Diabetes type 2 - Vestre Viken HF

vestreviken.no
  • No tags were found...

Diabetes type 2 - Vestre Viken HF

Om kurseneAlle sykehus i Vestre Viken HF har tilbud til personer med diabetestype 2. Hensikten er å bidra til økt forståelse og kunnskap omsykdommen. I tillegg til helsepersonell treffer en også andre medsamme diagnose.TilbudeneSykehus Type tilbud Dato/påmeldingÅ dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves forde fleste som nyttig.På kursene vil du lære om:- Å leve med diabetes- Medisinske forhold- Kosthold- Fysisk aktivitet- HverdagskunnskapDrammenStartkurs over tre dagerfor personer med diabetestype 2. Det tilbys fem kursi 2013DiaHelseTilbud til kvinner meddiabetes type 2 iDrammen. Spesielttilrettelagt for kvinnermed innvandrerbakgrunn.Henvisning til diabetespoliklinikken,Drammen sykehus, tlf 32804181Rullerende oppstart.Ta kontakt på 95171102 eller tilfysioteket@drmk.noDu må ha henvisning fra lege for å delta på kurset, og betaleregenandel som for tiden er på kr. 307,-BærumStartkurs over to dagerfor personer med type 2.Henvisning og påmelding tilEndokrinologisk poliklinikk tlf 67 8092 41Du vil kunne få sykemelding for kursdagene. Ta kontakt fastlegen former informasjon.For oversikt over vårt samlede tilbud velg snarveien Læring ogmestring på www.vestreviken.no. Du kan delta på tilbud ved allesykehusene i Vestre Viken.RingerikeHallingdalsjukestuguKongsbergTo dagers diabetes typekurs for pasienter ogpårørendeTo dagers diabetes typekurs for pasienter ogpårørendeKurs over tre dager basertpå modellen Conversationmap.Henvisning sendes elektronisk ellertil Vestre Viken HF, LMS, Ringerikesykehus. Telefon32116005/97642926Interesserte kan henvende seg til:Lærings- og mestringssenteretVVHF Kongsberg sykehus enten påtelefon 46 88 31 56 eller tillms.kongsberg@vestreviken.no

More magazines by this user
Similar magazines