Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

FIN EUREF 89 Den finska

FIN EUREF 89 Den finska realiseringen av ETRS 89.FKBFMCFMEFTPGalileoGeovekstGIFGISGLONASSGMLGNSSGPSGRS 80GSDGUMHDFelles KartdataBase. Norsk standard för geodata.Forward Motion Compensation (bildrörelsekompensation).Funktion som motverkar rörelseoskärpa i en bild,orsakad av plattformens hastighet.Feature Manipulation Engine. Ett program för att manipuleraeller bearbeta geografiska objekt (feature).File Transfer Protocool. Standard för överföring av datafileröver nätverk.Europeiskt satellitbaserat positioneringssystem.Norsk organisation för gemensam insamling av geodata.Graphics Interchange Format. Filformat för rasterdata.8 bitars upplösning och LZW-komprimering. Ettliknande format är PNG som har 24 bitars upplösning.Geographic Information System. System för bearbetning,lagring, analys och presentation av geodata.Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema. Rysktsatellitbaserat positioneringssystem.Geography Markup Language. Grammatik för beskrivningav geodata med XML.Global Navigation Satellite Systems. Ett samlingsnamn försatellitbaserade navigations- och positioneringssystem.Global Positioning System. Amerikanskt satellitbaseratpositioneringssystem.Geodetic Reference System 1980. Referensellipsoid somanvänds i ETRS89 och därför även i SWEREF 99.Ground Sample Distance. Geometrisk upplösning(avstånd mellan pixelcentra) på marken hos rasterdata.Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.Internationell standard för mätosäkerhet.High Definition. Bilder i HD har vanligen en storlek på1920 × 1080 pixlar.Version 2013 16 (21)

HMKI-LIMUINSInSAR, IfSARInspireIRISO TC211ITRSJCGMJPEGKMLKommun-GMLHandbok i Mät- och Kartfrågor. T.o.m. 2010-06-30 Handboktill Mätningskungörelsen, som sedan upphävdes.Inertial Measurement Unit. En enhet som med hjälp avaccelerometrar och gyroskop mäter acceleration ochvinkelhastighet.Inertial Navigation System. Ett navigeringssystem sommed hjälp av en IMU kontinuerligt beräknar position,orientering och hastighet för en plattform. Positionenberäknas genom död räkning och startpositionen måstedärför vara känd.Interferometric Synthetic Aperture Radar. Radarteknik sombland annat används för att ta fram höjdmodeller.Infrastructure for spatial Information in Europe. EU-direktivsom skapar en infrastruktur för medlemsländernas tillhandahållandeav geodata.InfraRöd. Syftar på våglängder längre än det synligaljuset. Infraröda flygbilder innehåller registreringar avnära infrarött (750 – 1050 nm), samt rött och grönt synligtljus.International Standardization Organization, TechnicalCommittee 211. Internationell organisation för standardisering,där TC211 behandlar geodata.International Terrestrial Reference System. Globalt referenssystem.Joint Committee for Guides in Meteorology. Förvaltare avGUM.Joint Photographic Experts Group. Filformat för rasterdatamed förstörande komprimering som bygger på Fourieranalys.Keyhole Markup Language. XML-baserat filformat förvektordata, men kan även innehålla information omgeoreferens för geodata i rasterformat.Svensk XML-baserad kod framtagen av Sverigeskommuner och Landsting för enhetliga leveranserav kommunala grundläggande geodata.Version 2013 17 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
Badkar och bubbelbad - Frej Jonsson
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
– för stora och små - Martin & Servera
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Carotiskirurgi - hur och varför? - Equalis
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt - TeliaSonera ...
Läs mer... - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap ...
KREATIVITET OCH MåNGFALD - Nordiskt centrum för ...
Profil och Idrottskläder, Reklamartiklar mm för ... - Hasselberga.se
Tyreoidea och fertilitet ett endokrinologiskt perspektiv - SFOG
mögel och alger på fasader och målade detaljer utomhus - Sveriges ...
Ladda ner program och inbjudan här - Miljöfordon Syd
Skapa större intresse och engagemang med ... - EPiServer World
I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler II ... - BEA
Audi A4/S4 Fakta och cirkapriser april 2006 - H-kan.se