Views
3 years ago

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

AktueltBokanmeldelse:Erling S. Andersen, Handelshøyskolen BIProsjektledelse – et organisasjonsperspektivUtgitt på NKI Forlaget, Bekkestua, 2005, ISBN: 82-562-6129-3Dette er en prosjektledelsesbok med et nytt perspektiv.Tradisjonelle bøker om prosjektledelse behandler prosjektersom om de alle var bygge- og anleggsprosjekter.Det er behov for et annet perspektiv i prosjektfaget, derman aksepterer at det for visse typer av prosjekter ikke erhensiktsmessig å planlegge og beslutte alt ved prosjektstart.Boken tar høyde for at prosjektet ikke bare tar imotet mandat fra basisorganisasjonen, men selv blir en viktigaktør.Boken fokuserer på interne utviklings- og endringsprosjektersom for eksempel omorganisering, produktutvikling,innføring av nye it-systemer og andre fornyelsesoppgaver.Den påpeker hvor viktig kvaliteten på prosjektteameter for prosjektets resultater, og hvordan prosjektet påvirkesdirekte av dette.Boken trekker på de nyeste forskningsresultatene innenforprosjekt, organisasjon og teamarbeid. Den gir enoppdatert framstilling av prosjektfaget. Den angripergjeldende oppfatninger og argumenterer for hva sombør være kjernen i faget i framtiden.Bokanmeldelse:Michel EsnaultProsjektoppstart. Du har ikke tid til å ha det traveltDen viktigste fasen i et prosjekts liv er oppstarten. mangeav de problemene som oppstår senere i prosjektet, kantilbakeføres til en lite gjennomtenkt igangsetting.Prosjektopstart er en veiledning i hvordan prosjekter børstartes. I tillegg går boken gjennom alle faser i et prosjektsliv og er dermed skreddersydd for alle som genereltvil lære mer om prosjektarbeid.Boken kan brukes i alle typer av prosjekter. Om du skalstarte opp små eller store prosjekter i din bedrift, utvikleet nytt produkt, etablere en privat barnehage, væreprosjektleder for et TV-program, gjenomføre en fotballturnering- det er de samme grunnteknikker som gjelder.I denne boken får du alt du trenger for å lykkes.“ En velskrevet og engasjerende bok. Praktisk, men medgod forankring i rosjektledelsesteorien. Full av verdifulleråd”48 - Prosjektledelse nr. 2-2006

“ “I store leveanseprosjekter medkunder kommer Prosjektplassen.noinn som et nøytralt og sikkert verktøy.

Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2005 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Nr. 1-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Program- og Porteføljestyring - Norsk senter for prosjektledelse
Ny innsikt i egen kompetanse - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse
Nr. 2-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Årets prosjektleder, - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Årsberetning 2009 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
som kan du laste ned her - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (4,3 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Fredrikke nr 5 - 2006 - Norske Kvinners Sanitetsforening