Brosjyre

proplan.no
  • No tags were found...

Brosjyre

Visma BusinessEffektiviserer rutinene i hele bedriften


Visma Business har vunnetsærlig innpass blant regnskapsbyråer,»en svært krevende brukergruppe med avanserte behov.Et smart økonomi- og logistikksystem gir en mereffektiv bedriftVisma Business bidrar til mer effektive forretningsprosesser og økt lønnsomhet. Systemet gjørdet mulig å effektivisere en rekke arbeidsprosesser i bedriften din. Du automatiserer de manuellerutinene, reduserer ressursbruken, øker kvaliteten, og med god økonomistyring får du bedreoversikt over kostnadene.Visma Business er laget slik at det skal være enkelt å utvide økonomi- og logistikksystemet med myeannen smart funksjonalitet innen salg og kundedialog, og innen lønn og personal. Automatiserterutiner for innkjøp, dokumentflyt, reiseregninger, rapportering, ferier og fravær er bare noenav mulighetene. For det er ikke bare økonomiavdelingen som skal få mer effektive rutiner.Hele bedriften blir mer effektiv med Visma Business. Logistikkfunksjonaliteten i Visma Businessgir deg samtidig god kontroll på kapitalbindingen og et tydelig driftsbilde.5 gode grunner• Mye tilleggsfunksjonalitet (plug’n’play)• Mange tilpasningsmuligheter• Smarte funksjoner for alle oppgaver• Brukervennlig grensesnitt• Utbredt og velprøvd• Mye tilleggsfunksjonalitet (plug’n’play)Et økonomisystem er kjernen i bedriften. Et godtøkonomisystem bør ha et kraftig integrasjonsverktøy,slik at løsningen kan være drivkrafteni effektiviseringen av arbeidsprosessene i bedriften.Med Visma Business er det enkelt å utvideøkonomisystemet med integrert funksjonalitetfor salg og kundedialog, så har du kontroll påbåde inntekter og kostnader. Lønn og personaler også enkelt å integrere, så sparer du dobbeltarbeidog kan kvitte deg med mange administrativerutiner.• Mange tilpasningsmuligheterRegnskap, økonomi og logistikk følger vissestandarder. Det er noen måter å gjøre ting på somer smartere enn andre. Men du trenger ogsåfrihet innenfor rammene. For ingen bedrifter erlik akkurat din. Derfor kan du enkelt sette oppfunksjonaliteten i Visma Business, slik at systemettilpasses arbeidsprosessene, og ikke omvendt.Du kan enkelt skreddersy skjermbildene ogbehandlingsreglene til dine medarbeideresbehov og arbeidsoppgaver.• Smarte funksjoner for alle oppgaverVisma Business er et av markedets mest kompletteforretningssystemer med full støtte for alle desentrale prosessene og rutinene innen regnskap,økonomistyring, logistikk, salg, marked, ogelektronisk dokumenthåndtering. Det inneholdermye smart funksjonalitet som forenkler hverdagen.Med webmoduler blir det dessuten enklereå inkludere ikke-ekspertene i datafangsten ogarbeidsflyten.Mange logistikkintensivebedrifter har gode erfaringer»med den integrerte funksjonaliteten i løsningen.• Brukervennlig grensesnittVisma Business er enkelt å bruke fordi det grafiskegrensesnittet er laget for at brukerne skaljobbe raskt og enkelt i et gjenkjennelig «miljø».Visma Business ligner mye på de mest vanligeMicrosoft-programmene. Utfra det kan brukernebygge om på skjermbildene slik de ønsker. Feltog kolonner kan legges til eller skjules, tabellerkan kobles sammen, for å nevne noe. Fargerog oppsett er vitenskapelig fundert, slik at detskal være behagelig å jobbe i.• Utbredt og velprøvdSelv om det er mye rom for brukertilpasningog enkelt å bygge ut, er Visma Business likevelet standardsystem. I den forstand at det er byggetpå beste praksis. Visma Business er Nordensmest brukte økonomi- og logistikksystem, oghar over 40 000 brukere, fordelt over 10 land.Et velprøvd standardsystem garanterer fortrygghet og et fornuftig prisnivå, og med et stortforhandlernettverk spredt over hele Nordenfår kundene den støtten og oppfølgingende trenger.Visma Business har vunnet særlig innpass blantregnskapsbyråer, en svært krevende brukergruppemed avanserte behov. Mange logistikkintensivebedrifter har gode erfaringer medden integrerte funksjonaliteten i løsningen.


Jobb smartere med integrert programvare fra Visma!Når du bruker flere produkter fra Visma blir du mer effektiv. De gjør at dataflyten går automatisk, og at du arbeider raskere, enklere ogmed færre interne ressurser. Våre produkter får lønn og personal til å henge sammen med økonomi og regnskap. Dermed slipper du åregistrere og vedlikeholde dataene i flere systemer. Og siden du enkelt kan utvide vår økonomiprogramvare med smart funksjonalitetfor salg og kundedialog får du bedre kontroll på kundene og inntektsgrunnlaget i bedriften din. Nedenfor ser du et utvalg av våreprodukter som kan hjelpe deg å effektivisere flere rutiner.Alltid oppdatert!www.visma.no/Visma Software ASKarenslyst allé 56 • Pb. 733 Skøyen • 0214 OsloTel: +47 46 40 40 00 • www.visma.noVisma Software AS tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne brosjyren,og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel.

More magazines by this user
Similar magazines