Lønn 5.0 - Proplan AS

proplan.no

Lønn 5.0 - Proplan AS

Lønn 5.0Fremtidens lønnssystemHuldt & Lillevik har snart 30 års erfaring innen lønn og personal, og er i dag Norges mest solgte lønnssystem,for små og mellomstore bedrifter. Lønn 5.0 er enkelt, men likevel avansert. Om bedriften vokser eller fårandre behov har Lønn 5.0 et moderne og fleksibelt brukergrensesnitt.Hvorfor skal du velge Huldt & Lillevik Lønn 5.0?• Alle medarbeidere får riktig lønn til riktig tid• Enkel og oversiktlig lønnsslipp• Enkel og oversiktlig menystruktur• Søkefunksjon på alle registerte opplysninger• Mulighet for å skrive ut historiske lister, lønnsslipper,og personaldokumenter fra elektronisk arkiv• Supporthjelp og teknisk bistand• Vi tilbyr et bredt kurstilbud og egen juridisk avdeling• Juridisk oppslagsverk er integrert i systemetNyheter – med fokus på en effektiv hverdag• Registrere lønn til fremtidige perioder• Distribuer lønnsslippene via e-post• Mulighet til å fordele lønn og andre kostnader på prosjektog avdeling• Du kan bygge opp en egen meny etter dine behov• Variabel konto• Du kan vise feriedager til gode på lønnsslipp• Overføre beløp til fordringshaver samtidig som duutbetaler lønn• Lønnshåndtering (regulativ) og etterbetaling somegen modul• Rutine for å håndtere ulike saldoer, for eksempel timebank• Benytt vår webbaserte Ansattportal til registrering av timer,fravær og personopplysninger. Unngå dobbeltarbeidGode integrasjonsmuligheter• Lønn 5.0 kan integreres mot økonomisystemer, HR,Tidregistrering og tilbydere av Obligatorisk Tjenestepensjon• Elektronisk rapportering via Altinn, for Lønns- og trekkoppgaver,terminoppgave, SSB statistikk ogNav AA Melding• Huldt & Lillevik Reise• Eksport og oppdatering av lønn og satser viaMicrosoft Excel• Lønn 5.0 får du også som ASP-løsning• Mulighet konvertering fra andre lønnssystemerEgen fraværs- og personalmodul• Gir mulighet for registrering av stillingsinformasjon,pårørende og arbeidstøy• Egendefi nert kompetanseregister for registrering av foreksempel utdannelse, praksis, kurs og sertifi sering• Maler for standardavtaler og dokumenter, f.eksansettelsesavtaler, sluttattest, oppfølgingsplan m.m.• Gir mulighet for registrering av ferie, egenmeldinger, sykmed lønn osv.• Mulighet for masseregistrering av fravær, og direkteutskrift av ferielister• Ved å koble fravær mot lønn vil bedriften alltid ha oversiktover kostnader knyttet til fraværRapporter• Velg om rapporten skal skrives ut, overføres til Excel, PDFeller sendes på mail• Programmet er periodestyrt, det gjør det mulig å ta uthistoriske opplysninger• Fri rapportering gir deg mulighet for å skreddersy utvalgtestandardrapporterAditro HRM ASGullhaug Torg 4APostboks 4370 Nydalen, 0402 OSLOTelefon 09102 www.huldt-lillevik.noETPRODUKT


Dette er Huldt & Lillevik porteføljenLønn 5.0Lønn og personal er sentrale funksjoner i bedriften. Disse funksjonene må fungere 100 %.Lønn 5.0 er en komplett løsning som ivaretar lønns- og personalarbeidet effektivt, enkelt og sikkert.ReiseMange bedrifter bruker betydelige ressurser på reiseoppgjøret. For å få alt korrekt kreves mye jobbog etterarbeid. Huldt & Lillevik Reise løser og systematiserer dette arbeidet.AnsattportalRegistrering av timer, fravær og ferie er tidkrevende. Å la ansatte selv registrere dette ertidsbesparende. Ansattportal er en web-løsning som gjør registrering av timer, fravær og utvalgtepersonalopplysninger lett tilgjengelig for ansatte og bedriften. Ansattportalen er direkte integrertmed Lønn 5.0.Support og LønnsberedskapI løpet av 25 år har vi bygget opp en brukerstøtte med høy kompetanse og god tilgjengelighet.Vi svarer på alt som har med programmene å gjøre, samt regelverk og lover innenfor fagområdetlønn og personal. Support er lett tilgjengelig via våre nettsider eller pr. telefon. Ved sykdom, fraværeller ressursmangel er bedriften sårbar. Vi tilbyr derfor Lønnsberedskap, som vil være en forsikringmot dette.LønnstjenesterFor effektivisering av bedriften, kan det være lønnsomt å outsource deler eller hele lønnskjøringen.Vi tilbyr derfor Lønnstjenester med dyktige fagpersoner innen Lønn og personal.KursVi tilbyr opplæring på våre systemer, samt faglige teorikurs innen lønn, personal og reise.Våre systemkurs lærer deg å utnytte systemene bedre, mens teorikursene hjelper deg medå løse dine oppgaver i henhold til lover og regler.

More magazines by this user
Similar magazines