Parkett og kombi gulv - Scandi Sport AS

scandisport.no.web.argo.no

Parkett og kombi gulv - Scandi Sport AS

Fleslandsveien 112B

N-5258 Blomsterdalen

Tlf 55927155

Fax 55927150

www.scandisport.no

post@scandisport.no

Hamberger Industriewerke

GmbH Postfach 100353

83003 Rosenheim - Germany

Telefon: +49 8031700240

Fax: +49 8031700240

www.haro-sports.com

haro-sports@hamberger.de

www.haro-spor ts.com

HARO spor tsgulv

E n e r e n p å b a n e n .

K O N K U R R A N S E

K R A F T

Y T E L S E

L A G Å N D

S A M A R B E I D

M E S T E R E

S T R A T E G I

R E S P E K T


I 20 år har Scandi sport

A/S forsynt markedet

med kvalitetsutstyr.

Vårt motto har alltid

vært: Et godt redskap

er GULL verdt

Sammen med våre

søsterbedrifter i Sverige,

Finland og Norge har vi

dannet grunnlag for

vårt idrettssortiment

gjennom generasjoners

produktutvikling.

Vårt håp er at katalogen

blir et nyttig redskap

under prosjekteringen

med nye idrettshallprosjekt,

og samtidig en

idévekker for faglærere.

2

Vi spiller gjerne på lag

med dere, og stiller

vår kompetanse til

disposisjon under

planleggingen!

Innkjøp av parkett og

idrettsutstyr er en

tillitssak. Prøv oss!!

Vi stortrives når vi kan konkurrere.

Frankrike–Italia i europamesterskapet

i basketball 2003 i Sverige:

på 1 100 m 2 med HARO Sports

hardvedgulv – modell ROME 25.

1

Helt siden 1866 har Hamberger med glans taklet utfordringene fra

konkurrentene. En lang tradisjon som har gitt oss konkurransemessige

fortrinn som ingen hittil har kunnet matche: vår erfaring med treverk,

som har blitt overlevert fra generasjon til generasjon.

Vi har produsert det viktigste utstyret til innendørsidrett – sportgulvet

– med topp moderne maskiner i mer enn femti år. Gulvene i HARO

Sports-serien er høyteknologiske produkter av beste kvalitet, som er

utformet med både anleggsdriften, idrettsutøverne og investorene

i tankene. Idrettsutøverne setter pris på den suverene kvaliteten, investorer

og eiere gleder seg over gulvets lave vedlikeholdskostnader, og

de som driver anlegget, nyter godt av mulighetene for flerbruk. HARO

Sports er alltid en vinn-vinn-avgjørelse.

HARO Sports-gulvene danner det beste grunnlaget for intens innsats.

Det er grunn god nok til å bli valgt til over 7 000 idrettsanlegg, flerbrukshaller

og store, profesjonelle stadioner over hele verden.

HARO – kompetanse som rekker fra startstrek til mållinje.

3


4

Den eneste regelen som gjelder,

er at du må være bedre enn de andre.

For å sikre topp kvalitet på sportsgulvene har HARO – som første tyske sportsgulvprodusent – utviklet modulteknologien.

Vi leverer ikke enkeltkomponenter. I stedet leverer vi installasjonsmoduler som har blitt ferdigmontert

på vårt eget anlegg i strengt samsvar med ISO 9001-standarden. Fremstillingen foregår med

millimeterpresisjon: I den sinnrike utførelsen av sportsgulvene våre har hver eneste komponent, hver eneste

dimensjon og hver eneste sammenføyning spesiell betydning.

Det spiller ingen rolle om sportsgulvene blir installert i USA, Japan eller Tyskland: Takket være

produksjonsprosessen vil gulvets funksjonalitet alltid oppfylle HAROs strenge kvalitetskrav.

Overflatebehandlingen PERMADUR ®

er det faktiske slitelaget på et sportsgulv

av hardved. I motsetning til

overflatebehandlingene fra andre

produsenter blir den patenterte, UVherdede

PERMADUR ® – behandlingen

påført under fullstendig støvfrie

forhold i produsentens anlegg. PER-

MADUR ® har eksepsjonelt lang levetid,

noe som bekreftes av

resultatene av diverse Taber Abraser-tester.

American Sports Center

i Anaheim, California, USA.

Verdens største idrettshall ble

fullstendig belagt med 8 000 m 2

med HARO Sports-gulvet

HELSINKI 10 i eik. Uten en

eneste glipe.

HARO Sports-gulv av teknisk hardved Massive hardvedgulv

Svelling og

krymping

Topplag

Egenskap

Overflatebehandling

Bruksegenskaper

Lave kostnader

i produktets levetid

anskaffelseskostnader +

alle vedlikeholdskostnader

forventet levetid

oppgitt i år

Pleie og

vedlikehold

12-21 mm

HARO Sports-gulv

Den tekniske konstruksjonen gjør HARO

Sports hardvedgulv omtrent sju ganger

mer dimensjonalt stabile enn gulv av massivt

tre; det vil si sju ganger mindre svelling

og krymping. Leggingen av gulvet er

fullstendig sømløst, uavhengig av

overflaten. Det gjør vedlikehold og pleie

mye rimeligere. Lakkering trengs først

etter årevis med intensiv bruk.

Det faktiske slitelaget på et sportsgulv er

overflatefinishen. Bortsett fra denne overflatebehandlingen

har HARO Sports-gulv av

teknisk hardved det samme slitelaget av

hardved under lakken som massive tregulv.

Under topplaget benytter HARO seg av 100

prosent bjørkefiner fra nord, noe som gir

hardvedgulvet bedre dimensjonal stabilitet

og slitestyrke. Det beskytter også miljøet

siden det brukes ca. 65 prosent mindre av

den kostbare hardveden.

Den UV-herdede PERMADUR ® -finishen gir

den beste gripeevnen under ballsport.

PERMADUR ® er mer motstandsdyktig mot

slitasje enn noen annen finish som

påføres på stedet. Det kreves ingen

lakkering før etter 10 til 15 års bruk.

Alle HARO Sports-gulv oppfyller og overgår

kravene i DIN 18032.2 og gir idrettsutøverne

de beste resultatene og den beste beskyttelsen

mot skader. Med sportsgulv av

teknisk hardved begynner slitestyrken der

det er mest behov for den – på overflaten.

Med riktig vedlikehold og bruk trenger

HARO Sports-gulv av teknisk hardved

lakkering først etter ti til femten års bruk.

En sammenligning av de samlede kostnadene

i hele gulvets levetid viser betydelige

fordeler ved HARO Sports-gulv

med teknisk hardved i forhold til massive

hardvedgulv på grunn av de lave vedlikeholdskostnadene.

I tillegg til et omfattende utvalg av tilbehør

kan HARO også tilby rense- og

pleieprodukter som er spesiallaget til

bruk på PERMADUR ® -behandlede flater.

De sørger for at sportsgulvet ser ut og

fungerer på sitt beste i årevis.

2

Massive tregulv

ca. 22 mm

Sju ganger mer svelling og krymping enn

tekniske hardvedgulv fra HARO Sports. Det

må være rom for utvidelse for sportsgulvet,

og avstanden til veggen er omtrent 50 mm.

Kraftig svelling og krymping skader overflaten,

og gulvet må lakkeres regelmessig.

De fleste hardvedgulv festes til underkonstruksjonen

med stifter eller spiker. Det

faktiske slitelaget på gulvet av massiv

hardved er dermed ikke – som man kunne

tro – like tykt som selve hardvedgulvet

siden bare den delen av hardveden som

stikker opp over stiften, kan slipes.

Overflatebehandlingen påføres på stedet,

i betydelig mindre kontrollerte omgivelser.

Luftbårne partikler kan feste seg til overflaten,

som er langt fra så hard som den

UV-herdede PERMADUR ® -finishen. Gulvet

vil derfor slites raskere og kreve regelmessig

lakking.

Fjæringen i massive hardvedgulv kommer

vanligvis fra gummiputene.

Det tykke topplaget av massivt tre er mye

mindre elastisk enn topplaget i den

tekniske hardveden i HARO-gulvene.

Massive hardvedgulv

slipes og lakkes regelmessig. Disse

forholdsvis høye, løpende vedlikeholdskostnadene

har direkte innvirkning på

levetidskostnadene ved et massivt

hardvedgulv, og dermed motvirkes den

opprinnelige fordelen med lavere innkjøpspris.

Åpne skjøter og gliper vanskeliggjør vedlikehold

og pleie.

5


6

Støtdemping (KA)

Støtdemping eller

svekking av kraft er den

evnen som sportsgulvet

har til å absorbere virkningen

av støt. I denne

testen må idrettsutøveren

ikke bli utsatt for

mer enn 47 prosent av

støtet sammenlignet

med gulv uten fjæring.


≥3/32 |

Standard deformasjon

(StVv)

Standard deformasjon

eller fjæring definer den

vertikale bøyingen

av sportsgulvet under

belastning. Den minste

bøyingen som kreves

av denne testen,

er 2,3 mm.

19 | 11 /16 |

19,98 kg

DIN

Deformasjonsbegrensning

(W500)

Deformasjonsbegrensningen

er gulvets evne til å

begrense deformasjonens

områdespredning. Begrensningen

måles i en avstand

av 500 mm fra punktet for

det vertikale støtet (fallende

vekt på 20 kg). Største

deformasjon må ikke

overstige 15 prosent.

Alle gulv i HARO Sports-serien

er i samsvar med den nyeste

DIN V 18032.2-standarden fra

april 2001. Den årlige kvaliteskontrollen

RAL sikrer at

kvaliteten fortsetter å holde mål

i forhold til DIN-sertifiseringen.

Glem konkurrentene.

Ha tro på deg selv.

Betong Sportsgulv

Et sportsgulv må oppfylle en rekke forskjellige krav. Sertifisering i henhold til standarden

DIN 18032.2, kjent verden over som “DIN-standarden”, er en av nøkkelfaktorene som kjøperne

baserer sin avgjørelse på. Den gir viktig informasjon om sportsgulvets holdbarhet, ytelse og

beskyttende egenskaper.

Den ypperlige støtdempingen og fjæringen i våre sportsgulv sørger for å minimalisere virkningen

på idrettsutøvernes muskel- og skjelettsystem. Det hindrer skader og for tidlig utmattelse. God

ballsprett sørger for hurtig spill.

HAROS DIN-SERTIFISERTE sportsgulv ikke bare oppfyller, men overgår i høy grad alle de seks kravene i

de nyeste DIN 18032.2–2001-testene. Den årlige kvalitetskontrollen RAL, som utføres av et uavhengig

tysk testfirma – Gütegemeinschaft Sporthallenböden e. V., dokumenterer dessuten at HARO Sports-gulvene

fortsetter å bestå DIN-testene år etter år. Vær oppmerksom på påstander fra selskaper som bruker

uttrykk som “DIN -godkjent”, “i samsvar med DIN “ eller “DIN -testet”, for det sier seg selv at disse

gulvene ikke kan bestå alle de seks testene for å oppnå sertifisering i henhold til den internasjonale

DIN-standarden.

Ballsprett (BR)

Definerer den høyden

i prosent som en basketball

spretter tilbake fra

et flateelastisk sportsgulv

sammenlignet med

ballens tilbakesprett på

et ikke-elastisk gulv.

Ballspretten må være

minst 90 prosent.

15 | 3 /4 | - 23 | 5 /8 |

Friksjon (GV)

Friksjonstesten bestemmer

egenskapene til

sportsgulvets overflate

med hensyn til

idrettsutøvernes raske

vendinger og å hindre

ukontrollert skliing.

Påkrevd skliavstand

er 0,4 to 0,6 m.

19 |11 /16 | 19 |11 /16 |

3

Egenskaper under

rullende belastning (VRL)

Testen viser evnen som

et flateelastisk sportsgulv

har til å motstå

belastninger fra

tribuner/sitteplasser, flyttbare

basketballmål og

transportvogner til aerobicmatter.

Minstekrav:

Sportsgulvet skal kunne

tåle en belastning per

aksel på 1 500 N uten

å bli skadet.

7


8

I mer enn ti år har HARO SPORTS vært

offisiell samarbeidspartner med den

internasjonale basketballforeningen

(FIBA), det uavhengige, internasjonale

styringsorganet for basketball.

Vårt medlemskap i mange andre

ledende sportsforeninger over hele

verden så vel som vårt nære samarbeid

med det tekniske universitetet

i Rosenheim er med på å bekrefte den

høye kvaliteten på produktene våre.

Halkapinar Spor Salonu, Izmir,

Tyrkia – HELSINKI 10, bøk. Vertsarena

for FIBAs verdensmesterskap

i basketball i 2010.

Mesterens hjerte bør ikke

undervurderes.

Sportsgren eller

flerbruk

• Basketball

• Håndball

• Volleyball

• Fotball

• Hockey

• Treningstimer

• Annet

Arbeidsforholdene

på stedet

• Betong

• Tørt gulv med

avrettingslag

• Gulvvarme

• Jevnhet på undergulvet

• Tillatt tykkelse på

sportsgulvet

Mange store, internasjonale sportsforeninger vet at et sportsgulv fra

Haro alltid er det beste valget. Også de som driver idrettsanleggene,

velger våre sportsgulv fordi vi kan tilby de beste løsningene til så godt

som alle behov.

Hvilket sportsgulv som passer til dine konkrete behov, avhenger ikke

bare av de sportsgrenene som anlegget skal brukes til, men også av

arbeidsforholdene på anlegget. Enten du ønsker kompetent rådgivning

helt fra begynnelsen eller allerede befinner deg på planleggingsstadiet

– med HARO er du sikret seier. Diskuter behovene med våre eksperter,

som én fagperson til en annen.

Utvalgskriterier

Fast gulv / mobilt gulv

Topplag

• Hardved

• Syntetisk

Budsjett

4

• Anskaffelseskostnader

• Vedlikehold

• Levetidskostnader

9


10

Det finnes vinnere, og det finnes tapere.

5

Det er opp til deg.

Eik

Kanadisk lønn

Ask

Bøk

Hangtime Sports,

Midland, Michigan, USA.

Modell HELSINKI 10,

kan. lønn

Uansett hvilket HARO Sports-gulv du velger, kan du stole på at du får en vinner. Enten det er et

hardvedgulv, et syntetisk eller mobilt gulv du er ute etter, er HARO den perfekte løsningen både til

nybygg så vel som renoveringer og moderniseringer.

Hardvedgulv: Det tekniske hardvedgulvet HARO Sports fås i fire forskjellige treslag: eik, kanadisk lønn,

bøk og ask. Fabrikkbehandlingen får frem de naturlige forskjellene i hardvedens farge og tekstur, og

gulvene får dermed et enestående og tiltalende utseende. Viktig: HARO Sports hardvedgulv er godkjent

til konkurransebruk på høyeste nivå og brukes i De olympiske leker og verdensmesterskap!

Syntetiske gulv: Stort sett kan alle egnede belegg, for eksempel linoleum, PVC og gummi, brukes

med HAROs underkonstruksjoner. På grunn av sine tekniske egenskaper er syntetiske sportsgulv

absolutt et alternativ til sportsgulv av hardved, og byr på en bortimot ubegrenset palett av

tilgjengelige farger.

Mobile gulv: HARO er den eneste sportsgulvprodusenten i verden som kan tilby FIBA-godkjente og

DIN 18032-sertifiserte mobile hardvedgulv med et eget, patentert skjøtesystem. Gulvet egner seg

ypperlig til bruk i flerbruksanlegg og innenfor profesjonell idrett.

Konstruksjon

Struktur

Hardvedgulv

Syntetiske

gulv

Elastisk

spesiallag

Elastiske gulv

Helsinki

Athens

Montreal

HARO Sports hardvedgulv,

topplag på 3,6 mm,

5,6 mm eller 8 mm Modul

for belastningsfordeling

PE-film

Gulv med fjæring

Enkel Dobbel

slagbjelke slagbjelke

Stockholm Berlin

Melbourne

London Munich

Kan brukes

med gulvvarme

Mobile gulv

Rome

H E L S I N K I

Dette allsidige talentet føler seg hjemme på store

idrettsanlegg over hele verden: for eksempel i American

Sports Center i Anaheim, California, USA.

Det flateelastiske sportsgulvet vinner på sin høyteknologiske

ytelse. Det elastiske spesiallaget består av

et skum av polyuretankompositt. Det er utformet for

å kunne beholde de samme elastiske egenskapene

gjennom hele levetiden. Belastningsfordelingslister

plasseres over det elastiske laget. Hardvedens topplag

stiftes eller spikres til disse listene. Den lave konstruksjonshøyden

gjør også at HELSINKI er det perfekte valget

til renoverings- og moderniseringsprosjekter.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping: 62 %

Fjæring: 3,2 mm

Deformasjonsbegrensning: 1 %

Rullende belastning: √

Ballsprett: 98 %

Friksjon: 0,46

11


12

Den eneste begrensningen er

din egen fantasi.

B E R L I N

Denne klassikeren er brukt i tusenvis av idrettsanlegg

over hele verden: ULEB Cup, i FIBAs Europaliga, i universiteter,

flerbrukshaller og skoler. BERLIN er et fabrikkmontert

system med dobbel slagbjelke, og gulvet

holder høy kvalitet med ypperlige sportslige og fysiologiske

egenskaper. Gulvet kan legges direkte på rå

betong. Mindre ujevnheter i undergulvet kan glattes

ut ved å legge utjevningsmateriale under slagbjelkeputene

og feste dem.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping: 64 %

Fjæring: 2,6 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 12 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 98 %

S T O C K H O L M

STOCKHOLM er det kostnadseffektive alternativet til

systemer med doble slagbjelker. Det består av fabrikkmonterte

elastiske planker, undergulvmoduler og

HARO Sports hardvedgulv. Gulvet kan legges direkte

på rå betong. Mindre ujevnheter i undergulvet kan

glattes ut ved å legge utjevningsmateriale under slagbjelkeputene

og feste dem. Dette er penger spart siden

det ikke er nødvendig å legge noe avrettingslag.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 63 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 3,4 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 5 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 98 %

Kan brukes

med

gulvvarme

Kan brukes

med

gulvvarme

HARO Sports hardvedgulv

topplag

på 3,6 mm

Regupol

støtputer

HARO Sports

hardvedgulv,

topplag på 3,6 mm

Regupol

støtputer

Dobbel

slagbjelke

PE-film

Undergulvmodul

PE-film

Undergulvmodul

Elastisk

planke

6

Metallurg-Forum, Nizhniy Tagil, Russland – BERLIN 2

Holmes Place, Madrid, Spania – STOCKHOLM 10

13


14

Oppdag forskjellene som skiller

oss fra de nest beste.

M E L B O U R N E

HARO Sports

hardvedgulv

Regupol

støtputer

Undergulvmodul

PE-film

Elastisk

planke

Bermuda Squash Open 2004

Spesialløsningen for squash og racquetball er et HARO

Sports hardvedgulv som er forseglet med spesialbehandlingen

SST, en finish som er spesielt utviklet til

denne bruken. Den dybdeimpregnerte overflaten sørger

for perfekt gripeevne og hindrer fare for skrensing og

skliing som skyldes svettedråper på banen. MEL-

BOURNE er offisielt godkjent av verdens squashforening

og brukes til internasjonale squashkonkurranser

som verdens- og europamesterskapene.

R O M E

ROME 25 er det eneste mobile sportsgulvet i verden

som er offisielt godkjent av den internasjonale basketballforeningen

(FIBA) og fullt ut er i samsvar med

standarden DIN V 18032.2. Modulene i det mobile

gulvet veier mindre enn 35 kg og er dermed enkle å

håndtere. De kobles sammen ved hjelp av et patentert

skjøtesystem. Fjærklemmene sørger for tett feste til

tilstøtende moduler, noe som gir gulvflaten et nærmest

sømløst utseende. Tester som er utført i samarbeid

med Schelde International og det tekniske universitetet

Fachhochschule Rosenheim, har vist at gulvet

har eksepsjonell slitestyrke.

ROME 25 beslaglegger dessuten bare omtrent en tredel

av lagringsplassen som kreves til de fleste andre

mobile hardvedgulv.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 68 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 3,0 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 7 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 98 %

Volkswagenhalle i Braunschweig … som driftsselskapet også bruker til

konserter …

De lette modulene … er koblet sammen med et spesielt

skjøtesystem.

Elastisk

spesiallag

7

HARO mobile moduler

2,14 m x 1,07 m

forvandles til et idrettsanlegg på 1 080 m 2 … på mindre enn tre timer takket være det

mobile sportsgulvet ROME 25.

Resultatet er et innendørs sportsgulv

av topp kvalitet …

Spesielt, patentert

skjøtesystem

som forbløffer både montører og idrettsfolk.

15


Smaken av seier er en opplevelse du

8

ikke vil være foruten.

Hodos Sportcsarnok, Debrecen, Ungarn – LONDON 20

16

Er du ute etter et alternativ til gulv av hardved? Da vil et HARO Sports-gulv med elastisk belegg være

midt i blinken. Avhengig av dine konkrete behov kan du velge mellom forskjellige syntetiske belegg –

vanligvis linoleum, PVC eller gummi – som limes til underkonstruksjonen på stedet.

Som alltid er det de skjulte egenskapene som utgjør forskjellen! Det som er mye viktigere enn selve

belegget, er underkonstruksjonen som er fremstilt med dokumentert HARO-kvalitet. Det trengs en

modulkonstruksjon fra HARO med fjæret eller elastisk gulv for å gjøre et vanlig sportgulv om til

et uovertruffent, høyteknologisk produkt med overbevisende funksjonalitet. Idrettsutøvere og de som

driver anleggene, merker forskjellen.

Linoleum PVC PU

Kan brukes

med

gulvvarme

Kan brukes

med

gulvvarme

Belastningsfordelingspanel

Belastnings

fordelingspanel

Topplag

Topplag

Regupol

støtputer

PE-film

PE-film

Undergulvmodul

Undergulvmodul

Dobbel

slagbjelke

Elastisk

planke

M U N I C H

MUNICH har i mange år nytt godt av et ypperlig

omdømme over hele verden. Dette sportsgulvet er

utformet hovedsakelig med tanke på flerbruk, og er

brukt i mer enn tusen idrettsanlegg. MUNICH-modellen

består av fabrikkmonterte, doble slagbjelker, undergulv

og belastningsfordelingspanel laget av OSB eller

spesialfiner. Det syntetiske belegget limes til belastningsfordelingspanelet.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 61 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 3,3 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 12 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 97 %

L O N D O N

Både riktig og rimelig: LONDON er det kostnadseffektive

alternativet til systemer med doble slagbjelker.

De fabrikkmonterte elastiske bjelkene er utstyrt med

støtdempende puter under bjelkene. Undergulvet og

et belastningsfordelende panel sørger for ypperlige

flateelastiske egenskaper. Det syntetiske belegget

limes til belastningsfordelingspanelet.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 67 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 3,0 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 13 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 97 %

17


18

Det viktigste er ikke å vinne,

men du vil jo ikke tape heller.

A T H E N S

En ekte “olympisk mester”: ATHENS, med det elastiske

belegget Taraflex Sport M fra Gerflor, ble med hell brukt

i hovedhallen “Faliro – House of Handball” i De olympiske

leker i Aten i 2004.

Det elastiske spesiallaget, som er laget av et skum av

polyuretankompositt, sørger for enestående slitestyrke.

Et tolags belastningsfordelingspanel monteres på toppen

av det elastiske laget. Det syntetiske belegget limes

deretter til belastningsfordelingspanelet.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 65 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 3,9 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 9 %

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 97 %

M O N T R E A L

MONTREAL er den perfekte løsningen når du har knapt

med tid. De forhåndsmonterte modulene gjør sportsgulvet

raskt og enkelt å legge. Modulene skrus ganske

enkelt sammen på stedet.

Det meste av monteringsarbeidet er allerede gjort på

HARO-fabrikken. MONTREALbestår av et komposittskum

basert på polyuretan, samt fabrikkmonterte svingpaneler.

Det syntetiske belegget blir deretter limt til disse panelene.

Den lave konstruksjonshøyden gjør MONTREAL til

det perfekte valget til renoverings- og moderniseringsprosjekter.

Gjennomsnittsverdier i henhold til DIN V 18032.2:

Støtdemping, KA 55: 59 %

Fjæring, vertikal bøying, StVv: 2,6 mm

Deformasjonsbegrensning, W500 I–IV: 11%

Egenskaper under rullende belastning,

belastning per aksel uten skade, VRL:

1 500 N

Ballsprett, BR: 97 %

Kan brukes

med

gulvvarme

Belastningsfordelings

panel

Modulbaserte HARO

svingpaneler

med avlesingsmønster

1 250 x 2 500 mm

PE-film

Elastisk

spesiallag

Topplag

Elastisk

spesiallag

Topplag

Avstands-/støttelister

plassert langs gulvets

omkrets

9

Sportshall, Velky´ Krtís, Slovakia – ATHENS

Videregående skole i Bisingen, Tyskland – MONTREAL 21

19


20

Sikker bruk, perfekte detaljer og lang levetid er

egenskaper som preger alle sportsgulv fra HARO.

Gode eksempler, for å nevne bare noen, er modulteknologien

utviklet av HARO SPORTS, og sikkerhetsog

pleiepakkene.

HARO gulvlister

En praktisk løsning med tiltalende fordeler: De fabrikkmonterte

gulvlistene fra HARO har ventilasjonsspalter som sikrer permanent

utlufting av gulvkonstruksjonen og gir gulvet tilstrekkelig

plass til bevegelser som skyldes

klimatiske forhold.

Gummikanten som er festet til

undersiden av listene, hindrer

at rengjøringsvann trenger

inn i underkonstruksjonen.

Løfteredskap med vakuum

Med dette spesialverktøyet kan du

raskt løsne og fjerne

HARO-gulvplatene.

HARO dekkplate

for dørstokk

Denne spesiallisten

forbinder sportsgulvet

med tilstøtende rom

og dører.

HARO gulvplater

HARO gulvplater er utformet som

en integrert del av gulvoverflaten og

bygges inn slik at gulvet blir vanntett

og plant. Takket være skjøtesystemet

er det ingen fare for skader, siden gulvplaten

er godt festet. Systemet eliminerer

også skader etter vaskevann som kan

trenge inn i underkonstruksjonen.

Rengjøring og pleie

For å sikre at sportsgulvet

fungerer på beste måte selv

etter mange års bruk bør det

behandles regelmessig med

egnede gulvpleieprodukter.

Vi har utviklet et omfattende

og velprøvd gulvpleieprogram

som er spesiallaget

til de ulike materialene som

er brukt i sportsgulvene våre.

Kun fra HARO:

Linjene påføres ved hjelp av en

spesiell tokomponentslakk som

danner en kjemisk forbindelse med

overflatebehandlingen PERMADUR ® .

Det er ikke nødvendig å lakke

banemerkingen ytterligere for

å beskytte dem. Enkelt. Effektivt.

Lett å holde vedlike.

Du trenger HARO på laget

når kampen tilspisser seg.

10

HARO står for førsteklasses konsulenttjenester og omfattende service. Våre

tjenester er ikke begrenset til bare å selge deg et sportsgulv, men strekker seg

langt videre – fra prosjektplanleggingsfasen til gjennomføring og mer. Våre

eksperter leverer teknisk støtte til alle kontinentene. Vi er din pålitelige partner når

det gjelder vurdering av gulvets nåværende tilstand, optimalisering av prosjektplanleggingen

og kvalifisert montering. Dessuten kan vi gi råd og hjelp om

alle sidene ved det rutinemessige renholdet og vedlikeholdet. Den perfekte

fullservicepakken – fra avspark til siste avblåsning.

HARO Sports-gulv

• Konstruksjon og montering på eget produksjonsanlegg

• Rådgivning i forbindelse med modernisering og nybygg

• Arealutnyttelse og teknisk design

• Støtte og monteringshjelp fra begynnelse til slutt

• Renoverings- og moderniseringsarbeid

• Vedlikeholdsinstruksjoner

• Rengjørings- og pleieprodukter

21


Ekte lederskap godtar

ikke snarveier.

SGS-COC-2202

22

Administrerende direktør

Peter Hamberger har siden 1971 styrt

selskapet med stø hånd mot suksess.

Dr. Peter M. Hamberger kom med

i styret i 2002.

I dag leder fjerde og femte generasjon

selskapet i fellesskap.

Alle ekte enere yter langt over det middelmådige. Det er grunnen til at vi aldri overlater noe

til tilfeldighetene når det gjelder kvaliteten på produktene. Fra nøye utvelgelse av råmaterialene

og kontinuerlig inspeksjon fra fremstilling til montering, levering og legging – våre produkter

er alltid i gode hender hos erfarne spesialister. Hos HARO blir fokuset på kvalitet ikke

begrenset til fremstillingen av produktene. Vårt kvalitetsstyringssystem i henhold til DIN EN

ISO 9001 omfatter alle driftsområder i de strenge kvalitetssikringsrutinene.

Som produsent av merkeprodukter av høy kvalitet er det en selvfølge å gjøre miljømessige

hensyn til en viktig faktor i vår bedriftsfilosofi. Vi arbeider tross alt med naturen hver eneste

dag. Og som alle andre i samme situasjon behandler vi naturen med den største respekt.

Tiltakene våre styres av en økologisk bærekraftig drift heller enn utnyttelse av skogen.

Vi har vært DIN EN 14001-sertifisert og godkjent av EUs økologiske revisjon siden 1998 for

vår innsats for å bevare naturressursene. I 2003 ble vi tildelt det europeiske PEFC-sertifikatet,

som er bevis på at det tømmeret vi bruker, kan spores gjennom hele produktets

forsyningskjede – såkalt “chain of custody” – fra den sertifiserte, bærekraftige skogen og

helt frem til det ferdige produktet.

HAROs hovedkvarter: oversiktsbilde

av selskapets

250 000 m 2 store eiendom

i lavbergene ved de bayerske

alpene.

Vår satsing på miljømessig sikkerhet gjenspeiles også i hele produksjonssyklusen.

Vi tenker ikke bare økonomi, men også økologi. Av den grunn driver vi en kombinert kraftog

varmestasjon av høy kvalitet. Et moderne fyringsanlegg omdanner avkapp og trerester til

varme til produksjonsprosessene og varmeanleggene, og til økologisk kraft. Effekten tilsvarer

kraftbehovet til 60 000 husholdninger.

For å bevare og beskytte miljøet kommer vi til å fortsette å investere i fremtidsrettede

økologiske teknologier. I en tid da ressursene blir stadig knappere, gjør vi det vi kan for

å møte denne utfordringen.

11

23

More magazines by this user
Similar magazines