opplevelser - Region Stavanger

regionstavanger.com

opplevelser - Region Stavanger

Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS1. utgave 2010Kurskonferanser&opplevelserFoto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge ASMed fokus på Stavanger:Pulserende byliv, kickoff påmuseum eller vill natur og turtil Kjeragbolten? Valget er ditt.Side 12-16Ti tips for effektive møter• Side 4Få gratis planleggingshjelp fraturistbyråene • Side 6Bli med på kongekrabbeeventyri Kirkenes • Side 9Céline Thommesen - en hotellgründerutenom det vanlige • Side 10-11Stor jubel for Jamie Olivershotellmat • Side 17


4 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagSlik får du mest mulig ut av møtetÅ holde effektive møter er en kunst vi alle kan lære.Her er møteekspertens beste tips.TEKST: June K. Ragnif- Et møte er det beste verktøyet man harfor å kommunisere og engasjere, påvirkehandlinger og resultater. Dessverre mislykkesmange med sine møter, sier den svenskemøtekonsulenten Rikard Wildhuss i et intervjumed Dagens Nyheter.Møter er direktesendinger. I følge Wildhuss,som har skrevet boken «Møter er direktesendinger»,handler ofte møter om å bli matetmed informasjon i stedet for å møtes.- Mange har en tendens til at når de tenkermøter, tenker de ikke business. Møter blir påen måte bare møter.Man har ikke definert hvilke møter og møteformerorganisasjonen faktisk trenger for ånå sin bedriftsrelaterte visjon.Å legge en klar møtestrategi og møteplanresulterer sannsynligvis i at man kanspare både tid og penger, sier han.Ti tips for effektive møterMøtekonsulenten Rikard Wildhuss er en av forfatternebak ”Svenska Mötesmodeller”.Her er hans ti tips til vellykkede møter.123Planlegg. Dårlig planlegging og skjulte kostnader går hånd i hånd.Lag en møteplan for organisasjonen. Gå årlig igjennom hvilke interne ogeksterne møter dere har hatt.Still spørsmålet: Støtter møtene vi har bedriftens mål og forretningsstrategier?Resultatet blir at man taper fokus ogfremdeles står på stedet hvil når møteter avholdt.45678910Ton ned administrerende direktørs rolle. Sats i stedet på dialogmedarbeiderne imellom.Læring i grupper gjennom møter er effektivt.Det kan være vrient å evaluere holdningsskapende møter. Se i stedet påhandlinger som punktlighet, økt produktivitet, sykedager etc.Bruk tid på møteinnkallelsen. Utformingen skal skape de rette forventningene.Alle roller må være tydelige på en konferanse. Hvem gjør hva?Gi deltagerne på konferanser tid til å møtes og omgåsAnalyser konferansen etterpå. Kommuniserte konferansen det den skulle?IllustrasjonsfotoStore, men kostnadseffektive arrangementerArrangement for 200gjester? Det behøver ikkekoste skjorta. BrunstadConference Center (BCC)har fleksible pakkepriser,og alt på ett sted.TEKST: Therese OlavsrudFOTO: BCC MediaAlt i gangavstand. Brunstad ConferenceCenter en konferanseby. Her får du overnatting,bevertning og underholdning uansettstørrelse på arrangementet. Alle gjestenekan være samlet under hele oppholdet.- Det er jo mye av poenget med å holde enkonferanse. Man skal være sammen bådefaglig og sosialt, og knytte nettverk. Blir manspredt og må fraktes hit og dit, mister maneffekten.- Stor kapasitet i kombinasjon med lave flypriser,gjør at vi kan ta opp konkurransenmed de fleste konferansesteder, også sør iEuropa.- Det at vi har alle fasiliteter på ett sted gjørat det blir rimeligere og mer kostnadseffektivtfor deg som kunde å legge arrangementhit, sier salgs- og markedssjef Ole GeorgNilsen.Konferansesenteret ved Vestfolds strandlinje,kun en time og 15 minutter fra Oslo,har spesialisert seg på større grupper. Defleste ligger på 200 til 1000 gjester, menmaks kapasitet er på 6000.- Vi er fleksible på hvordan vi priser arrangementet.Det er volumet og totalkonseptetsom er viktig for oss. Det betyr at prisenblir svært lav for deg som kunde, så lengebevertning og overnatting skjer hos oss, sierNilsen.- På BCC ligger alt i gangavstand. Dessutener vi oppatt av at atmosfæren alltid skal virkeintim og hyggelig, sier Nilsen.Nisjeprodukt. BCC begynner å bli godtkjent i Europa som et nisjeprodukt. Etterspørselenetter rimelige arrangementerfor større grupper er stor. Sportseventer erveldig populære, samtidig som klubbeneofte har begrenset økonomi. Slike arrangementpasser derfor utmerket på BCC.20 minutters avstand fra Sandefjord LufthavnTorp flyplass gjør at det både er billigog enkelt å komme seg hit. Bestiller duopp mot ett år i forveien kan du få tur/returbilletter ned til 10 euro per person fra destinasjoneri hele Europa.Fasiliteter:- 800 leiligheter- 6000 sengeplasser- 7 konferansesaler/større møterom- Egen strandlinjeBeliggenhet:- Stokke i Vestfold, syd for TønsbergTransport:- Fra Oslo: 1 t og 15 min- Fra Stokke togstasjon: 5 minutter- Fra Sandefjord Lufthavn Torp:20 minutterLes mer på www.bcc.no


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 5Størst på internasjonalekongresserModerne infrastruktur, høyhotellstandard, gode språkkunnskaperog kompetentnasjonalt vertskap; Oslo erlandets vinner på internasjonalekongresser.Nordmenn bør ta en titt på hoved-“staden sin med utenlandske øyneTEKST: Therese OlavsrudFOTO: OPOKongressjef i VisitOSLO,Anne Wallin RødvenFoto: Visitoslo- De aller fleste kongresser krever etnasjonalt vertskap for at kongressen skallegges til en destinasjon. Kongressavdelingeni VisitOSLO har ekspertise på hvordan fagmiljøerkan søke på og vinne internasjonalekongresser, forteller kongressjef Anne WallinRødven.Oslo har i internasjonal sammenheng etstort antall fag- og forskningsmiljøer, og detfinnes norske medlemmer i hele 7500 internasjonaleorganisasjoner. En del av Norgesviktigste fag- og forskningsmiljøer er samletnettopp i Oslo.- Kun et fåtall av norske medlemmer i internasjonaleorganisasjoner har foreløpig ståttsom vertskap for internasjonale konferanseri Oslo, men tilbakemeldingen fra konferanseravholdt i Oslo er meget positive.Kongress med kvalitet. VisitOSLO har etgodt organisert apparat lokalt. Tilgjengelighetentil Oslo blir også stadig bedre,gjennom et økende nett av direkte flyruter tilGardermoen.- Mange forteller oss at de vekslendeårstidene i Oslo er spesielle. Dessuten får deet friluftstilbud som få andre hovedsteder kankonkurrere med. Oslo er full av paradokser.Tilreisende oppfatter Norges hovedstad someksotisk, spennende og rik på opplevelser,uansett om de kommer i forretninger ellersom turister.Intim småby og pulserende metropol.Noen vil nyte et overdådig måltid på en avbyens Michelin-restauranter, andre ønskeren feiende frisk vinteropplevelse med hundeslederi Oslomarka.- Nordmenn bør ta en titt på hovedstaden sinmed utenlandske øyne. Det er ingen grunn tilå la være å legge møter og konferanser hit.Oslo er både småby og metropol. Dessutenåpner den geografiske plasseringen mellomfjord og mark for mange aktivitetsmuligheter,avslutter kongressjefen.Flere vil til Norge og LillestrømTil sommeren kommer tre kongresser med flere enn 2000 deltakere til Oslo.To av dem skal til Lillestrøm.Kongressjef vedNorges Varemesse,Hege LøkkeJohannessenFoto: VisitOSLO- Etter at Norges Varemesse flyttet til nyelokaler på Lillestrøm i 2002, velger flereprofesjonelle konferansekjøpere i inn- og utlandNorge og Lillestrøm. Sommeren 2010er et godt eksempel på det, sier Hege LøkkeJohannessen, kongressjef ved Norges Varemesse.I tillegg finner et stadig økende antall store,prestisjetunge firmaarrangementer eller ”corporateevents” sted på Norges Varemesse,slik som produktlanseringer, store middager,kjedemesser og lignende.Kan ta 6000 deltakere. - Sammen med ThonHotel Arena, som ligger vegg i vegg, kan vitilby 55 større og mindre møterom, detstørste tar 6000 personer i plenum.Når alle møterommene er i bruk har mani tillegg mer enn 25.000 kvadratmeter tilgjengeligfor utstilling. Og at omtrent alt liggerpå ett plan er med på å øke attraktiviteten,sier Johannessen.Kongressavdelingen i VisitOSLOtilbyr følgende:• Generell konsulentbistand• Visning av aktuelle fasiliteter• Introduksjon til byens kongressnæring• Utarbeidelse av BID - offisiell invitasjonfra lokalt vertskap• Hjelp ved besøk av internasjonalebeslutningstagere• Utlån av materiell for profilering avkongressen• Gratis bildebank• Rabatt på 4-dagers Oslo Pass forkongressdelegater• Listing i Kongresskalender på nett• Brosjyrer, kart og annet informasjonsmateriellVisitOSLO, Kongressavdelingenkongress@visitoslo.comwww.visitoslo.com/kongress


6 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagFå gratis hjelp fra turistbyråeneSkal du arrangere etutenlandsevent selv,trenger du gode tips. Denasjonale turistkontorenekan være et smart sted åbegynne.TEKST: Therese OlavsrudFor selskaper som skal arrangere firmaturenselv er turistkontorene gull verdt. Degir konkrete og helt gratis råd om hvordandu kan sette sammen arrangementet.Vi har snakket med turistkontorene i to landfor å spørre hva man kan få hjelp til.Vår første telefon gikk til Tourism Ireland ogRikke Aagaard Petersen.Jeg vil at gruppen vår skal få opplevedet ekte Dublin. Hva anbefaler du?- Pubcrawls, altså en pub-til-pub-runde,er kjempepopulært og du kan få hjelp tilå legge opp pubruten. Du kan for eksempelbli guidet av en skuespiller gjennom byenog drikke øl på alle de kjente musikerpubene.Du kan også følge de kjente forfatternesfotspor, eller lære å helle en perfekt pint medGuiness. Det er ikke lett, skal jeg si deg!Og for de som vil se landskapet? - Vil manut av byen anbefaler vi ofte det som kallesIrlands have, vakre Wicklow. Vi kan anbefaleturarrangører, eller dere kan reise selv.Veien dit går langs kysten og er en opplevelsei seg selv.Hva er det egentlig med nordmenn ogDublin? - Nordmenn elsker både pubkulturen,musikken og stemningen. Irer ervennlige og åpne, og alle har en historie åfortelle. Vi markedsfører gjerne byen, menden beste markedsføringen er ryktet Dublinhar. De fleste kjenner noen som har vært herog alle sier at de har hatt det vanvittig gøy.den russiske innflytelsen kan opplevelsen blimer annerledes enn det man skulle tro.Vi ringte Leena Lassila ved Helsinki CityTourist & Convention Bureau for å få noentips til hva man kan foreta seg i Helsinki.Hva er det første dere spør om hvis et selskapringer? - Vi spør først hva slags eventdere skal ha. Hvor mange mennesker? Oghva slags interesser har dere?Basert på svarene legger vi frem flere godealternativer. Vi kan anbefale alt fra hoteller tilmøtelokaler, og ikke minst hva som er verdtå få med seg i Helsinki når man har værtgjennom det faglige.De fleste vet svært lite om Helsinki. Hvaer det egentlig som gjør det verdt ålegge arrangementet hit? - For det førsteer møtefasilitene helt på topp. For det andreer omgivelsene ganske spesielle.Helsinki er nesten som en øy, og vannet eroveralt. Vi har hele 315 øyer i byen.Dette innebærer at du for eksempel kan haarrangementet på en egen øy med morsommevannaktiviteter. En gøyal vri er å hoppefra øy til øy med båt. Forretten på en øy,middagen på den neste og så videre.Hva er det som skiller Helsinki fra resten avSkandinavia? - Vi har vært under russisk innflytelse,og det merkes både på arkitektur, kulturog mat. Du trenger ikke reise til Russland forå oppleve ekte russisk kjøkken. Det er nestensom å være på en temafest. Nordmenn somhar vært her sier at denne russiske siden vedHelsinki både er eksotisk og spennende.Visste du at…Turistbyråer som regel er offentlige,de styres ikke av kommersielle krefter.De gjør ikke direkte bookinger, menkan gi deg tips om alt fra hoteller,arrangører, opplevelser og møtelokaler.Mange turistbyråer har svært godehjemmesider hvor man enkelt kanfinne oversiktlig informasjon.Eksotisk i Finland. For de som vil reisedit hvor ikke alle andre drar, er Finland etgodt alternativ. Hovedstaden Helsinki ergodt tilrettelagt for arrangementer, og med“Få mer inspirasjon på www.irelandinspires.nuog www.meethelsinki.fiFoto: Fáilte IrelandFoto: Helsinki Tourism Material BankFoto: Helsinki Tourism Material BankFoto: Helsinki Tourism Material BankFoto: Fáilte Ireland


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 7Foto: Anna SiggeFoto: Daniel WesterGert Wingårdh,Sveriges mest kjentearkitekt, har en fascinasjon forråmaterialer som stein og tre. Detpreger hotellet og dets spaanlegg.Perlen vedHotellet er i harmoni mednaturen rundt. Her fårdu ro i sinnet.GullmarnsfjordenFoto: Daniel WesterOm lag 30 minutter fra Strømstad ligger en perle - ellerfaktisk to. Et naturreservat ved Gullmarns strand oghotellet Vann.TEKST: June K. RagnifI fjor åpnet Vann Spa Hotell og Konferanse- et nyrenovert og ombygget hotell og spa,designet av Sveriges mest kjente arkitektGert Wingårdh. Med en konferanseavdelingsom tar 300 personer, et kjøkken som byr påunike matopplevelser og spa på over 1000kvadratmeter er tilbudet bredt.- Dette er et moderne skandinavisk hotell ogspa i et naturskjønt område, nærmest i ingenmannsland.Her er ingen forstyrrende byer inærheten. Du har konferansedeltakerne heltfor deg selv, sier Tommy Haak, key accountmanager på Vann Spa Hotell og Konferanse.Hotellets moderne uttrykk gjenspeiler beliggenheten.Råmaterialer som kjernefuru oggranitt fra Bohuslän er benyttet. Materialene ervakre og harmonerer med naturen rundt.Miljøvennlig. Hotellets fasiliteter, beliggenhetenog stillheten har sin påvirkning på gjestene.- Ofte jobber man under tidspress, men hos osskan man roe ned, løfte blikket og være kreativ.Ta gruppearbeidet ut i naturen. Besøket påVann skal aldri føles som hverdag, selv om mani første rekke er her for å arbeide, sier Haak.Det at det ligger så naturskjønt til gjør athotellet tar ekstra hensyn til miljøet. Det ermiljøsertifisert, og på kjøkkenet jobber demed økologiske råvarer og nærprodusertmat.Verken oppholdet eller aktiviteter som golfeller båtturer gjør store innhugg i bedriftskassen,i følge Haak.- Mange ønsker å legge konferansen tilSverige nettopp på grunn av prisen. Det eringen tvil om at samme type konferanse erbilligere bare man kommer over grensen.Vann, Spa Hotell og Konferanseligger to timer fra Oslo og mindre ennen time fra Svinesund.Hotellet har 151 dobbeltrom og 5suiter. Flere av dobbeltrommene kangjøres om til familierom, og åtte rom ertilpasset funksjonshemmedeNærmeste shoppingmulighet er Torpkjøpesenter, som ligger 20 minutterfra Vann.Vann Spa, Hotell og KonferanseSE-454 80 BrastadKontaktperson: Eva JohanssonMobil: +46 (0) 70 574 56 04E-mail: eva.johansson@vann.sewww.vann.se


109022 PARKI Ad Kurs & Konferencer DI (230x155).indd 1 11/03/10 13.508 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagGlem dressen,husk kameraTekst: Nicola Mulryan, Destination Narvik Foto: Jeff WebbEr du på forretningsmøte iNarvik foreslår vi at du setterav en dag eller to ekstraMange bedrifter har fått øynene opp forNord-Norge som event- og seminardestinasjon.Men du trenger ikke vente tildu får muligheten til å delta på et slikt.Kvalitetstid. Kommer du til Narvik på forretningsreisehar Destination Narvik noen godeforslag til hva du kan oppleve. Hvis du tar degtid til å bli en ekstra dag kan du virkelig få fulluttelling av din reise til fantastiske Nord-Norge.Viktige verktøy å ha med er kamera, litenryggsekk, fjellsko, varmt tøy og solbriller.Har du vært gjennom flere dager medaktive møter trenger du kanskje stillhet ogro til ettertanke og til bearbeiding av informasjon.Den perfekte måten å gjøre dettepå er å tilbringe tid utendørs i et fantastiskinspirerende og givende landskap.Teknologimiljø. Har duikke allerede planlagt etforretningsbesøk nordoverforeslår vi at du retter blikket hitoverog ser etter nye forretningsmuligheter iteknologibyen Narvik.Narvik og den omkringliggende regionenhar utviklet seg til et spennende sted forinnovativ teknologiutvikling, produksjon innenfornybar energi og kuldeforskning. Narvikligger sentralt plassert i hjertet av Nord-Norgeog er følgelig et naturliglogistikksenter i denne landsdelen.Knytt kontakter. Setter du av litt ekstra tidnår du er i Narvik, anbefaler DestinationNarvik deg å ta kontakt med Høgskolen iNarvik. Dette er uten tvil Nord-Norges møteplassfor teknologi og innovativ tenking.La deg inspirere påwww.destinationnarvik.comRett vedKarl JohansgateHelt nytthotell!DagpakkerfraNOK 530,-Ring22 400 100Park Inn OsloØvre Slottsgate 2 c 0157 OsloT: +47 22 400 100 F: +47 22 400 101info.oslo@rezidorparkinn.comwww.oslo.parkinnhotell.no


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 9Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge ASwww.rica.noFoto: Peder Austrud, Rica HotelsFoto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge ASFoto: Trym Ivar Bergsmo / Finnmark ReiselivBli med på kongekrabbeeventyri KirkenesKongekrabbesafarien ved Arctic Adventure Resort i Kirkenes er blitt kåret av National Geographic til én av de25 beste aktivitetsreiser i verden.TEKST: Rica Hotel FinnmarkSer du etter en annerledes firmatur er dettetingen. Kongekrabbesafari er en komplettopplevelse med alle sine elementer av natur,kultur og mat, og samtidig så gjennomførbarat alle kan delta - uansett alder og fysisk helse.Hele året. Dette er en tur man kan ta heleåret, men spesielt sommeren og høsten erflott med varme temperaturer og et frodigog grønt landskap. Man får en unikopplevelse med tur ut i Barentshavet medbåt, flotte naturopplevelser og et fantastiskmåltid når man ankommer land.Nær russegrensen. Turen starter med enkort busstur. Det tar 20 minutter med bussfra hotellet til Arctic Adventure Resortsanlegg ved Jarfjorden, nær den russiskegrensen, der en mektig naturopplevelseventer på dere.Der får dere utdelt klær og går igjennomen sikkerhetsbriefing før dere setter derei båten og legger ut på Barentshavet. Medpå turen har dere dykkere, som hopper ivannet og lar seg synke ned i dypet på letingetter store kongekrabber mens du nyter devakre omgivelsene.Pris frakr. 2865,-Inkluderer 2 netter på Rica Arctic i rom/frokost, kongekrabbesafari, kongekrabbelunsjog transport til/fra hotell.Rett fra havet. Etter en stund kommer dykkerenopp til havflaten med dagens fangst.Tilbake på land tilbereder kokken maten, ogi restauranten får man fråtse i kongekrabbemed god drikke til. Det vil garantert være enmett og tilfreds gjeng som setter kursen tilbaketil hotellet i Kirkenes.Rica Arctic HotelTlf: 78 99 59 00E-mail: rica.arctic.hotel@rica.noFoto: Trym Ivar Bergsmo / Finnmark ReiselivFørsteklasses base. I Kirkenes by liggerRica Arctic Hotel som er base for opplevelsene.Vi tilbyr nyoppussede felles arealer,store og flotte rom og førsteklasseskonferansefasiliteter. I hotellets restaurantserverer vi Norges beste frokost, lunsj ogmiddag med lokale råvarer.Arctic Adventure ResortTlf: 78 99 68 74info@arctic-adventure.nowww.arctic-adventure.no


10Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagEn himmelskopplevelseDa Céline Thommesen første gang satte sine ben på Nespensjonat, klarte hun å se forbi vinyl, asbest og råte.TEKST: June K. RagnifFOTO: Lisbeth MichelsenDet første den ferske pensjonateieren måtte gjøre, var å finne et navn.Gi det gamle Nes pensjonat et navn som ville få familie og venner til åjuble over at hun kjøpte det falleferdige, gamle huset. Noe som kunnefrembringe drømmer, gi gode assosiasjoner.- Jeg har en venninne med sans for engler. Jeg tenkte at hvis jeg kalte husetEnglegaard, så ville i alle fall hun like det, forteller Céline Thommesen (39).Ikke gjennomtenkt. Eiendommen ble kjøpt på impuls. Nes pensjonatvar til salgs, hadde vært det i to år. Ingen ville ha eiendommen, ogselgerne var lei av det hele og trakk det fra markedet.Men hun overtalte megleren til å la henne få se stedet. Céline står igangen. Det er kjærlighet ved første blikk. Hun får fire dager på seg.Kjøpe eller ikke?- Det var en forelskelse, og den var gjensidig. Tankenegikk i spinn og her så det overhodet ikke ut, men jegså muligheter og løsninger som sto i kø og ventetpå meg.Følte janteloven. For datteren hennes var detnok å se en huske henge fra taket i andre etasje.Her kunne femåringen gjerne bo. Hun så nok ikkehva den lille familien på to skulle komme til å gåigjennom de neste årene.Som evig optimist på egne vegne, går Céline i banken.En blond, blåøyd alenemor vil kjøpe et hus langs E18 somingen andre vil ha. Janteloven er synlig og sterk. Hva siermammaen og pappaen din, da? er det første banken lurer på.Ville ikke servere. November 2003 står hun med nøkkelen i hånden.Tiden etterpå har vært en vill reise. Døgnet har ikke hatt mange nok timer,ukene har vært for korte. Små prosjekter ble uventet til store. Ting somskulle fikses senere måtte tas med en gang, og det meste måtte entenrives eller fikses. Åpningen ble utsatt flere ganger. Men endelig, i 2007,åpnet Englegaard for alvor dørene. Og da med egen restaurant.- Jeg hadde overhodet ikke tenkt å ha en restaurant. Dette skulle væreet sted som gjestene kunne leie og hvor de kunne ordne sin egen mat.Jeg hadde ikke tenkt å bruke tiden på å servere folk, jeg skulle endeligkomme i gang med å illustrere og lage konsepter for andre. Jeg skullebruke Internett og få et enda større kjærlighetsforhold til min Mac, skriveartikler og bøker - det var det jeg hadde planlagt.Men så, etter at huset var leid ut første gang måtte taket i gangen malespå nytt. To servanter var i ferd med å falle ned fra veggen. Når Célinesnakker virker det naturlig. Som om det er en erfaringsselvfølgelighet, somhun kaller det, å holde selskap for så å måtte male hele entreen etterpå.Et godt sted å være. Englegaard ligger på en liten høyde rett utenforTvedestrand. Her omsvøpes du av duften av nystekt brød og får en morgenkåpehvis du trenger det. Eller en nattaklem. Her kan du sitte ihagen og spise rundstykker med nyrørt syltetøy, drikke vin omsommeren, se kveldssolen gå ned rundt ti om kvelden.Her finnes ikke TV og minibar, eggeskallfargedekorridorer og formsydde sengekapper. Her erveggene skjeve og gulvene knirker, her erhimmelsenger og mønstrede tapeter, levendelys, rom som fylles med brede smil og latter.- Vi får fantastisk mye fin tilbakemelding fra gjesterom opplevelsen av å være her. Her kommertårene, og vi låner gjerne bort skulderen vår omdet trengs – like mye som vi ler og snakker medgjestene dersom det er det de har lyst til.Gjestene kjenner på mye rart inni seg. Det er en konsekvensav de omgivelsene vi har her og at Englegaard rett og slett eret godt sted å være.I disse dager utvikles et nytt konsept - for harde livet, selvfølgelig. Det ersånn Céline gjør ting.- Vi gleder oss til å presentere dette for gjestene, sier hun hemmelighetsfullt.


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 11Gir av seg selv: Céline Thommesen, her meddatteren Emeline, synes vi altfor sjelden siernoe fint til hverandre. Derfor er hun raus medkomplimenter til Englegaards gjester, lånergjerne bort morgenkåper eller en skulder å gråtepå. Og hun deler ut godnattaklemmer – helt utentillegg i prisen.Céline Thommesen har værtveldig bevisst på å bevareden særegne stilen og atmosfærenpå vakre Englegaard iTvedestrand.Alle fotos: Lisbeth Michelsen


12 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagEffektiveendagsmøterLangdryge møter somsluker tiden til ledelse ogansatte, må det til for ågjøre business? Neida.Gode ideer kan ogsåkomme på flyplassen ellerpå et airporthotell.Foto: Knut Vindfallet, Stavanger AftenbladLufthavnsjef Leif Anker Lorentzen ved Stavanger Lufthavn, Sola, under åpningen av den nye utenriksterminalen i mars 2010.Naturlig knutepunktSkal du arrangere møter eller konferanser med deltagere fra utlandet? Velg endestinasjon som har gode flyforbindelser til de store hubene i Europa- Rutenettet vårt er så stort at Stavanger harblitt et knutepunkt, sier Leif Anker Lorentzen,lufthavnsjef på Stavanger Lufthavn, Sola.Med hyppige avganger fra Sola til stedersom Amsterdam, Frankfurt og London blirdet enkelt for deltagerne å komme segtil og fra.Stavangerregionen er kjent for sin vakrenatur og gode matopplevelser. Når den ogsåhar en lufthavn som har investert over 1,5milliarder kroner i løpet av de siste årenefor å legge til rette for flere ruter og effektiveløsninger, seiler den opp som et svært godtalternativ for alle typer møte- og eventvirksomhet.De fleste flyplasser har egne lounger medblant annet møterom, pc-rom og trådløstInternett. Her kan gode ideer diskuteres. Deteneste du trenger å gjøre er å ta kontakt medflyselskapet du skal reise med for mer informasjon,eller ta kontakt med selve flyplassen.Er det ikke en ledig lounge? Hva med ålegge møtet til et hotell nær flyplassen? Flerehoteller tilbyr gode dagpakker som gjerneomfatter leie av møterom, te- og kaffepauser,lunsj, bruk av AV-utstyr og LCD-prosjektor.Det tilbys også gratis trådløst Internett forsamtlige møtedeltakere. Valget er ditt, om duvil spare tid.Fremtidens kurs ogkonferanserFilming og publisering av foredrag, kurs, seminarer, pressekonferanserog kvartalsrapporter på Internett representereren spennende utvikling i kurs- og konferansebransjen. Herkommer vi til å se en stor vekst de kommende årene.Stian TrollsåsForetningsutviklerIcecube Media“Krav til effektivitet ogkostnadsbesparelser vil tvingefrem nytenkning innen kurs-og konferansebransjenKrav til miljø, kostnadsbesparelser ogeffektivitet tvinger frem nytenkning når detkommer til formidling og tilegning av kunnskap.Webcast av kurs og konferanser tas nåi bruk av flere og flere norske bedrifter.Ukomplisert. Icecube Media leverer ledendeteknologi for produksjon og publisering avkurs og konferanser på Internett.Ved hjelp av Icecube Medias opptaks- ogpubliseringssystem kan du enkelt publisereditt seminar - enten live eller i opptak - påinternett.Voksende trend. Tiden da man sendte allemedarbeidere land og strand rundt for å deltapå kurs og konferanser er forbi. Ny teknologigjør det mulig å effektivisere dette.Noen åpenbare grunner til at vi vil se ensterk økning i bruk av webcast av kurs ogkonferanser er:• Mulighet for å nå ut til flere• Det er kostbart både å arrangere, og ikkeminst delta, på kurs og konferanser• Det er lite miljøvennlig å reise rundt påkurs og konferanser• En stadig mer hektisk hverdag stillerstørre krav til effektive læringsprosesserTilleggsverdi. Vi ser en utvikling der flere ogflere kurs- og konferansearrangører filmersine arrangementer og publiserer dem påinternett som et tilleggsprodukt for deltagere,og for utvidet distribusjon til flere.I årene fremover vil vi også se kurs ogkonferanser som kun tilbys på internett.Icecube Media tilbyr spennende testløsningerfor bedrifter som ønsker å filme sinekurs eller konferanser.På www.icecube.no finner du eksempler påløsningen og noen seminarer.Icecube MediaTlf: 21 98 24 50post@icecube.nowww.icecube.no


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 13La konferansen blien befriende opptur.10 000 konferansestoler ogverdens høyeste preikestolHvor mange er det som kommer? Og hva trengerdere? Stavangerregionen har det du ber om.TEKST: June K. RagnifFOTO: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge ASKan si ja til flere- økt kapasitet gir nye muligheterUansett hvor mange av dere som kommer,er det plass i Stavangerregionen. Her fårdu et møterom for seks personer eller enkongresshall som rommer 1700. Og trengerdu plass til enda flere, se ikke bort fra atdet ordner seg det også. Annet hvert årtar nemlig Stavangerregionen imot 40.000besøkende i forbindelse med ONS-messen.Intim, men stor. - Jeg tror mange blir fascinertav intimiteten i regionen vår. Vi er en liten,men stor internasjonal byregion. Både vednasjonale og internasjonale kongresser blir dusett, og du får satt ditt selskap eller organisasjonpå dagsordenen også hos innbyggerne, sierkongressjef Heidi Jeanette Nygård.Puster Oslo i nakken. Undersøkelser fraBerg-Hansen viser at Stavangerregionen erden mest foretrukne byregionen etter Oslo nårdet gjelder kick-off, events og teambuilding.Andreplassen gleder kongressjefen.- Vår region er godt rustet til å ta i mot besøkende,og så klarer vi i tillegg å ha gode priserog konkurransedyktige pakker til foreninger,organisasjoner og lag som vil legge et weekendarrangementtil regionen vår.Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge ASDet meste lett tilgjengelig. 300 møterom.Mer enn 40 konferansesentre og hotell. Sekssaler med auditorium og sitteplasser til merenn 500 mennesker.- I Stavangerregionen finnes et bredt utvalgav profesjonelle konferansefasiliteter.Vi har også en flerbrukshall med plass til5000 mennesker. Alle våre møtefasiliteterligger innen rekkevidde, ved flyplassen ellerbynære områder. Og så er det lett å kommeseg hit. Det går nærmere 90 fly til og fraStavanger lufthavn Sola hver dag, sier hun.39 hoteller som trolig passer hvilket som helstbudsjett. 2300 hotellrom i Stavanger og 3900rom i regionen. 1000 av disse ligger på Sola.Utover dette har byen et rikt Bed & Breakfasttilbud,campinghytter og hoteller. Sengen erkanskje ikke som den du har hjemme, menden er ikke langt unna.Ønsker du profesjonell hjelp og råd?Da finnes det folk i Stavangerregionensom gjerne hjelper deg. Send en mail tilconvention@regionstavanger.com, så fårdu hjelpen du trenger.Stavangerregionen er en svært populær destinasjon.TEKST: June K. RagnifFOTO: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS- Stavangerregionen har på grunn av denstore andelen forretningsreisende genereltsett hatt høyt trykk i ukedagene til langt uti juni. Det har vært utfordringer med størrearrangement i midtukedagene, men nå er viglade for nye senger. Vi har ikke hatt mangenok ledige senger, forteller kongressjefHeidi Jeanette Nygård.To av de nye hotellene åpner medio 2010,og et kommer på plass neste år. Enda flerehoteller planlegges de kommende årene.Sola Strand Hotell bygger ut og får både nykongressal og spa-avdeling. Tenk deg spapå stranden!Spennende prosjekter. - Det stopper ikkeder. Vi får økt kapasitet også på messe- og utstillingsområdethos Stavanger Forum også.En ny utstillingssal vi stå ferdig i løpet avde neste årene, og det bygges en ny flerbrukshalllik Vikingskipet. Den blir byggetetter internasjonal standard og kan rommestore internasjonale arrangementer, konserter,messer og lignende, forteller hun.Kjemper med Bergen. Stavangerregionenhar planer om å bli den mest attraktive konferanseregioneni Norge, etter Oslo. Detsatses knallhardt på å ta andeler i møtemarkedet,og kniver helt i toppen med Bergen.- Det som skiller oss fra andre byregioneri Norge er kontrasten i naturopplevelser.Alt fra lange sandstrender til majestetiskefjorder finnes i nærheten av møtelokalene.Med de korte avstandene kan man somkongressdeltaker oppleve hele regionen iløpet av 24 timer, avslutter hunEuropeisk kulturhovedstad 2008. Stavangerregionenvar europeisk kulturhovedstad i2008, og listen er dermed lagt høyt når detgjelder kulturopplevelser. Kunst og kulturprioriteres høyt også i møte og konferansesammenheng.Byens nye storstue, det nyekonserthuset, vil være en praktfullt arenafor kommende arrangementer. Bygget somåpner i 2012 vil ligge like ved fjorden, i gangavstandfra sentrumshotellene.Spektakulært landskapAlt innen rekkeviddeProfesjonell konferanseregionGod kapasitetLett tilgjengelig fra Stavangerlufthavn SolaRegion Stavanger BADestinasjonsselskap for Stavanger,Sandnes og JærenTlf: 51 97 55 55convention@regionstavanger.comwww.regionstavanger.com


14 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagGjestene på kjøkkenetKronen Gaard Hotell harbegynt å invitere gjesterinn på kjøkkenet. Det setterbåde gjestene og kokkenpris på.TEKST: June K. RagnifFOTO: Tom Haga- For mange år siden førte en overbookingtil at vi flyttet buffeten ut i fellesområdet.Heldigvis. Vi kom dermed på ideen om åinvitere gjestene inn på kjøkkenet, fortellerBodil Skjørestad, daglig leder ved KronenGaard Hotell.Nylig har hotellet investert i et flunkende nyttkjøkken. Her kan gjestene snakke med kokkenmens hun baker brød eller steker en biff.- Vi ønsker å gi gjestene en god matopplevelse.Vi har dyktige kokker som jobber tettmed bøndene i området, som er leverandørenevåre. Her er maten så lokal at du serhvilket dyr som er borte fra beitet, smiler LivRoth, markedsansvarlig i Kronengruppen.Gammel historie. I 1898 var landstedet som idag er Kronen Gaard Hotell kjent for god matog stor selskapelig aktivitet. Det er det fortsatt.- Besøkende synes det å komme hit er somå overnatte hos slekt eller venner. Vi er sværtopptatt av mat og tilbyr mellemat, forteller Roth.Mellemat er en tradisjon de har på gårdene,og er rett og slett en brødblings med pålegg somde spiste på ettermiddagen før siste arbeidsøkt.- Arbeidsdagen når en er på kurs er oftelang, og sulten begynner å melde seg påettermiddagen. D a er det godt med litt påfyllfør en tar fatt på siste del.Hundespann og båtturer. Du trenger ikkeå nyte god mat på hotellet; ta den meddeg ut i stedet. For på vinteren kan detjo være moro å kjøre hundespann, eller ta enbåttur på Lysefjorden.Med utgangspunkt fra Stavanger eller Sola ermaks avstand i regionen 45 minutter uansetthvor du skal.- Jeg tror hotellets beliggenhet er viktig formange. Ledersamlinger legges ofte hit fordivi ligger i nærhet til Forus og Stavanger.Etter en liten svipptur på E39, er du hos oss.Likevel har du muligheter til å gå tur i fjellet itimevis om du vil, sier Skjørestad.“Besøkende synes det å komme hit ersom å overnatte hos slekt eller vennerBestår av sju ulike, unike hotelleri Rogaland med en samlet kapasitetpå 437 rom og arrangementerfor opptil 1400 personer.Skreddersydde lokalerInspirerende omgivelserEn god natts velfortjent søvnKronengruppenRing 03652 eller send en e-post tilpost@kronengruppen.noDu kan få middagen servert på hotellet, på fjellet, eller som nistepakke på kanoturen.


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 15I løpet av året er det stor aktivitet på kunst- og kulturarenaer i Stavangerregionen.Regionen har flere museer og samlinger, lokale og nasjonale.Hva med å legge neste jobbarrangement til et museum?Rekordåret 2009Norsk Oljemuseum satte ny publikumsrekord med 94.948 besøkende i sitt tiende år.Originale gjenstander, interaktive utstillinger,modeller og filmer utgjør utstillingene iNorsk Oljemuseums flotte bygg, som ligger iStavanger sentrum.I 2009 åpnet en ny utstilling om Nordsjødykkernesom en avslutning på et treårigforskningsprosjekt. Her får du innblikk i detøffe forholdene dykkerne måtte jobbe under.- Norsk Oljemuseum har moderne kurs- ogkonferanselokaler og tilrettelegger arrangementetter kundens behov. Alle filmer og utstillingsteksterer på engelsk i tillegg til norsk,sier avdelingsleder Siri I. Vinje.Hun anbefaler gjerne en omvisning i utstillingeneetter lunsj på museumsrestaurantenBølgen & Moi, eller aperitiff og tapasi utstillingene etter en lang møtedag. Eneksklusiv middag på boredekket er en opplevelseen sent vil glemme.- Jeg kan også røpe at vi i juni åpner en spennendeutstilling om petroleumsøkonomien iNorge. Den er verdt å få med seg, avslutterVinje.Foto: Espen GrønliTlf: 51 93 93 00www.norskolje.museum.noStavanger anno 1890Glem din egen arbeidssituasjon et øyeblikk. Innta rollen som arbeider ved den gamlebrislingfabrikken i Stavanger anno 1890.Her får du et innblikk i hvordan miljøet ogarbeidsforholdene på hermetikkfabrikkeneartet seg fra 1890-årene.I et autentisk fabrikkmiljø inviterer NorskHermetikkmuseum til en levende omvisningsom forklarer produksjonsprosessene av bådebrisling og fiskeboller. Røykeovnene kan fyresopp og besøkende kan smake nyrøkt brisling.- Mange ønsker noe mer enn konferanse pået hotell. De ønsker å vise sine ansatte ellerkunder noe helt spesielt. På våre museer fårman en helt annen opplevelse, sier konsulentMargrete Eriksen.- Museet i Muségt. 16 kan huse mindre kursog konferanser, og har et lite auditorium til 30personer. Ved Stavanger Sjøfartsmuseum kanman leie lokalene til Stavanger Søemandsforeningtil konferansebruk.Begge steder kan det kombineres medomvisning i museene som viser hvordanStavanger by har utviklet seg opp igjennomårene.Foto: Stavanger MuseumTlf: 51 84 27 00www.stavanger.museum.noKunst vekker følelserLa deg provosere, engasjere, begeistre og bli nysgjerrig.Kunst vekker følelser i folk. Hva med å”vekke” dine ansatte på Rogaland Kunstmuseum?- Kunst kan gjøre deg mer oppmerksom,slik at du oppdager eller får kjenne på følelserdu ikke har lagt merke til før. La kunstenved vårt museum være rammen oglag innholdet selv, sier administrasjonssjefElin Kro.Grenland Asis Global har gjort det. Detsamme har Stavanger kommune, TV2 –Mediasircus, ONS, Statoil/Hydro og DNB.Alle har valgt kunstmuseet som arena forsin konferanse.Museet har en betydelig samling av norskkunst fra 1800- og 1900-tallet. Verk av LarsHertervig utgjør tyngdepunktet med over 70akvareller og oljemalerier. Edvard Munch,Kitty Kielland og Christian Krohg er ogsårepresentert.- Her har vi store, lyse og delikate lokaler somkan tilrettelegges for store og små grupper, vihar auditoriet og storsaler.Mulighetene er mange. Og vi ligger sentralt til iforhold til konferanseområdet i Stavanger, i flotteomgivelser ved Mosvannsparken, avslutter Kro.Foto: Rogaland KunstmuseumTlf: 51 53 09 00www.rkm.noOpplevelsessenteret midt i SandnesJærmuseet sin avdeling på Sandnes, Vitenfabrikken, kombinerer topp moderne lokaler medinteraktive utstillinger og eksperimenter. Det gjør at publikum får lyst til å leke.- På Vitenfabrikken kan både barn ogvoksne eksperimentere med modeller ogutforske teknologi og naturvitenskapeligefenomen i felleskap med andre.Her kan konferansedeltakere kombineremøter, konferanser og middager med aktivitetpå en helt ny arena, sier Elin Ravndal Bell,markedssjef for Jærmuseet.Utstillings- og formidlingsmetodene skillervitensentrene fra tradisjonelle museer. Herskal publikum få se og røre. Og nettopp detførte til at museet ble kåret til årets museum2009 og vant den europeiske MichelettiAward for beste teknologiske museum.- De som legger sin konferanse hit, ønskerå skape samhold mellom deltakerne. Vårelokaler er unike, og utstillingene lager en spesiellramme rundt arrangementet. I tillegg samarbeidervi med mesterkokk Charles Tjessem,mat av ypperste klasse er en garanti , sier hun.Stiftelsen Jærmuseet er det regionalevitensenteret for Rogaland og Agderfylkene.Det regionale vitensenteret består av vitensenterutstillingenepå Vitenfabrikken, Sandnes,Vitengarden, Nærbø, og det omreisende realfagsprogrammetJærmuseet Science Circus.Foto: Morten BrunTlf: 51 97 25 40www.vitenfabrikken.no


16 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagArkitekt: Medplan. Visualisering: PLACEBO EFFECTSFoajeStavangerregionens nye konserthus“ Stavangerregionens nyekonserthus i Bjergsted skalta pusten fra oss.TEKST: June K. RagnifHjertet i Bjergsted musikkparkTo saler spesialdesignet for konferanser,musikalske uttrykksformer og forestillinger.Regulerbar akustikk, scenetekniske løsningerog lyd- og lysutstyr av beste kvalitet.Foajé med restaurant som ledes av mesterkokkCharles Tjessem, café og barer medstorslått utsikt.For ikke å glemme utendørs amfi med plasstil 10.000 publikummere - om to år står detsom skal bli Norges flotteste konserthus klart.Fantes en visjon. - Når det investeresnesten to milliarder kroner totalt i det nyekonserthuset og resten av Bjergstedutbyggingen,investerer man også i kultur, kunst ogkunnskap.Det er en fremtidsrettet investering somåpner for nye markeder, sier konserthusdirektørHenrik Melsom Edvardsen.Allerede i 1998 var det en visjon om å byggeen musikkpark i området Bjergsted/Sandvigå.Nå nærmer den store dagen seg. I 2012åpner Stavangers nye konserthus.- I Stavanger er man raske når det gjelderå satse på utbygging av ny kulturell infrastruktur.Fra ideen om nytt konserthus bleunnfanget til det skal stå ferdig har det gåttbare litt mer enn ti år. Det er ganske spesieltsynes jeg, innflytter som jeg er.Åpen og inkluderende. Direktøren glederseg, for han vet at enkelte har sett ”forbi”konserthuset vi har i dag som konferanseogopplevelsesdestinasjon.- Salkapasiteten vår har vært på 1100personer, og det er ikke alltid godt nok iforhold til turneer, konserter, og andre størrearrangementer, sier han.- Det nye konserthuset får en unik beliggenhetog nærhet til sjøen og parken, og vil nokoppleves som den møteplassen vi ønsker atdet skal være, åpen og inkluderende.Stavanger KonserthusFår to saler med kapasitet på tilsammen 3400 publikummereDen ene salen kan åpnes ut motfoajeen og dekkes til 1500 bankettgjesterMesterkokk Charles Tjessem ogkollegaer står for å mette gjestenesmagerEt spleiselag mellom Stavangerkommune, Rogaland Fylkeskommune,staten og private, og har enprislapp på 1,2 milliarder kronerLigger i spaseravstand til bykjerneni Stavangerwww.stavanger-konserthus.noPerspektiv fra sør Utendørskonsert i amfiet FlerbruksbankettArkitekt: Medplan AS Arkitekter. Modell: Modellfabikken AS. Foto: Kim Müller Visualisering: Medplan AS Arkitekter Visualisering: Medplan AS Arkitekter


Annonsebilag Kurs, konferanser & opplevelser 17Stor Jamie-jubelGrønnsaker og kjøttboller i Jamie Oliver-innpakning harblitt en suksess for Scandic.FOTO: Scandic Hotels ASService er ryggradeni produktetDe små tingene kan fort bli avgjørende for totalopplevelsen.- Selvfølgelig er det morsommere forbarna å spise en salat de selv har sattsammen enn et vassent salatblad vedsiden av pølsen, sier Thomas Engelhart,ansvarlig for varemerkekommunikasjonog kommersielle aktiviteter i Scandic.Ansvarlig for varemerkekommunikasjonog kommersielleaktiviteter i Scandic,Thomas EngelhartView-master og Smush´in. Gjestene viloppleve noe unikt når de velger hotell. Detteer anledningen til at Scandic ville gi gjesteneen ekstra dimensjon til matopplevelsen.- Jamie Oliver har rockestjernestatus i matverden,og han bidrar med noe ekstra tilfølelsen gjesten får i hotellets restaurant.Mange er nysgjerrige på hva som blir nestemeny.For det er bevist: Barna digget viewmasterennesten like mye som foreldrenegjorde. Stor suksess gjorde også isenSmush’in.TEKST: Therese OlavsrudFOTO: Estatia Resort- Hvor stor vekt kunden legger på ”detlille ekstra” vil variere. For en ukomplisertovernatting på forretningsreise er en godseng å sove i og en god frokost viktigst,altså at basictjensten fungerer godt, sierHilde Charlotte Solheim, direktør i ReiseNorge i HSH.I deler av kurs- og konferansemarkedet,samt ferie og fritid, er situasjonen en annen.- Her er opplevelsen og servicen selve ryggradeni produktet. Den må være på plass forat det skal være troverdig, sier hun.Vil komme igjen. Reiselivsbransjen måtrå varsomt - her er det selve kundeopplevelsensom er produktet.- Det er den mellommenneskelige dimensjonen,servicen og dialogen med den somleverer tjenesten som er selve tjenesten.Opplevelsen består i stor grad av holdningeneog stemningen kunden opplever atservicemedarbeiderne klarer å skape, sierSolheim.Vi blir kritiske. I andre bransjer har dårligservice resultert i kundeflukt. En studiegjort av Handelshøyskolen BI viste atbankkunder som opplever dårlig service,blir ekstra kritiske til alle sider av bankensvirksomhet. De sitter løst, og kan forsvinnenår anledningen byr seg. Situasjonen forkurs- og konferansesegmentet er trolig ikkeanner-ledes.BI-forsker Pål Rasmus Silseth har fire rådtil forbrukere som ønsker høyere servicenivå.Si i fra til bedriften når du oppleverdårlig service, og finn ut hva som erviktig for deg: pris, produkt eller god service.God service koster som regel litt mer. Er dupå jakt etter svært god service, styr unnabilligkonsepter, avslutter han.- Det gir også en større opplevelse forkonferansegjesten når de får med segJamies smaksprøver og oppskrifter hjem,enn om de bare får det vanlige wienerbrødeti pausen, sier han.Ukjent for Jamie. Det er snart tre år sidenScandic startet en omfattende jobb med åfriske opp hele opplevelsen av varemerketsitt. Ved et tilfelle dukket Jamie Oliver oppsom en person hotellkjeden kunne identifisereseg med.- En del av hemmeligheten for å lykkes somkjede over så lang tid ligger i å aldri bli metteller fornøyd, men alltid ha en vilje for åforbedre og fornye seg, sier Engelhart.Da han dro til London for det første møtetmed Jamie, hadde ikke stjernekokken enganghørt om Scandic.- Men etter lange samtaler og nøye researchfra Jamies team kom endelig hans uttalelse:”Scandic and Jamie are a perfect match”.- Barna har vært litt skeptiske til fiskenog krydderne i noen retter, så nå før sommerenendrer vi oppskriftene noe og gjørdem enda mer smakfulle.Overrasker møtedeltakeren. Scandic haraldri hatt så mange barnefamilier blantgjestene som sommeren 2009, og i år lanseresneste steg i samarbeidet med Jamie- “Green Creative Energy”.- Dette skal gi våre kurs – og konferansegjesteren helt unik og spennende møteopplevelse,avslutter Engelhart.ScandicTlf: 23 15 50 04meeting.no@scandichotels.com


18 Kurs, konferanser & opplevelserAnnonsebilagBli inspirert i Saas-FeeLa den storslagne naturenog de hvite alpetoppenei Saas-Fee gir deg inspirasjonog ideer til møterog konferanser.FOTO: Switzerland Convention & Incentive BureauAlpene er rett og slett et perfekt miljø for etkreativt og vellykket event.Å finne nye ideer og løsninger er ikke alltidlike lett. Det krever at man evner å tenke ”outof the box” når det gjelder egen virksomhet.En effektiv måte å lokke frem kreativiteten påer ofte å samle en gruppe der utfordringerog opplevelser får deltagerne til å bryte medgamle tankesett og finne nye og gode løsninger.Sør i Sveits ligger Saas-Fee. Her finnesdet uendelig mange muligheter for slikeaktiviteter, både sommer som vinter.Denne bilfrie lille perlen av en by byr på perfektekonferanseomgivelser, uansett om derevil trenger et energikick, storslagne naturopplevelser,uteliv, ro og fred eller rett og slett enplass som lar kreativiteten boble.Hele tretten fjelltopper på over fire tusenmeter omgir Saas-Fee som perler på ensnor. Det er ikke for ingenting at byen kalles”Pearl of the Alps”, perler er jo både attraktiveog verdifulle.Og her, midt blant de mektige sveitsiske alpene,finner du nettopp perler i ulike former– legger du et kurs, møte eller en konferansehit, byr vertskapet på ”solution pearls”,“team pearls”, “enjoyment pearls”, “knowledgepearls” eller “inspiration pearls”.Saas-Fee Meetings & Incentives er nemligder som din kontakt for å hjelpe deg med altfra A til Å. Vi sørger for at du får hotell, kurslokale,konferanserom og aktiviteter som ertilpasset til nettopp dine krav og forventinger,slik at dere som gjester skal få et uforglemmeligminne.Ingenting er umulig for oss. Vi arrangererevents tilpasset alle formål, uansett om det erbedrifter, organisasjoner, produktlanseringer,kurs eller større familiearrangementer. Uansettom gruppen er på 20 eller 500 personer får vitil det du ønsker.Infrastrukturen er i hvert fall på plass: Bådemoderne hotell og typiske alpehotell byggetav brunt tømmer, korte avstander, kulinariskehøydepunkter og en ”cosy” atmosfære.Det store tilbudet av både sommer- ogvinteraktiviteter ut over selve seminaret ernoe alle våre besøkende setter stor prispå. Kom deg i løypa, bli med på isgrottingeller opp i Alpene i 4000-meters høyde.Legg ut på alpesjøen, knyt på deg joggeskoeneog legg ut på vandring – eller kanskjesverger du til terrengsykkelen? Det er bareå velge!Velkommen till Saas-Fee - her finner du destørste opplevelsesperlene for deg og dinegjester!Saas-Fee Meetings & IncentivesTlf. +41 27 958 18 79mice@saas-fee.comwww.saas-fee.ch


Vi hjelperStaVanger-regionenmed å ta aV.BokStaVelig talt.å gjøre reisen litt enklere. det er vår jobb; å gjøre det enda enklere ålande i Stavanger-regionen. Siden 1937 har vi ønsket velkommen– og sendt avgårde – mennesker og ideer, håp og kjærlighet.Vi gjør reiser enklere hver dag, og får mennesker til å nå nyehøyder enda oftere.det beste er jo om du selv kommer og ser hvordan.www.avinor.no

More magazines by this user
Similar magazines