Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Nordisk

Nordisk Rhododendronsymposium 2003.Komiteen som leder arbeidet i forbindelse med symposiet, har bestått avAnna Kvamme Mjøs og Pål A. Skagseth fra styret, og direktør ved Det norskeArboret, Per Harald Salvesen. Hilde Hvidsten Bretvin har erstattet AnnaKvamme Mjøs i denne komiteen. De har gitt ut et eget hefte som omhandlerNordisk Rhododendronsymposium 2003.Frøforvaltning:Ole Tjugen er frøforvalteren vår. Denne aktiviteten er under bearbeiding.Bokinnkjøp:I 2002/2003 er det kjøpt inn 4 nye titler til boksamlingen.Foreningens medlemmer og andre kan låne disse gjennom sine lokalebibliotek.Lokalforeninger:Foreningen har i dag en lokalforening som driver godt: Rhododendron Sør.Den utarbeider egen årsmelding. Avdelingen Rhododendron Øst har ikkefungert siste år, men det arbeides nå med å revitalisere avdelingen.Antall medlemmer:Ved årsskiftet hadde foreningen 308 medlemmer, mot 322 i fjor.Regnskap:Hele regnskapet følger som vedlegg til årsmeldingen.Styret takker Handelsbanken for velvillig støtte og for utlån av kantinen sin tilmedlemsmøtet. Styret takker også Stiftelsen Det norske arboret, Milde for ethyggelig og godt samarbeide.Bergen i mars 2003.Torbjørn Lem GjestelandLederStyremedlemmerTorstein Borg Pål A. Skagseth Anne Tafjord-KirkebøRandi Valen Fessl10

Den norske RhododendronforeningResultatregnskapInntekter Regnskap 2002 Budsjett 2002 Regnskap 2001Kontingenter 59220,00 60000 41965,00Loddsalg 3560,00 5000 5366,00Annonser 1500,00 2000 1900,00Renteinntekter 6885,00 3500 5171,89Gaver 200,00Momsrefusjon medlemsblad 6890,00Sum inntekter 71365,00 70500 61292,89UtgifterKontingent tilskudd Rh Sør regnska 3700,00 4300 4050,00Kontingent tilskudd Rh Øst regnskap 2900,00 3800 3450,00Porto og gebyr 5735,00 7000 6266,50Rekvisita og kontorutg. 3776,50 6000 5121,00Utgifter til Webside 2232,00 2500 1775,00Møter/arrangementer 3736,00 7500 7666,20Bøker og info.matr. 1488,00 2000 465,00Gaver,plantekjøp 1471,00 2000 1500,00Medlemsblad 15214,50 20000 16436,50Nordisk Rh-symposium regnskapsfø 15000,00 15000 1000,00Medlemskap Den danske Rh.forenin 405,00Sum utgifter 55658,00 70100 43832,20Overskudd 15707,00 400 17460,69Balanse pr. 31.12.02Bankinnskudd 31.12.02Handelsbanken kto 9521.05.08563 3884,97Handelsbanken kto. 9521.17.90378 126642,70Kassabeholdning pr. 31.12.02 264,00Ikke overført tilskudd Rhododendron Sør 2002 3700Ikke overført tilskudd RhododendronØst 2002 2900Ikke overført tilskudd Rhododendron Øst 2001 3450Ikke overført tilskudd Rhododendron Øst 2000 2750Ikke overført tilskuddd Nord. Rh-symposisum 1500027800Kapital pr. 31.12.02 102991,67130791,67 130791,67Bergen, 27. januar 2003Torbjørn L. GjestelandlederRandi V. FesslkassererKim LingjærderevisorKåre E. Vetåsrevisor11

Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
nr 3 - Norsk Døvehistorisk Selskap
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Lokomotivmands Tidende Nr.2 - Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Norsk Sokkel nr.2-2010 - Oljedirektoratet
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd