Views
2 years ago

Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre for Standard boligdokumentasjon

Elsikkerhetsdokumentasjon 5 sikre for Standard boligdokumentasjon

BakgrunnEn videreføring

BakgrunnEn videreføring av DSBs prosjekt ”Reduksjon av feil ved nye elektriske anlegg”Hvorfor?Krav fra bransjenGjenkjennelige dokumentasjonsskjemaerAlle vet hva de forholder seg tilImplementeres i alle typer mediaLikebehandling fra DLENegativ feilstatistikkTELFO og NELFO har:Tatt initiativ for standardiseringTett samarbeid med bl.a. DSB, DLE, EBL, Selvik Elektro, COWIUtvikler standardisert dokumentasjonIgangsatt et større prosjekt om risikoInngått avtaler med dataleverandører2

MålsettingAlle elektroinstallatører skal levere lik og riktigelsikkerhetsdokumentasjon for bolig i løpet av 2007Utgangspunktet for utarbeidelse av dokumentasjon er felog NEK 400:2006Eier/bruker skal ha den tekniske dokumentasjon som ernødvendig for å drive og vedlikeholde anleggetEier/bruker skal ha dokumentasjon for anlegget, slik ateier, ved et eierskifte, skal kunne dokumentere at anleggeter lovlig og forskriftsmessig utførtHensikten med underliggende dokumentasjon av etelektrisk anlegg er at eier, bruker og myndigheter skalkunne vurdere at anlegget er forskriftsmessigutført/sikkert3

5 Sikre – for standard boligdokumentasjon - FIFF
Informasjonsbrosjyre "5 sikre" - Ringeriks-Kraft Nett
Veien mot sikre mobilkommunikasjon - NSM
Høring om sikre skoleveje – materiale
SIKRER FISKERNE - TVU-INFO
Standard for næringsgruppering - SSB
AFP er sikret s. 4 - Minorg.no
En standard, ett mål, to løsninger . . . - Nikon
NORSOK standard R-005N
Hella arbeidslyskastere: Sikrer produktivitet. - Hellanor
Standard for Identifisering og merking av produkter i VVS-bransjen
Standard for næringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon
QUICKSUITE®-SIKrEr god hygIEnE på ... - Medline
Ambulanselærlingar sikrar rekruttering - Helse Midt-Norge
Electric Service Standards - SECO Energy
Standard equipment - Hauer Frontlader
Standard vegrekkverk - Statens vegvesen
STANDARD FOR PALLIASJON - Ous-research.no
Presentasjon 5 - Larvik kommune
Det offisielle Loctite® kundemagasinet 5
Sjekkposten nr. 5 - Nvio