Dravladalsdammen - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Dravladalsdammen - Energi Norge

Dravladalsdammen- ombygging av dam og flomløp med nytt snøoverbyggBård Aslak BirkelandReidar BirkelandProsjektlederByggeleder


Dravladalsdammen


Dravladalsdammen


Før ombyggingenEksisterendesteinbruddFlomløp


Gjennomførte tiltakNytt oppstrøms skråningsvern og kronevernØkning av flomavledningskapasitetenSnøoverbygg over flomløpsterskelAnleggsperiode: 2010 - 2012Konsulent:Entreprenør:Norconsult ASEco-bygg ASUnderentreprenør: Flage Maskin ASUnderentreprenør: Roger Jordalen Maskin AS


Nytt oppstrøms skråningsvernBølgeerosjonErosjon fra snø og isUttak av 70 000 fm 3Påbygning av damtopp


Flomløp - Nytt snøoverbyggTilstopping av flomløpetvinterstidFlomavledningskapasitet


Snitt - Snøoverbygg


side 13


side 14


side 15


side 16


Takk for oppmerksomheten!

More magazines by this user
Similar magazines