Referat fra Årsmøte for OSI Fjell

osifjell.no
  • No tags were found...

Referat fra Årsmøte for OSI Fjell

2011-12-14Referat fra Årsmøte for OSI Fjell13.12.2011Sak 1Sak 2Sak 3Sak 4Sak 5Sak 6Sak 7Sak 8Åpning• Nestleder ønsker velkommen• Årsmøtet settesGodkjenning av de frammøtte representantene• Alle er verifisert som medlemmerGodkjenning av forretningsorden• GodkjentGodkjenning av sakslista• GodkjentKonstituering• Valg av møteledero Vegard Aasland Nymoen• Valg av sekretæro Vegard Aasland Nymoen• Valg av 2 personer til underskriving av protokolleno Åshild Bøhn Mageli, Morten ØdegaardÅrsberetning• Årsberetningen gjennomgås av Morten• Godkjent.Regnskap• Regnskapet presenteres av økonomiansvarlig• Dokumentert omsetning er lavere enn forventet. Dette skyldes ikke lavereaktivitet, men dårligere innrapportering.• Innspill om at vi har hatt for liten medlemsmasse til så mange dyre turer påvårparten, slik at vi unngår å dekke underskudd på kurs. Evt prøve å skaffeflere deltakere til kursene f.eks. ved samarbeid med andre SI-grupper.• Noen utestående utgifter skal ordnes straks.• Litt færre medlemmer enn forventet fører til mindre inntekt.• Utstyr er nå kjøpt på starten av året, for å unngå å få regningen på feil side avåret. Tidligere har vi kjøpt utstyr for gjenstående midler, nå krever det littmer å kontroll for å sørge for at vi går i null ved årsslutt. Det har sklidd noeut i år, og sammen med mindre inntekter ender vi med et underskudd. Det tasmed i budsjettet for neste år, og går ut over utstyrsinnkjøpet til våren.• Regnskapet godkjennes.Innkomne saker• Ingen innkomne saker.


2011-12-14Sak 9Sak 10Sak 11Kontingent• Styret innstiller på kr 100,- i 2012.• Årsmøtet godkjenner kr 100,- i medlemskontingent.Budsjett og aktivitetsplan• Aktivitetsplan: også kjent som turprogrammet.o Simen informerero Turprogramkomitéen er ikke helt satt ennå.o Hvert turprogramkomitémedlem får hver sin gjeng med turer å følgeopp.o Oppfordres til å sove mer i telt, særlig vinterstid.o Turprogrammet vil som vanlig være klart til semesterstart• Budsjettet:o Budsjettert med kr. 10.000,- i overskudd i 2012, pga ca kr. 10.000,- iunderskudd i 2011.o omsetningen blir noe økt pga en skitur til utlandet i februar.o For øvrig godkjent.Valg• Styret velges ved akklamasjono Leder: Simen Eideo Nestleder: Vegard Nymoeno Økonom: Sine Halkjelsvik Bjordalo Sekretær: Jonny Kvistado Øvrige styremedlemmer: Utstyrsansvarlig: Kim Olaussen Fjellmøteansvarlig: Johannes Østensjø Nettansvarlig: Morten Ødegaard Fjellpostenansvarlig: Christina Svanstrøm PR-ansvarlig: Emma Myrseth

More magazines by this user
Similar magazines