Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Nordisk

Nordisk Rhododendronsymposium i Bergen31.mai-2.juni 2003.03.09Informasjon fra arrangementskomiteen:Det er nå vel 2 måneder igjen til symposiet går av stabelen. Oppslutningenom symposiet er svært god, og det ser ut som vårt forhåndsanslag på ca. 100deltakere vil gå i oppfyllelse. Det er påmeldt deltakere fra Finland, Sverige,Danmark, Estland, Latvia, Island, Færøyene, England og Norge. Det kommerogså en kontingent på ca. 20 amerikanere som ønsker å delta på symposiet.Det er fortsatt mulig å melde seg på som deltaker til arrangementet, helt ellerdelvis, og det er fortsatt ledige overnattingsplasser på Fana Folkehøgskule. Forpåmelding i løpet av mars og april vil symposieavgiften være kr. 2.100,- for helearrangementet. Dette omfatter: Adgang til alle foredrag, faglige omvisninger iArboretet og Botanisk hage, faglige ekskursjoner til Bergen sentrum inkluderttransport Bergen – Milde - Bergen med middag på Fløien, lunch lørdagsøndag-mandagsamt kaffe/te og forfriskninger. Ved påmelding etter 30.aprilvil symposieavgiften være kr. 2.400,- . Det vil også være mulig å melde seg somdeltaker til enkelte dager til en dagspris på kr. 600.- . For lørdagen kommer ettillegg på kr. 600,- for deltagelse i festmiddagen på Fløien.Kulturkvelden søndag 1.juni planlegges i borggården på Fana Folkehøgskule iregi av sangkoret ”Kor e’ vi. Det vil bli rikholdig underholdning og god mat.(Koster kr. 500,- )2 nye kortfilmer vil bli vist under symposiet. Den ene omhandler Det norskearboret, Milde . Den andre er et bilde og lydhow (AV-show) : RhododendronbyenBergen..For mer detaljert informasjon om symposiet henvises til programheftet medpåmeldingsskjema, som er sendt ut til alle medlemmer i foreningen og tilinformasjon i Lapprosen nr 1/2003, og til vedlagte ”Kjøreplan” for helearrangementet.Vi minner igjen om at vi ønsker å få til et livlig plantemarked med kjøp/salg/bytte av egenproduserte Rhodo-planter. Medlemmer som ønsker å deltamed planter kan henvende seg til Torstein Borg, 5694 Onarheim, eller tilundertegnede .Vinteren er nå godt på held, og våren er i god fremmarsj. Knopper på12

tidligblomstrende rhodoer er begynt å svulme og med litt sol og varme nåvil de første rhodoer (precox, dauricum, fulgens, calophytum, sutchuense etc)springe ut i full blomst. Knoppsettingen er ikke så rik som siste året, men dettegner til en flott blomstring i år også. Vinteren har vært behagelig, og det er liteeller ingen vinterskader på plantene hittil.Vi ser frem til en fin Rhododendron vår og til et forhåpentligvis vellykket ogfestlig symposium 31.mai-2.jumi 2003.03.09.På vegne av arrangementkomiteenPål A. SkagsethSakset fra ARS sin web side: Rhododendron and Azalea News”The very fi rst conference Bergen Rhododendron Convention willbe held in Bergen, Norway, May 31 to June 3, 2003. This is tobe an outstanding convention where rhododendron experts fromaround the world will meet to share and exchange information ofthis beloved species.”13

Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen nr 3 2012 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Lapprosen 1/2013 side 20 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Noen nyheter våren 2000 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund
Munnpleien nr 2.-2005 - Norsk Tannvern
NR.2 - 2004 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
Se reportasje fra Samleren nr 2 2008 - Norsk keramikk
Sidevogna nr. 1 - 2013 - Norsk Veteran Motorsykkel Club
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund
Nr. 2 juni-august 2011 - Den norske kirke i Drammen
Insekt-Nytt nr. 2, 1991 - Norsk entomologisk forening
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Kirkebladet nr 2 2010 - Kirken i Gran - Den norske kirke
eksisterende nr i ett - Norsk Døvehistorisk Selskap
Nr. 1 2013 - Norsk Land Rover Klubb