Samleskinnen - Rogaland Elektromontørforening

rele.no

Samleskinnen - Rogaland Elektromontørforening

Landstariffkonferansen ble holdt på Clarion hotell i Stavanger.arbeidsmarkedet er den største årsak til fattigdom”,kan vi forstå at lønnskrav alene ikke vil løse de problemersom vi står ovenfor. Det er også et faktumat styrkeforholdene mellom partene i arbeidslivet harstørre betydning for velstandsutviklingen enn hvemsom tar de politiske beslutningene. Styrken i EL & ITForbundet er deg og meg. Dette er derfor viktig atvi samler våre krefter og tar denne kampen sammennå!Fagforeningen inviterte delegatene på Landstariffkonferansen på tur i Lysefjorden og fikk se Preikestolen i nydelig vær.6 SAMLESKINNEN 4/2009

More magazines by this user
Similar magazines