opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

aho.no
  • No tags were found...

opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

elevante studieprogram etter land og fagområde. En utvidet satsning (”result-basedpartnership”) på denne portalen eller andre lignende tjenester kan vurderes for øktsynlighet.At andelen søknader fra Norden går ned samtidig som den totale søknadsmengden frautlandet øker, bør være et insentiv til markedsføring i Norden, vårt hjemmemarked foropptak til masternivå. Informasjonsavdelingen og studieadministrasjonen jobber medutforming av en brosjyre som skal distribueres til partnerinstitusjoner og andre relevantestudiemiljøer, særlig i Norden og Europa forøvrig.Opptakstallene tyder også på at profilering i dag oppstår som en synergieffekt avforskningssamarbeid med relevante miljøer i utlandet. For eksempel kan AHOs satsning påsamarbeid i Kina skapt et positivt omdømme som i neste instans gjør at AHO oppfattes somet attraktivt studiested. Utvidet nettverksbygging i andre regioner kan gi samme effekt pålengre sikt.SPØRREUNDERSØKELSENEDet ble i 2011 ikke sendt ut spørreundersøkelse til de som ikke hadde sendt innhjemmeoppgaven. Dette bør videreføres og det bør i større grad settes av tid til å gå gjennommaterialet. AHO kan her finne mange innspill til hvorfor søkere ikke leverer og således velgestrategier for å høyne innleveringer.Det ble kun sendt ut spørreundersøkelse til de som hadde deltatt på skoleoppgavene. 174 av272 respondenter.17

More magazines by this user
Similar magazines