Profilhåndboken - Business Region Bergen

brb.no

Profilhåndboken - Business Region Bergen

innholdBakgrunnHIERARKIMERKEkommunikasjonskonseptFARGERTYPOGRAFIBILDEREKSEMPLER


BAKGRUNN


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010BAKGRUNNEtter et felles initiativ fra flere kommuner bleBusiness Region Bergen AS etablert i oktober 2007.I dag består Business Region Bergen av i alt 20kommuner og Hordaland fylkeskommune. De skalsammen drive frem regional næringsutvikling ogetablerersenter samt profilering og markedsføringav regionen.Visjonen er å skape en dynamisk vekstregion, pregetav mangfold, samhandling, livskraft og opplevelse.De viktigste næringene er olje, gass og fornybar energi,maritim sektor, fiskeri og oppdrett, reiseliv og opplevelsersamt media og kulturbasert næringsliv.Bergen | Askøy | Øygarden | Fjell | Sund | Austevoll | Stord | Os | SamnangerFusa | Vaksdal | Regionrådet Nordhordland | Hordaland fylkeskommuneHensikten med den nye regionsprofilen er å skapeen samlende enkel og sterk kommunikasjon motomverdenen og å styrke fellesskapsfølelsen for regionen.Regionsprofilen gir Bergensregionen en bevisst mulighettil å differensiere og posisjonere seg i forhold til andresteder – på et nasjonalt og internasjonalt nivå.


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010MerkeHierarkiRegion Bergen er merket for regionen.BerGenErating er kommunikasjonskonseptet som kanbrukes av alle samarbeidspartnerne i regionen.Merket og kommunikasjonskonseptet er et felleseie somhar til hensikt å samle hele regionen i en felles korpsåndog identitet.Kommunikasjonskonsepteratingknowledge


kommunikasjonskonseptet


eratingknowledge


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010PrinsippKommunikasjonsidèen er utviklet slik at den skal kunnegå hånd i hånd med merket. Merket kan utvides til ulikekampanjeelement og slagord.Ved å bruke ordene REGION BER-GEN som en driveri kommunikasjonen brukes ordet GENerating som enkommunikasjonsmotor. På denne måten skapes detet fleksibelt konsept som kan tilpasses og utvides motmange ulike, relevante tema og målgrupper.eratingknowledge


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010EngelskEngelsk og norskSelve kommunikasjonskonseptet med“BER-GENerating” fungerer godt og enkelt både pånorsk og engelsk – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.BokmålNynorsk


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010eratingknowledgeeratingknowledgeEksempler på aktiviseringKommunikasjonskonseptet kan tilpasses ulike temaog aktiviseres ved bruk av ulike former for kontraster.Her vist i svart og hvitt, to farger og medsamstemte bilder.eratingknowledgeeratingknowledgeeratingknowledgeeratingknowledge


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010MinimumsavstandDet er viktig at ikke bare merket, men også de andregrafiske elementene får den nødvendige margavstandfor å sikre estetikk og visuell oppmerksomhet.Eksempel:


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010PlasseringNår det gjelder kommunikasjonskonseptet kan manimidlertid gå tettere mot kanten enn ved plasseringenav merket. Det er helt frie valgmuligheter når det gjelderplasseringen av kommunikasjonsmerket både horisontalt,vertikalt og i ulike vinkler. Det eneste man må passe på erå overholde minimumsavstanden til andre merker.


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010B: 40mmEgenutviklingTypografiske retningslinje for egenutviklingav forskjellige kommunikasjonskonsept budskap.2 mmeratingmuligheterH: 23.6 mm2 mm2 mm2 mmFontSizeLeadingTrackingITC Machine Regular93.5 pt72.5 pt-25 (in thousands of an Em)


Region Bergen / Profi lhåndbok / Mai 2010Co-brandingeratingknowledgeI de sammenhengene hvor fl ere er brukere av konseptetskal de andre aktørene plasseres på linje i et av defi re hjørner i god avstand og størrelse-kontrast tilkommunikasjonskonseptet slik at det er det som er detmest fremtredende.Det er viktig å poengtere at den grafi ske komposisjonenmellom kommunikasjonskonseptet og merket blirbalansert – slik at komposisjonen ikke tipper.At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimusqui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corruptiquos dolores et quas molestias excep turi sint occaecati.www.businessregionbergen.no


Region Bergen / Profi lhåndbok / Mai 2010Andre eksempler på co-branding


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010ITC MachineWE UNITE THEBERGEN REGIONTypografiI logoen og i alle overskrifter og titler brukes skriftsnittetITC Machine, som kjennetegnes ved en markant, kraftigog kantet typografisk form.I brødtekst brukes skriftsnittet Berthold Akzidens Grotesksom er en funksjonell og stilren skrift som fungerer somen pedent til tittelskriften.Som alternativ brødtekst på web brukes Arial.Berthold AkzidensGroteskABCDEFGHILJKLNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghiljklnopqrstuvwxyzæøåArialABCDEFGHILJKLNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghiljklnopqrstuvwxyzæøå


Region Bergen / Profilhåndbok / Mai 2010BilderBildene som skal skildre regionen kan deles inn i tohovedkategorier – en saksbeskrivende og en poetisk/atmosfærisk.De saksbeskrivende bildene skal beskrive aktiviteter,mennesker, næring og teknologi med mer på en ærlig,engasjerende og realistisk måte.De poetiske og atmosfæriske bildene skal formidle ogskildre regionens naturgitte kontrastfulle karakteristikkbåde estetisk og dramatisk.kontrastfulledramatiskeengasjerenderealistiskteksturarbeidmenneskeraktivitetkulturnatur


EKSEMPLER


Region Bergen profilener utviklet av:Business Region Bergen ASStrandgaten 6N-5013 BergenNorge+47 56 90 11 50profil@brb.nowww.brb.no


SELSKAPET


Selskapet


Tobby Sander TomassenMarkedssjefT + 47 56 90 11 57M + 47 91 73 13 86tobby@businessregionbergen.noBusiness Region BergenStrandgaten 6N-5013 BergenNorgewww.businessregionbergen.noKontrapunktAtt. Navn NavnesenRefshalevej 1531432 København KDanmark19 April 2010Vedrørende BrevpapirNosto odipsus cilit qui tie consed essent adiam num vel iriure dunt augiam, vel inci tatuevel iril eu feum niam volore odipsum cipis nis exerillam niscili quismoloreet lum nonsectetumsan velessi eugiate eu feum iusto diam, quatummy nullaore modigna autat nis dolorefeum ip et nibh eum il ip ming ero od er sim dolor atumsan utpat. Suscincil irilis duipsummynibh exero odipsum cipis nis exerillam niscili quismoloreet lum nonsect etumsan velessieugiate eu feum iusto diam, quatummy nullaore modigna autat nis dolore feum ip et nibheum il.Business Region BergenStrandgaten 6N-5013 BergenNorge+47 56 90 11 50post@businessregionbergen.noTobby Sander TomassenMarkedssjefT + 47 56 90 11 57M + 47 91 73 13 86tobby@businessregionbergen.noBusiness Region BergenStrandgaten 6N-5013 BergenNorgeRiuscilla commy nosto odipsus cilit, qui tie consed essent adiam num vel iriure duntaugiam, vel inci tatue vel iril eu feum niam volore ming ero od er sim dolor atumsan utpat.Suscincil irilis duipsummy nibh exero odipsum cipis nis exerillam niscili quismoloreet lumnonsect etumsan velessi eugiate eu feum iusto diam, quatummy nullaore modigna autat nisdolore feum ip et nibh eum il ip eu facilisit utem erat.To dolor sim vent laor sum alisl ilis nos nulputet accum quiscilla feugait pratem ipis autedolobor sit adit am nullandit utet dolore min utatum doloreet alisi.utpat. Suscincil irilisduipsummy nibh exero odipsum erostismod tet, niscili quismoloreet lum non To dolor simvent laor sum alisl ilis nos nulput. Suscincil irilis duipsummy nibh exero odipsum.www.businessregionbergen.noMed venlig hilsenTobby Sander TomassenMarkedssjefDir +47 56 90 11 57tobby@businessregionbergen.no


NY ENERGIPresentasjon for growKONFERANSE 2010


Om oss / Kontakt / English / NettkartForsiden Næringer FoU Vi jobber med Etablerersenteret Bo i regionen Media ArrangementSøkRegionen harogså stor vannkraftproduksjon,og flereselskap er engasjerti utviklingen avfornybar energisom bio og vindkraftSiste nytt15.12.09Bli med på oljemesser i Rio, Houston og StavangerBergensregionen har mange store leverandørbedrifter iolje- og gassindustrien, derfor er det naturlig å være synligpå de store messene. Sammen med HOG Energiplanlegger Business Region Bergen delegasjonsreiser tilHouston og Rio, og er koordinator for Bergensregionensstand på oljemessen i Stavanger.> Les mer15.12.09Delegasjonsreise til Expo 2010I 2010 er det Shanghai og Expo 2010 som gjelder.Verdensutstillingen blir en stor møteplass fra 1. mai til 31.oktober. Sammen med Bergen Næringsråd er BusinessRegion Bergen kommet langt i planleggingen av endelegasjonsreise og China Summit fra 19. til 25. mai i Kina.> Les merRegion BergenBusiness Region Bergen driver regional næringsutvikling, etablerersenter, profilering og markedsføring avbergensregionen. Vår visjon er å skape den dynamiske vekstregionen, preget av mangfold, samhandling,livskraft og opplevelse.Vi har særlig fokus på følgende næringer: olje, gass og energi, maritim sektor, marin virksomhet samt reiselivog opplevelse, samt samhandling med viktige forsknings- og utdanningsklynger.15.12.09Ny utgave av BUSINESSJulenummeret av BUSINESS er nå ute. Denne utgavenhar spesielt fokus på internasjonal profilering av regionen.Vi arrangerer flere delegasjonsreiser i 2010. Disse leserdu om i nyhetsbrevet.> Les mer04.12.09Fra Bergen til Roma, Barcelona, London, København ogStockholmNorwegian lanserte i dag seks nye utenlandsruter fraBergen. I løpet av mars og april kan du komme direkte til

More magazines by this user
Similar magazines