200030 Bruksanvisning

gkwebonline.no

200030 Bruksanvisning

170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 6Dammsugare våt/tørr VC20A3. MONTERING3.1. Se till så att strömmen är urkopplad. (Fig. 1)3.2. Lossa klammerna. (Fig. 2)3.3. Lyft av locket. (Fig. 3)3.4. Plocka ur innehållet från behållaren. (Fig. 4)3.5a. Fäst handtaget på locket. (Fig. 5a)3.5b. Vänd på behållaren och sätt på hjulen. Se tillså att de är helt inne. (Fig. 5b)3.6a. För våtsugning, sätt i det medföljandeskumplastfiltret. (Fig. 6a)3.6b. For torrsugning, sätt i den medföljande dammpåsen.(Fig. 6b)3.7. Sätt tillbaka locket på behållaren.(Fig. 7)3.8. Placera locket korrekt och lås klämmornagenom att trycka mitt på dem.(Fig. 8)3.9. Sätt den vidaste änden av slangen i fästet påframsidan av behållaren, och lås fast dengenom att vrida den ett kvarts varv medurs.(Fig. 9)3.10. Välj önskat munstycke/förlängningsrör och fördet på slangen. (Fig. 10)3.11. Sätt fast rörhållaren. Se till så att den är heltinne. (Fig. 11)3.12 Förvara tillbehör som visas genom att fästadet i rörhållaren efter användning. (Fig. 12)6Svenska4. TORRSUGNINGVARNING! Se till så att du har läst, förstått och följt del1: ’Säkerhetsinstruktioner’.Påminnelse: Dammsug INTE farliga ämnen. Vid användning av fel sorts dammpåse kommer garantinatt upphöra att gälla.4.1.Se till så att strömmen är urkopplad. (Fig. 1)4.2.Ta av locket och fäst dammpåsen vid insugshålet.(Fig. 2) Se till så att du inte skadar påsen.4.3.Fäst locket på behållaren igen och lås klämmorna.(Fig. 3)4.4.Sätt den vidaste änden av slangen i fästet på framsidan av behållaren, och vrid till. Fäst önskat munstycke i den andra änden. (Fig. 4)4.5.Sätt i sladden. (Fig. 5)4.6.Sätt igång maskinen. (Sätt brytaren på ‘1’). (Fig. 6)4.7.När du är färdig med dammsugningen, slå avmaskinen, (Sätt brytaren på ‘0’), och dra ur sladden.Kontrollera dammpåsen med jämna mellanrum ochbyt den när den är full till 2/3. Påsen är gjord så attbara luft, inte damm, kan passera genom papperet,och därför bör inte dammpåsen användas om igen.Använd INTE dammpåsen till vått material ellervassa föremål.5. VÅTSUGNING5.1.Se till så att strömmen är urkopplad. Tanken skallvara ren och fri från damm och smuts. (Fig. 1)5.2.Ta bortdammpåsen ochfäst skumfiltretöver filterkorgen.Sätt på locket.(Fig. 2)5.3.Använd samma slang som vid torrsugning och önskat munstycke. (Fig. 3)5.4.Se till så att maskinen är frånslagen, (sätt brytarenpå ‘0’), innan du sätter i sladden. (Fig. 4)5.5.Slå på maskinen. (Sätt brytaren på ‘1’). (Fig. 5)5.6.Efter användning skall tankentömmas och torkas torr. (Fig. 6)Om du skall suga upp stora mängdervatten, från en vask eller tank ellerliknande, så stoppa inte ner hela munstycketi vattnet, utan låt en liten öppningvara kvar så det kommer in luft samtidigt.Makinen är utrustad med en flottör

More magazines by this user
Similar magazines