opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

aho.no
  • No tags were found...

opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

INNHOLDSFORTEGNELSEINNHOLDSFORTEGNELSE ..................................................................................................................................... 2OPPTAKSKOMITEEN .............................................................................................................................................. 3SØKERE ................................................................................................................................................................... 3OPPTAKSTALL ........................................................................................................................................................ 3Aldersfordeling ................................................................................................................................................. 4Poengfordeling ................................................................................................................................................. 5Bakgrunn ............................................................................................................................................................ 6OPPTAKSPRØVENE ................................................................................................................................................ 6Hjemmeoppgavene ......................................................................................................................................... 6Skoleoppgavene .............................................................................................................................................. 7OPPTAKSKOITEENS KOMMENTAR ...................................................................................................................... 7Studieadministrasjonens kommentarer ........................................................................................................ 7LOKALT OPPTAK ................................................................................................................................................... 8Oppsummering / studieadministrasjonens kommentar ........................................................................... 15SPØRREUNDERSØKELSENE ................................................................................................................................. 17VEDLEGG 1- Hjemmeoppgaver ................................................................................................................... 21VEDLEGG 2 – Skoleoppgaver ....................................................................................................................... 25VEDLEGG 3 - Poengfordeling ....................................................................................................................... 282

More magazines by this user
Similar magazines