Views
2 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

Innehållsförteckning1

Innehållsförteckning1 GUM-ordlista ....................................................... 52 Övriga termer och begrepp .................................. 6A-D .................................................................................................. 6E-H .................................................................................................. 7I-L .................................................................................................. 8M-P .................................................................................................. 9Q-T ................................................................................................ 11U-Y ................................................................................................ 13Z-Ö ................................................................................................ 133 Förkortningar och beteckningar ........................ 14A-D ................................................................................................ 14E-H ................................................................................................ 15I-L ................................................................................................ 17M-P ................................................................................................ 18Q-T ................................................................................................ 19U-Ö ................................................................................................ 21Grekiska tecken ..................................................................................... 21Version 2013 4 (21)

1 GUM-ordlistaTermkänslighetsfaktorlagen om fortplantningav mätosäkerhetlägesosäkerhetmedeltalets standardosäkerhetmätosäkerhetmätstorhetsammanlagd standardosäkerhetstandardosäkerhet iplanstandardosäkerhetTyp A-bestämning avmätosäkerhetTyp B-bestämning avmätosäkerhetFörklaringpartiell derivata i medelfelets fortplantningslag; angerhur känslig den sammanlagda mätosäkerheten är förosäkerheten i en viss delkomponentmedelfelets fortplantningslagmätosäkerhet vid positionsbestämning; mäts vanligenmed hjälp av standardosäkerhet i plan eller höjdmedeltalets medelfelen parameter ”som är förbunden med mätresultatet ochsom kännetecknar spridningen av värden som rimligenkan tillskrivas mätstorheten”; mäts med hjälp av standardosäkerhetdet man önskar mätaresultatet från en tillämpning av medelfelets fortplantningslagpunktmedelfelmedelfel, σskattning av mätosäkerheten ur upprepade, egna mätningarskattning av mätosäkerheten ur andra mätningar ellervärden från handböcker, kalibreringsbevis etc.täckningsfaktor 1:an, 2:an och 3:an i 1σ, 2σ och 3σ, alternativt 1,96 för 95-procentiga konfidensintervall vid normalfördelning (ochmotsvarande för andra fördelningar)täckningsgradkonfidensnivå, konfidensgradutvidgad mätosäkerhet t.ex. 2σ eller 3σ; konfidensintervall med olika täckningsgrad(större än standardosäkerheten, 1σ)viktsenhetensstandardosäkerhetgrundmedelfel,σoöverbestämningarfrihetsgraderVersion 2013 5 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
Satsningar och samarbete - NIKK
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
– för stora och små - Martin & Servera
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Carotiskirurgi - hur och varför? - Equalis
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
CNC PILOT 4290 B- och Y-axel - heidenhain - DR. JOHANNES ...
Ladda ner program och inbjudan här - Miljöfordon Syd
Time i Brain - Utbildning primärvård och kommun, E.B
Skapa större intresse och engagemang med ... - EPiServer World
I. Flersekvensjämförelser, sekvensmotiv och profiler II ... - BEA
Preem – framtidens bränsle och klimatneutrala ... - KNEG
KAPP- OG GJÆRINGSSAG MSS254-1 KAP- OCH GERINGSSÅG ...
Audi A4/S4 Fakta och cirkapriser april 2006 - H-kan.se
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry
sliding mitre saw kap- och geringssåg kapp- og gjæringssag manual
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi.
FAKTA OCH NYCKELTAL - Svenska Mässan
Tillbehörs- och underhållskatalog - John Deere