Krav til miljømerking av drivstoff - Zero

zero.no

Krav til miljømerking av drivstoff - Zero

Krav til miljømerking av drivstoffTormod Lien, Markedssjef Miljømerking


Fakta og myter om biodrivstoffSukkerrørsetanol har for lang transportvei


Fakta og myter om biodrivstoffDyrking av biodrivstoff har skyld i økte matpriser


Fakta og myter om biodrivstoffSukkerrørsproduksjon ødelegger regnskogen


Enkel forbrukerveiledning– Miljø som konkurransefortrinn


Strenge, men oppnåelige krav– Stadige forbedringer


Miljømerkingskrav til:• Klimagasser• Energieffektivitet• Råvareproduksjon• Helseeffekter• Drivstoffkvalitet


Utslipp klimagasser (fra kilde til hjul)DrivstoffSvanemerketBensinEtanol: sukkerrør fra BrasilBiogass: husholdn. avfallC02-faktor/km61012


EnergiforbrukKilde: JEC 2007DrivstoffProduksjonav råvarerProduksjonav drivstoffTransportogdistribusjonSumMJ/100 kmEtanol frasukkerrør3,4915,6228RME25704,4276Bensin---255Diesel---212Naturgass---250


Bærekraftig råvareproduksjon• Minst 50 prosent fornybart• Sporbarhet• Sertifisert


Helsekrav/kvalitetskrav• NOx, CO, HC og partikler• Kreftfremkallende stoffer• Drivstoffstandarder


-Svanemerket drivstoff:- Fra kilde til hjulHelhetlige strenge miljøkrav

More magazines by this user
Similar magazines