Veiledning før kjøp aV graVstein - Nerlands Granittindustri AS

granitt.no

Veiledning før kjøp aV graVstein - Nerlands Granittindustri AS

Veiledning før kjøp av gravsteinproduseres av Nerlands Granittindustri AS l 6490 Eide l Tlf 71 29 62 33 l Fax 71 29 66 27 l E-post: nerland@varigminne.no


skrifter Og OrnaMenterSkrifttyperønsker du å bruke en annen skrifttype, har vi mangeulike typer å velge mellom. navnetrekk/signatur kanogså benyttes.Skrift og ornamentde vanligste og mest brukte formene for skrift ogornament på norske gravsteiner er:Nedsenket med ilegg av lakk eller bladgull.Hvert enkelt tegn/ornament blir sandblåst ned ca 2mm og ilagt lakk eller 22 karat bladgull.fordelen med nedsenket skrift og ornament er at detkan tilpasses etter steinens størrelse. illustrerte tegningerkan utabeides.gull slites raskere en lakk, dette bør vurderes hvissteinen blir stående utsatt for vær og vind.dypblåst, sandblåst ned ca 8-9 mm. Vanligvis utenilegg. Det er med andre ord skyggevirkningen somfremhever skriften/ornamentet. dypblåsing gir bestresultat på rød og grå granitt.se mer på våre hjemmesider.6www.varigminne.no


BrOnsje BeHandlingBronsjebokstaver og ornamenterBronsjebokstaver og ornament blir mye brukt. de blirfestet til steinens overflate med borring og liming. definnes i en mengde varianter og fra flere produsenter.Har faste størrelser og begrenser derfor bruksområder.Bronsebokstaver har faste størrelser, og kanderfor bli vanskelig å bruke på lange navn. spesielt påsmalere steiner.Overflate behandlingen av bronsje kan leveres i femvarianter:Mrk. Mange av bronseproduktene kan være bestillingsvare,og kan ha leveringstid.Forgylt bronsje gir en skarp gullfarget overflate, ogkan brukes til de fleste steinsorter.OrnamenterUbehandlet bronsje blir forholdsvis raskt brunert, dvsden blir mørker med tiden. lite egnet på mørke steiner.Emaljert bronsje, som hvite bokstaver/ornamenter ogdiv farger på ornament. Bestillingsvare, ikke anbefaltgrunnet uviss bestandighet.Lakkert bronsje holder seg blank over lenger tid.Utsatt for spesielt værhardt klima, kan lakken sprekkeeller flakne av slik at bruneringen blir ujevn og bronsjenblir skjoldet.Forniklet bronsje gir en sølvblank overflate og er litebrukt. årsaken er at steinoverflaten gjenspeiler segslik at tegn/ornament blir vanskelig å se/lese. Bestresultat med forniklet bronsjebokstaver får en ved åbenytte dette på polert sort granitt.produktene påvirkes av vær, vind og omgivelser, ogvil i større eller mindre grad skifte farge.Med tiden vil lakken forsvinne og bronsen mørknevidere. dette er normale prosesser, og vanligvisikke reklamasjonsgrunn.www.varigminne.no 7


tilleggsUtstYrBedplaterBedplater er blitt mer vanlig de siste årene isteden forbedrammer. platene er 4–6 cm tykk, standard breddeer 45 cm.de produseres i en rekke varianter og tilpassessokkelens lengde. de er polert på toppen, og er derforlette å holde rein.BedsokkelBedsokkel har samme funksjon som bedplater, meni tillegg fungerer den også som sokkel. de er 12 cmtykk, og kan lages i samme fassong som bedplatene.Vanligvis ikke tillatt, men sjekk med din kirkeverge.BedrammerBedrammer er mest brukt, kalles også blomsterrammer,kantstein etc. de leveres i 3 deler: 2 korte frem,og den tredje tilpasset lengden på sokkelen. de er 12cm og graves ned for å ligge jevnt med bakken.Lykter/Vasergravlykter leveres i flere varianter og størrelser. Bådefor horisontal og vertikal montering.flere og flere kommuner forbyr nå fast montering avslike lykter pga fare for erstatningskrav hvis lyktenblir ødelagt av kirkegårdsansatte. for fortsatt å kunnebruke lykter på steinen har vi fått produsentene til ålage festebrakketer. lykten kan da tas av og på etterbehov. festeskoen passer også til vasene. dette girmulighet for å bruke lampe om vinteren, og vase medbeskjærte blomster om sommeren.Dekorasjoneren velvalgt dekorasjon er med på å sette et personligpreg på gravminnet. foruten en rekke vakre rosemotiver aks, fugler og nautiske motiv mye brukt.8www.varigminne.no


Bilder Og etterskriftPorselensbilderporselensbilder har hatt økende etterspørsel desiste årene. Utgangspunktet for et godt, og skarptporselensbilde er et tilsvarende papirbilde/negativeller fil. det bør være like stort eller større ennønsket størrelse på porselensbilde. dette da eventuellen forstørrelse kan gi uskarp resultat. Vedhjelp av digital teknikk blir bildet overført til porselenet,og brent inn ved ca 1000 C. Bildene leveresi oval og rektangulær form og i flere størrelser.Minnerer viktige,til slutt erde altMonteres ved bruk av ramme, eller at det freses ut ethull for liming i steinen. Det anbefales bruk av rammeda det er sikrere for frostsprenging.Etterskrift/minneordHer følger noen forslag til etterskrift.takktakk for alttakk for alle gode minneralltid i våre hjerteri våre hjerterVi møtes igjensårt savnetelsket og savnetHøyt elsket – sårt savnetHøgt elska – sårt saknaMinnene leverMinnes i kjærlighetVelsignet være minnetglemmes eialt av nådefredfred over minnetkvil i fredHvil i fredguds fredHusk: Ved etterskrift/minneord i monumentersom skal ha flere navn, må en påse at dU ellerditt ikke blir benyttet.se også www.granitt.no/minneordwww.varigminne.no 9


aVslUtning/OppsUMMeringdenne håndboka er laget for å gi deg en enkel innføringi det mest elementære produktinformasjon førkjøp, og vi håper den vil være til hjelp i en vanskeligavgjørelse.Hva tilbyr varig minne:fordeler jeg kan tilby som lokal forhandlere av gravmonument.– gravmonument av høy kvalitetsmessig utførsel ialle prisklasser.– personlig råd og veiledning om lokal kirkegårdsvedtektersom er viktig å vite før en kjøper gravmonument.– avtalt pris og leveringstid– forskriftsmessig montering på gravstedet.– formidler navnetilføying på eksisterende gravmonument,som blir utført av erfarne fagfolk.alt dette er uten forpliktelser eller kostnader fordere.i en tung tid for etterlatte, håper vi i varig minneå bidra i anskaffelse av gravmonument i tryggeomgivelser.www.varigminne.no 11

More magazines by this user
Similar magazines