Views
3 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

Version 2013 2

Version 2013 2 (21)

Förord 2013Denna version av HMKOrdlista och förkortningar är att betraktasom den första officiella, till skillnad mot 2012 års arbetsdokument.Den fokuserar på de nya termerna rörande bild- och laserdata samtpå de olika förkortningar som florerar i branschen, t.ex. beteckningarpå referenssystem och liknande akronymer.Äldre, etablerade mätningstekniska termer tas i regel inte upp. Deförutsätts bekanta – och så avser de ju tekniker på väg ut. De förklarasdock ”en passant” både i HMK – Introduktion och i HMK – Referenssystemoch geodetisk mätning.Fler versioner av ordlistan är att vänta allteftersom övriga HMKdokumenttar form och nya termer tillkommer. T.ex. lär fler geodesitermertillföras i takt med att den fullständiga HMK – Geodesibörjar lanseras.Terminologin runt standarden GUM (Guide to the Expression of Uncertaintyin Measurement) har fått en separat redovisning för att dettydligare ska framgå vilka skillnader det finns jämfört med hittillsvarandespråkbruk inom svensk mätningsteknik. I 2013 årsversion har även termer och förkortningar separerats för att skapastörre överblick.Syftet med ordlistan är att göra HMK-dokumenten begripliga genomatt ge en samlad och ensad beskrivning av använda termer,begrepp och förkortningar. Vi har inga ambitioner att vara generelltnormerande men försöker naturligtvis att använda vedertagen terminologiinom berörda områden.Finns det en entydig terminologistandard så tillämpar vi den. Finnsingen sådan – t.ex. inom helt nya teknikområden – så använder viden i dag vanligast förekommande termen.Om det finns motsägelser mellan olika standarder så har vi subjektivtvalt den term vi tycker är bäst – alltså utan att därigenom hanågot annat syfte än att det vi själva skriver ska uppfattas på ettentydigt sätt. Detta är särskilt viktigt i samband med offertgivning,upphandlingsavtal etc. Vi tar dock ofta upp även de ”konkurrerande”termerna.Östersund 2013-12-13/Clas-Göran Persson, HMK-ansvarigVersion 2013 3 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Badkar och bubbelbad - Frej Jonsson
Enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt - TeliaSonera ...
Läs mer... - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap ...
Tyreoidea och fertilitet ett endokrinologiskt perspektiv - SFOG
Profil och Idrottskläder, Reklamartiklar mm för ... - Hasselberga.se
KREATIVITET OCH MåNGFALD - Nordiskt centrum för ...
mögel och alger på fasader och målade detaljer utomhus - Sveriges ...
Hjärtinfarkt, social position och födelseland - Folkhälsoguiden
DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer
Cotton Linen Basmönster tröja och Kofta barn ... - Coatscrafts.com
Bilens roll för mobiliteten – nu och i framtiden
Budget och Verksamhetsplan 2012-2014(pdf,nytt ... - Nybro kommun
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Satsningar och samarbete - NIKK
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
– för stora och små - Martin & Servera
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry