Last ned - Safe

safe.no

Last ned - Safe

Farlig frekvens, Sandnes 5. og 6. mai 2010HØRSELVERN:En effektiv barriere mot støy?


HØRSELVERN:Studier av praktiskedempingsverdierFrank Lemstad,Sinus as


Støyeksponering – kravGrenseverdier for støyeksponeringEkvivalentnivå: L EX,8h = 85 dBL EX,12h = 83 dBToppverdi: L pC,peak = 130 dBSINUS as 3


Støyeksponering oghørselvern! ?Land (Arbeidstilsynet):- Ved fastleggingen av faktiskeksponering skal det tas hensyn til den effektivedempingsvirkningen av påbudt personlig hørselvernOffshore (Petroleumstilsynet):- Ved planlegging bør det tas hensyn til at bruk avhørselvern ikke er en måte å oppfylle kravet til støy påSINUS as5


Barriere-tankegang:Uakseptabel risiko (for hørselskade)Barriere (hørselsvern)?Akseptabel risiko?SINUS as 6


Ulike typerhørselvern1. Propper - universal2. Propper – individuelle3. Klokker


Hvor stordemping?SINUS as 8


FeltdataEar ClassicUndermålere!L=22M=24H=30SINUS as 9


Feltdemping – ørepropp (1)Ukyndigebrukere


Feltdemping – ørepropp (2)Trente brukere(de samme etteropplæring)


Eksempel - effekt av opplæringMinstedempingUkyndigedBTrentedBForbedringdB1 av 10 27 35 +82 av 10 23 27 +48 av 10 12 18 +69 av 10 9 13 +419 av 20 7 9 +2SINUS as 12


Eksempel stansefabrikk i USA:Flere propper tilgjengelig,noe opplæring gittSINUS as 13


Attenuation, dBFlint (US): Field attenuation by percentilePercentile1010% 25% 50% 75% 90%152025M = 25-28 dBDecidampPura-fitMax Lite3035404550M = 32 dBAir SoftQuietSINUS as 14


Øreklokker – feltdata gruvearbeidere8 uliketyperklokker(USA,1996)0,05,010,015,020,025,030,035,040,0Attenuation values [dB], field percentiles and "lab APV"125 250 500 1000 2000 4000 8000Lab APV (84%) Field 10% Field 20%Field 50% Field 80% Field 90%SINUS as 15


PropperKlokkerSINUS as 2009 16


[dB]5063801001251602002503154005006308001000125016002000250031504000500063008000Effekt avvernebriller2,00,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0HP1 - Relative reduction in attenuation [dB]3155000Frequency [Hz]Diff 1 Diff 2 Diff 3 Diff 4


Hva er ”effektivdempingsvirkning”?- Ved fastleggingen av faktisk eksponeringskal det tas hensyn til den effektivedempingsvirkningen av påbudt personlighørselsvern...- Arbeidstilsynet, 2006SINUS as 19


”Offshore demping”ENKELT hørselsvern12 dBDOBBELT (propp+ klokke) 18 dB• Hørselvern av god kvalitet• Alle mulige støyspektra• Nokså ukyndige brukere• Kommunikasjon - ekstra lydSINUS as 2009 20


Begrensninger av oppholdstid ogkrav til hørselvern offshoreL Aeq (dB) Krav til HV Max tid (per skift)105-110 ½ time100-105 Dobbel 2 timer95-100 6 timer90-95 Enkel80-90 Ingen begrensning< 80 IngenSINUS as 2009 21


Aktiv støyreduksjon1. Motlyd2. Kansellerer lavfrekvent lyd3. Et ”must” for bl.a. piloter


Fremtidens hørselvern?Intelligent propp1. Regulerer lydnivå2. Måler demping3. Kan måle støydoseQUIETPROSINUS as 23


Konklusjon: barrierevirkning?1. Lab-data oppnås av 15-40% av brukerne2. Demping på 10-15 dB i felt for ”alle” errealistisk, men kommer ikke av seg selv3. Alt hørselsvern krever individuell tilpassingog opplæring, ”must” for universalpropper4. Øreklokker er mer pålitelige enn propper(”undermålere”)SINUS as 24

More magazines by this user
Similar magazines