Views
3 years ago

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening

Litt rhodo-filologiVed

Litt rhodo-filologiVed Sigurd Bretteville-JensenI Den norske Rhododendronforening skriver vi rhododendron nettopp slik– med h. Akkurat som i hele verden for øvrig. Men i Norsk Hagetidend skriverman ’rododendron’ uten h, selv når forfatteren tynt ber om å få beholde h-en.Og begrunnelsen? Jo, at Språkrådet har bestemt det. Og i Språkrådet, der sitterdet en del større eller mindre eksperter – noen av dem notoriske kjepphestryttere– og vedtar på vegne av det norske folk at norsk ortografi, den skal sanneligavspeile at Norge er et annerledesland. Her skal vi ikke følge internasjonalskikk og bruk, men gå våre egne veier. Det er typisk norsk å være sær, for ågjøre Gros berømte replikk mer treffende.Dette er jo bagatellmessig irritasjonsmoment i og for seg. Mer alvorlig er detnår Språkrådets motvilje mot den stakkars h-en smitter over på områder hvorSpråkrådets motvilje mot den stakkars h-en smitter over på områder hvorSpråkrådet ikke har vedtatt noe som helst. Noen planteskoler og hagesentrehar nå i noen år markedsført ’yakusimanum’hybrider uten (uten h). Nå vetsikkert alle disse fagfolkene at den første atombomben falt i Hiroshima, ikke i’Hirosima’. Shima på japansk betyr øy, alstå Hiroshima = hiro-øya, og Yako-Shima= Yako-øya. Når japansk transkriberes med latinske bokstaver, betegnersh den samme lyden som norsk sj, og ch den samme lyden som tsj (som iengelsk). Sløyfer man h-en i yakushimanum, da burde man være konsekvent ogstave hovedstaden i USA ’Vassingten’.Så var det den sorten som på norsk gartnerspråk kalles ’Pebe’. Hva skal nå detbety? Navnet er fullkomment meningsløst. Alt tyder på at planten med detteselsomme navnet er identisk med den vakre azalea som er oppkalt etter lysetsgudinne i gresk mytologi. Hun heter Phebe på engelsk, og skal man på liv ogdød fornorske navnet, må det bli Foibe, for det skal damen hete på norsk, måvite. Men enslik omdøping vil jo bare føre til forvirring, så hvorfor ikke lasorten få beholde sitt engelske navn, og uttales som det gjør på engelsk, nemlig’Fibi’? At ph i mange språk skal uttales som f, burde jo ikke være et ukjentfenomen. Eller hvordan uttaler man navn som Joseph, Sophia, Philadelphia?I samme slengen kan vi ta med den gamle Waterer-hybriden ’Sappho’. Den eroppkalt etter den greske lyrikeren Sapfo (ja nettopp, det er slik det skal uttales!),og som levde på 600-tallet f.Kr. dere vet, hun som skapte et samfunn av friekvinner på øya Lespos. – Det er det ordet ’lesbisk’ går tilbake på.33

Om Språkrådet har aversjon mot h-en i mange forbindelser (-ikke i alle, det erennå ikke påbudt at vi skal skrive ’jerne’ og ’jerte’, men det kommer nok!), så erdet likevel småtterier i forhold til aversjonen mot z. Den bokstaven er så altforvanskelig for norske skolebarn, at den må de beskyttes mot. Språkrådet har altsådekretert at azalea skal skrives ’asalea’, atter i strid med hva verden for øvriggjør. (Vi lever jo fremdeles i annerledeslandet, gud bedre!) det har visst ikke gåttopp for Språkrådet at hvert barn i dette landet vet hva pizza er, og hvordan detstaves. Men pytt sann, etter neste møte i Språkrådet får vi nok beskjed om at viheretter skal skrive pittsa!Redaksjonen har mottatt et fi lologisk hjertesukk fra ett av våre medlemmer, noevi setter stor pris på.Siden dette innlegget også angikk Språkrådet, har vi fått Språkrådets Dag FinnSimonsen til å svare på Bretteville-Jensens innlegg. Vi håper at andre av vårelesere som føler seg kallet, tar pennen fatt og kommenterer innleggene.Kommentar fra Norsk SpråkrådVed Dag F. SimonsenInnlegget sveiper over et stort og ganske komplekst felt, slik at det ikke erpraktisk mulig å kommentere alt på kort varsel. Men et generelt inntrykk erat forfatteren gjør den samme feilen som mange andre nå for tiden - å settelikhetstegn mellom engelsk og ”hele verden” eller ”internasjonal skikk ogbruk”.Rododendron: Dette er skrivemåten ikke bare i norsk, men også i dansk og isvensk (i svensk valgfritt med ”rho-”). Et raskt dykk i ordbokbiblioteket vårtviser at også italiensk har sløyfet h-en (”rododèndro”, så vidt jeg husker), mensden er beholdt i engelsk og tysk - og formodentlig i fransk.”Yakus(h)imanum” kan jeg ikke kommentere, dette ordet er ukjent for meg ogstår ikke i ordbøkene.”Foibe”: Dette er formen både i dansk og svensk, og den er langt fra ny. Slårman opp i ”Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon for Norden”fra 1897, finner man også ”Foibe”, ”Foibos” osv. som oppslagsord.34Fortsettes på side 36...

Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 2 - Den norske Rhododendronforening
Nr. 3 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 1 - Den norske Rhododendronforening
Utgave nr 3 - Den norske Rhododendronforening
KAFFE utgave 2 - Norsk Kaffeinformasjon
Utgave nr. 2/2013 - Pedagogstudentene
Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund
BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE NR. 2 ...
Nr. 2 - 2011 - Norsk Industri
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Nr. 2-2013 - Den norske kirke i Drammen
NR.2 - 2004 - Norsk Yrkeshygienisk Forening
Munnpleien nr 2.-2005 - Norsk Tannvern
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Kulturtrøkk nr. 2 - Norsk kulturskoleråd
Fronter Magazine, norsk utgave 01 - 2008
Norsk Sokkel nr.2-2010 - Oljedirektoratet