel TroyeSolveig RødlandNina Bjørnstad ogHarald SkulbergAina DahleSigbjørn WindingstadAnders Rennemo /Kaissar BacaliStud. ass grafiskStud. ass driftProsjektleder, budsjettansvar, utstillingsdesign og grafisk produksjon,overordnet informasjon kurslærereInnhenting informasjon, promotering, pressemelding, koordinereprisutdelingKoordinering feiring (inkl. bevertning).Koordinator nominasjoner/priser ARK, innhenting jury.Koordinator nominasjoner/priser IDE, innhenting jury.Romdisponering, koordinering av arbeid opp mot generell drift/semesterrydding, brannansvarligeBistand til produksjon av kurskort etc.Plotting av plakater/bannere, opphenging, rigging/ryddingside 2

More magazines by this user
Similar magazines