2020 verden skandinavien - virksomheder og erhvervsskoler

fremforsk.dk
  • No tags were found...

2020 verden skandinavien - virksomheder og erhvervsskoler

Privat Konsum Norge(Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.)2,6 % i DKMængde-Opgørelse(faste priser)Kilde: StatistiskSentralbyro


Demographic developmentNorway 2010-2020, Middelprognosen(4,9 mio,)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%Kilde: Statistisk sentralbyro, 2008


Demographic development0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99Sweden 2010-2020( 9,4 mio)-20 -10 0 10 20 30 40 50 60Kilde:Nordic Databank


BefolkningsudviklingenDanmark 2011-2021Den Sølvgrå Tsunami i EU 270-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


Tertiary education (OECD):Danmark 40% 25-34 årigeUSA 40%, Norge 43%,Sverige 40%, Finland 39%Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland 55%(2009 OECD tal)


Brancher og regioner• DK- Industri, Landbrug, og transport, søfart• (export)• Norge – Olie, brændstoffer, metal, råvarer,industrimaskiner og fiskeri.• Sverige- elektronik, maskiner,( biler), papir, jernog stål.• Erhvervstruktur – få store virksomheder, mangesmå- og mellemstore• Store regionale forskelle i landene


Fremtidens virksomhederOg hvad skal Skandinavienleve af i fremtiden?


En Verden med 7 mia.menneskerVi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)Middelklassen vokser dramatisk


Væksten i efterspørgslenefter fødevarer og andet!• Kina – på grund af middelklassen• Sydamerika – igen middelklassevækst• Indien - middelklassen• EU afdeling øst• USA på grund af befolkningstilvækst• Japan stabil aftager – men ingen vækst• Nærområderne:– Norge – stor befolkningstilvækst– Sverige – fremgang i økonomien– Tyskland i vækst igen– Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse


Danmark i Verden 2020Skandinavien i VerdenFlere og merekompleksesamhandelsmønstre2020


Globalisering 2.0• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere ogfinansielle wizkids ……– Kreative medarbejdere– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tætterepå store potentielle markeder og middelklasser• Vi skal være mere produktive og dygtige for atbevare vores levestand de næste 10 år…


Innovation er fremtiden- Viden er ikke nok• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nyeprodukter og services– Kreativitet, Innovation, selvstændighed• Innovation kan ikke eksistere uden produktionog samspil mellem de to• Der skal produceres og sælges – ellersforsvinder vores rigdom og velfærd• Man kan ikke leve af viden alene – men kun afvirksomheder, der anvender viden tilfrembringelse af produkter og services


2020 Globalisering –og kompetencer1. Specialisering indenfor mange fagområder påkorte, mellemlange og lange uddannelser.• Solidt fagligt- tekniske fundament• Høj faglighed stigende over tid.2. Forståelse for en global verden og de mangeforskellige kulturer.• English dear.• Working, leading and communicating with a globalmindset.


Kompetencer 20203. Forståelse for forretning/organisation.• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, ogforretningsgange• Den enkeltes centrale placering i værdikæden4. Digitale færdigheder på et højt niveau• Anvendelse af digitale data, informationer i nyestrukturer.• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billigproduktion og service


Generationer fra digitaleanalfalbeter,indvandrere tilBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:digitale indfødte40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selv-optagne, udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


if it ain't digital it does notexist


Komptencer 20205. Samarbejde og kommunikation med mangeforskellige mennesker• Kommunikere egen faglighed til andre faggrupperEn kompleks global verden og høj forandringshastighedhar det moderne menneske nu ogfremover har brug for;• Uddannelse• Selvværd• Dømmekraft


Erhvervsskoler,virksomhederog komptenceudviklingTo strategier.• Mange små og mellemstore virksomheder harbrug for hjælp til systematisk udvikling ogstyring af virksomheden• Opsøg, og vis, at I kan hjælpe dem medsystematisk udvikling af deres virksomhed.


De store virksomheder• De har selv høj grad af professionalisme medhensyn til drift, produktion, styring, strategi ogkompetencer in house.• Det kræver demonstration af høj faglighed,viden om sektor, branchen, virksomhedenskerneydelser, og omkostningsstruktur frakonsulentens side for blot at få lov at komme tilfå foden indenfor i virksomheden.


Rådgivningsbranchen• Den vokser indenfor mange områder jura,revision, it, uddannelse og kompetencer• Større konkurrence, flere udbydere og derkommer flere til de næste 10 år• De sidste 10 år er rådgivningsbranchenkarakteriseret af høj grad af specialiseringindenfor sektor, branche, og størrelse til gavnfor virksomheden• Specialiseret viden er et guldæg også ifremtiden


Rådgivning somkerneydelse• Garanten for en høj faglig viden på områder,Hvor personen eller virksomheden ikke selvhar viden og erfaring.• Det kræver forskellig specialiseringsgradafhængig af kundetype og problemstilling.• Rådgivning skal leveres i en form, som passertil modtageren. (brev, telefon, internet, sms ogpersonlig fremmøde).


Strategisk kompetenceudvikling ogerhvervsskoler• Væk af kursusudbyder og forsyningstanke modreel udvikling og rådgivning af virksomheder• Specialisering og konkurrencevilkår gør, at detkræver særligt kendskab til virksomhed ogbranche• Systematisk analyse af branche, virksomhed ogvilkår


www.fremforsk.dkCenter for FremtidsforskningMarianne LevinsenKannikegade 18, 1.sal8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines