opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

aho.no
  • No tags were found...

opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

Søker du opptak ved andre institusjoner i Norge som Arkitektur- og designutdanning?47,7 % av søkerne hadde søkt opptak ved andre institusjoner i Norge,Hvis ja, hvilke?Andre skoler iNorgeBergenArkitektskoleUtenlandskeskolerNTNUKunsthøgskoleni BergenKunsthøgskoleni OsloHøgskolen iAkershusHøgskoleni VestfoldHvordan fikk du informasjon om AHO?Annet; 10,30 %Utdanningsmesser; 13,80 %Rågivere ellerlærere ved vgs;16,70 %Kontakt medAHO; 18,40 %Familie ogvenner; 51,70 %AHOsinternettsider;66,10 %Søkerhånboka/Samordnaopptak; 20,70 %AHOs brosjyre;14,40 %Gjennomavisene; 3,40 %De frie kommentarene var stort sett positive, med tilbakemeldinger både avteknisk/administrativ art og faglig vedr oppgavene. Mange søkere ønsker klarere informasjonom hva man ser etter i oppgavebesvarelsene, samt anledning til å benytte kalkulator pålogikkoppgaven. Mange ser ikke hensikten med å skulle kunne formlene, men påpeker at det erhvordan du bruker formlene som er avgjørende. Videre flere tilbakemeldinger på at det er forlang tid på logikkoppgaven.19

More magazines by this user
Similar magazines