Views
2 years ago

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

HMK-Ordlista och förkortningar - Lantmäteriet

Innehållsförteckning1

Innehållsförteckning1 GUM-ordlista ....................................................... 52 Övriga termer och begrepp .................................. 6A-D .................................................................................................. 6E-H .................................................................................................. 7I-L .................................................................................................. 8M-P .................................................................................................. 9Q-T ................................................................................................ 11U-Y ................................................................................................ 13Z-Ö ................................................................................................ 133 Förkortningar och beteckningar ........................ 14A-D ................................................................................................ 14E-H ................................................................................................ 15I-L ................................................................................................ 17M-P ................................................................................................ 18Q-T ................................................................................................ 19U-Ö ................................................................................................ 21Grekiska tecken ..................................................................................... 21Version 2013 4 (21)

1 GUM-ordlistaTermkänslighetsfaktorlagen om fortplantningav mätosäkerhetlägesosäkerhetmedeltalets standardosäkerhetmätosäkerhetmätstorhetsammanlagd standardosäkerhetstandardosäkerhet iplanstandardosäkerhetTyp A-bestämning avmätosäkerhetTyp B-bestämning avmätosäkerhetFörklaringpartiell derivata i medelfelets fortplantningslag; angerhur känslig den sammanlagda mätosäkerheten är förosäkerheten i en viss delkomponentmedelfelets fortplantningslagmätosäkerhet vid positionsbestämning; mäts vanligenmed hjälp av standardosäkerhet i plan eller höjdmedeltalets medelfelen parameter ”som är förbunden med mätresultatet ochsom kännetecknar spridningen av värden som rimligenkan tillskrivas mätstorheten”; mäts med hjälp av standardosäkerhetdet man önskar mätaresultatet från en tillämpning av medelfelets fortplantningslagpunktmedelfelmedelfel, σskattning av mätosäkerheten ur upprepade, egna mätningarskattning av mätosäkerheten ur andra mätningar ellervärden från handböcker, kalibreringsbevis etc.täckningsfaktor 1:an, 2:an och 3:an i 1σ, 2σ och 3σ, alternativt 1,96 för 95-procentiga konfidensintervall vid normalfördelning (ochmotsvarande för andra fördelningar)täckningsgradkonfidensnivå, konfidensgradutvidgad mätosäkerhet t.ex. 2σ eller 3σ; konfidensintervall med olika täckningsgrad(större än standardosäkerheten, 1σ)viktsenhetensstandardosäkerhetgrundmedelfel,σoöverbestämningarfrihetsgraderVersion 2013 5 (21)

SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag
SVENSK- NORSK ORDLISTE - Anna Forlag & Antikvariat
möjligheter och begränsningar möjligheter och ... - Infra ry
Satsningar och samarbete - NIKK
Skivor och kantprofiler - Edsbyn
Forntidsförmedling och framtidsmedier - ScienceBlogs
Sex säljer. Kön och makt inom prostitution och pornografi.
Mätare och mätning i framtiden
FAKTA OCH NYCKELTAL - Svenska Mässan
Tillbehörs- och underhållskatalog - John Deere
Myrars ekologiska funktion och effekter av dikning - Wordpress ...
10års-regnets återkomst, nu och i framtiden
– för stora och små - Martin & Servera
KOMPETENSPUSSLET Mät- och kvalitetsteknisk utbildning En ...
Infertila mäns upplevelser och reaktioner - sfpog
Enkelt, smakfullt och grönt - Office Depot
Carotiskirurgi - hur och varför? - Equalis
återställa psykisk och fysisk hälsa - Senter for Krisepsykologi
Hjälp för Hand och Tumme (PDF) - Mediroyal
Volymvetenskap och Voluven - Sommermeyer et al ... - Fresenius Kabi
Generika- och Synonymlistan - Västra Götalandsregionen
Räddningsledarens beslut och mandat - Halmstad
3. Extraktion av implantat och senare reimplantation - Infektion.net
Generika- och Synonymlistan - Västra Götalandsregionen