200030 Bruksanvisning

gkwebonline.no

200030 Bruksanvisning

170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 3Støvsuger våt/tørr VC20A4. TØRRSUGINGADVARSEL! Pass på at du har lest, forstått og fulgt del1: “Sikkerhetsinstrukser.”Påminnelse: Støvsug IKKE farlige stoffer. Bruk av feilstøvpose vil føre til at garantien oppheves.Norsk5. VÅTSUGING5.1. Pass på at strømmen er koblet fra maskinen. Sørgfor at tanken er ren og fri for støv og skitt. (Fig. 1)5.2. Fjern støvposen og fest et skumfilter over filterkurven.Sett på plass lokket. (Fig. 2)5.3. Bruk samme slange som ved tørrsuging, og festønsket munnstykke. (Fig. 3)5.4. Sørg for at maskinen er slått av. (Sett bryter på‘0’), før du setter i strømledningen. (Fig. 4)5.5. Slå på maskinen. (Sett bryter på ‘1’). (Fig. 5)5.6. Etter bruk må tanken tømmes og tørkes. (Fig. 6)Hvis du skal suge opp store mengder væske, fra envask eller tank eller lignende, putt ikke munnstykkethelt ned i væsken, men la litt av åpningen stikke overvæsken slik at den slipper inn luft. Maskinen er utstyrtmed en flyteventil som stanser oppsugingen når tankener full. Brukeren vil merke en økning i motorhastigheten.Når dette skjer, slå av maskinen, trekk ut strømmen,fjern lokket fra beholderen, og tøm væsken i en egnetbeholder eller avløp. For å fortsette oppsuging, settlokket på plass igjen og fortsett. Etter våtsuging, slå avmaskinen og trekk ut strømmen. Tøm beholderen ogvask/tørk den innvendig og utvendig før du rydder denbort.HUSK! Etter våtsuging må skumfilteret fjernes og enstøvpose må settes inn før du kan tørrsuge igjen.4.1. Pass på at strømmen er koblet fra maskinen.(Fig. 1)4.2. Ta av lokket og fest støvposen ved inntakshullet.(Fig. 2) Pass på at du ikke skader posen.4.3. Fest lokket på beholderen igjen, og lukk klemmene.(Fig. 3)4.4. Fest den videste enden av sugeslangen til festetforan på beholderen og vri den fast. Fest ønsketmunnstykke i den andre enden. (Fig. 4)4.5. Sett i strømmen. (Fig. 5)4.6. Skru på maskinen. (Sett bryter på ‘1’). (Fig. 6)4.7. Når du er ferdig med å støvsuge, slå av maskinen.(Sett bryter på ‘0’), og trekk ut strømmen. Sjekkstøvposen med jevne mellomrom og ta den ut nården er 2/3 full. Posen er laget slik at bare luft, ikkestøv, vil passere gjennom papiret, og derfor måstøvposen ikke brukes om igjen.Bruk IKKE støvposen til våt materie eller skarpegjenstander.3

More magazines by this user
Similar magazines