Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Påmelding til

Påmelding til årsmøtet iDen norske RhododendronforeningJeg ønsker å delta på årsmøtet :Fredag 30. mai kl. 20.00 i Blondehuset,Det norske Arboret, Milde, Bergen.Navn…………………………………………Antall personer: .................Påmelding og forslag til saker som ønskes tatt opp måvære innkommet til styret senest en uke før årsmøtet.Foreningens adresse er Postboks 1325,5811 Bergeneller pr. elektronisk post ttgjeste@online.noHjertelig velkommen!Med vennlig hilsenTorbjørn Lem Gjesteland

Minneord.Anna Kvamme Mjøs, f. 8/2-1938, døde plutselig den 19/2- 2003, 65 årgammel..Fredag den 21.februar kl.1400 skulle arrangementkomiteen forRhododendronsymposiet ha arbeidsmøte på kontoret til Anna i UIB, sliksom vi har pleid å møtes nesten hver fredag i vinter… Anna møtte ossikke denne gangen , hvilket var helt eksepsjonelt. Per Harald Salvesenog undertegnede ble høyst forundret over dette. Anna hadde, så lenge vihar jobbet i denne komiteen, vært presisjonen selv. Hun var alltid presisog punktlig, godt opplagt og godt forberedt. Vi ante ikke uråd, men varforundret over at hun ikke hadde gitt oss beskjed at hun ikke kunne møte.Forklaringen fikk vi samme kveld. Anna var funnet død i sin seng, og hunvar antatt å ha sovnet stille inn natt til 19.februar.Anna har vært ansatt ved Universitetet i Bergen siden 1962, førstved Botanisk laboratorium, og fra 1978 har hun vært Rådgiver vedPersonal- og økonomiavdelingen . Hun var en kunnskapssøkende person,og gjennom videreutdanning ved siden av sin fulle jobb, oppnådde huncand.mag.graden i 1995.Anna har vært medlem i Den norske Rhododendronforening nestensiden oppstarten i 1997. På årsmøtet i 2002 ble hun valgt til styremedlem,hvorpå hun ble foreningens sekretær. De siste 2-3 årene har hun sitteti arrangementkomiteen for Rhododendronsymposiet sammen medarboretdirektør Per Harald Salvesen og undertegnede. Anna har vært heltsentral i planleggingsarbeidet, og hun har etter hvert mer og mer fungertsom en ”Generalsekretær”. Hun har laget budsjetter, hatt oversikt overøkonomien, tatt seg av korrespondansen, gjort avtaler etc. Per Harald ogjeg har priset oss lykkelige over å ha Anna med på laget. Hun har vært sværteffektiv, strukturert og nøyaktig i alt hun har beskjeftiget seg med. Kort oggodt et funn for samarbeidspartnere i en komité.Anna var levende opptatt av natur og uteliv, og hun hadde en spesialinteressei Rhododendron. Selv hadde hun en hage med mer enn 100 forskjelligeRhododendronplanter.16

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Utgave nr. 2/2013 - Pedagogstudentene
Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund
Nr. 2 - 2011 - Norsk Industri
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...
NR.2 - 2004 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
Munnpleien nr 2.-2005 - Norsk Tannvern
Balanse utgave 2
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Sidevogna nr. 1 - 2013 - Norsk Veteran Motorsykkel Club
Norsk Svømming nr 2 - Norges Svømmeforbund