200030 Bruksanvisning

gkwebonline.no

200030 Bruksanvisning

170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2Støvsuger våt/tørr VC20AELEKTRISK TILKOBLINGFør du setter støpselet inn i kontakten, kontroller atspenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angittpå produktet.Tekniske data:Typebetegnelse: VC20AEffekt: 1250WSpenning: 230V/50HzBeholder: 20 l.Art.no: 170202VIKTIG: Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene.Legg merke til advarsler, forholdsregler, og instrukserfor sikker bruk. Bruk produktet på riktig måte, og til denbruk det er laget for. Hvis du unnlater å følge disse instruksene,kan dette medføre skader på utstyret og/eller bruker, samt at garantien oppheves. Vennligst oppbevarbruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig bruk.18 Feste for slange.19 Møbelmunnstykke20 MøbelbørsteNorsk1. SIKKERHETSINSTRUKSER1.1. GENERELL SIKKERHET• Trekk ut strømmen fra støvsugeren før du åpner den,skifter deler og tilbehør, eller utfører annet vedlikehold.• Bruk utelukkende originale deler og tilbehør. Bruk avuoriginale deler og tilbehør kan medføre fare, og viloppheve garantien.• Bruk IKKE støvsugeren i regn eller under svært fuktigeforhold.• Bruk IKKE støvsugeren til jobber den ikke er designetfor å utføre.• Når den ikke er i bruk, oppbevar støvsugeren på etsikkert, tørt og barnesikret sted.2. INNHOLD OG SPESIFIKASJONER2.1. Innholdet i emballasjen.2.2. Ta det forsiktig ut av emballasjen.2.3. Finn de to sideklemmene som holder lokket påplass.2.4. Løsne klemmene, ta av lokket, og plukk delene utav beholderen.2.5. Sjekk og identifiser hver av delene som er listetnedenfor. Hvis noe mangler eller er defekt, tavannligst kontakt med leverandør øyeblikkelig.BESKRIVELSE1 Håndtak.2 Lokk.3 Feste for utblåsning4 Filterkurv.5 Slangesett.6 Munnstykke for gulv.7 Forlengerrør. (3 stk)8 Fugemunnstykke.9 Skumfilter.10 Skruer. (2 stk)11 Sikkerhetsventil.12 AV/PÅ-bryter.13 Holder for forlengerrør.14 Hjul. (4 stk)15 Beholder.16 Støvpose.17 Klemmer. (2 stk)3. MONTERING3.1. Sørg for at strømledningen er koblet fra. (Fig. 1)3.2. Løsne klemmer. (Fig. 2)3.3. Løft av lokket. (Fig. 3)3.4. Plukk ut innholdet fra beholderen (Fig. 4)3.5a. Fest håndtaket på lokket. (Fig. 5a)3.5b. Snu beholderen og sett på hjulene. Sørg for at deer helt inne. (Fig. 5b)3.6a. For våtsuging, sett inn det vedlagte skumplastfilteret.(Fig. 6a)3.6b. For tørrsuging, sett inn den vedlagte støvposen.(Fig. 6b)3.7. Sett lokket tilbake på beholderen.(Fig. 7)3.8. Plasser lokket korrekt og lukk klemmene ved åtrykke midt på dem.(Fig. 8)3.9. Sett den videste enden av slangen inn i festetforan på beholderen, og lås den fast ved å vri denen kvart runde med klokken. (Fig. 9)3.10. Velg ønsket munnstykke/forlengerrør og skyv detinn på slangen. (Fig. 10)3.11. Sett på plass rørholderen. Pass på at den er heltinne. (Fig. 11)3.12. Lagre tilbehør som vist ved å feste det irørholderen etter bruk. (Fig. 12)2

More magazines by this user
Similar magazines