Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

helse.vest.no
  • No tags were found...

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 – 2017

Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013-2017Innhald1. Samandrag ................................................................................................................................................. 51.1. Målsettingar ..................................................................................................................................... 51.2. Tilrådingar og tiltak ...................................................................................................................... 61.2.1. Auke kapasitet og tilgjengelegheit ................................................................................................. 61.2.2. Utdanning, rekruttering og kompetanse ..................................................................................... 71.2.3. Regionalt fagleg samarbeid og nødvendige faglege justeringar ........................................ 81.2.4. Kreftkirurgi .............................................................................................................................................. 81.2.5. Kvalitet, pasientsikkerheit og prioritering ................................................................................. 91.2.6. Forsking .................................................................................................................................................... 91.2.7. Robuste og meir pålitelege aktivitetsdata som er standardiserte og tilpassaaktiviteten på kliniske nivå .................................................................................................................................. 91.2.8. Spesifikke tiltak på føretaksnivå .................................................................................................. 102. Innleiing - mandat ................................................................................................................................ 102.1. Målsetjing for arbeidet .............................................................................................................. 102.2. Helse 2020...................................................................................................................................... 102.3. Mandat ............................................................................................................................................. 112.4. Prosjektleiing og organisering ............................................................................................... 122.5. Arbeidsform .................................................................................................................................. 133. Nasjonale og regionale føringar ...................................................................................................... 133.1. Oppdragsdokument og føretaksprotokollar ..................................................................... 133.2. Nasjonale, fleirregionale og regionale tenester ............................................................... 153.3. Regionale føringar i Helse Vest .............................................................................................. 154. Kirurgi som medisinsk disiplin ......................................................................................................... 164.1. Om kirurgi ...................................................................................................................................... 164.2. Kva karakteriserer kirurgen? ................................................................................................. 164.3. Spesialisering, hovud- og greinspesialisering .................................................................. 174.4. Utviklingstrendar i dei kirurgiske faga ............................................................................... 174.4.1. Fagspesifikke utviklingstrendar og utfordringar ................................................................. 185. Dagens kirurgitilbod i Helse Vest..................................................................................................... 215.1. Struktur, inkludert privat sektor .......................................................................................... 215.2. Kirurgisk aktivitet, inkludert bruk av private kommersielle sjukehus ogavtalespesialistar ..................................................................................................................................... 225.3. Tilvising og tilvisingsrater ....................................................................................................... 245.4. Ventetider, fristbrot og prioritering ..................................................................................... 246. Utfordringsbiletet for framtidas kirurgi ....................................................................................... 266.1. Endringar i kirurgifaga .............................................................................................................. 261

More magazines by this user
Similar magazines