Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

Det er flere utlendinger enn nordmenn som sitter ute. Jeg har lagt merke til attyrkiske og pakistanske kvinner sitter ute med ungene mens mennene er påjobb. Jeg har sett at de har tatt med seg matboller med salat. Jeg har sett ungergå i flokker på turer og sånn. Ser du oppover blokka ser du mange norske somsitter på verandaene og sånn (…) Det burde vært litt flere benker å sitte på.Det er bare en benk der, det kunne vært en eller to til (Mann 33 år, pakistanskbakgrunn, Furuset) (Ruud 2001:38).Norske beboere holder seg mer for seg selv, på sine ”private” balkonger. Den sammeerfaringen har neste informant, en ung kvinne med tyrkisk bakgrunn.Jeg pleier å treffe noen av naboene når jeg ute i parken og sånn. Da sitter viog prater om småting. Det er bare innvandrere. Jeg har bare en norsk nabosom jeg prater litt med. Det er ingen av naboene jeg føler at jeg kjenner godt.Jeg har bodd her i tre-fire år. Jeg kjenner dem ikke så godt. Det kan bli littannerledes når barnet blir litt eldre og jeg er ute sammen med barnet. Førkjente jeg ingen av de jeg snakker med nå. Da var jeg aldri ute i parken. Jegbare jobbet og var hjemme. Med barn er det annerledes. Nå er det mer åpentog må prate med andre mennesker. Jeg må bli kjent med dem, og ungen minkjeder seg når hun er inne alene. Jeg prøver, men det er ikke så mye... Jegkjenner ikke naboene så godt. Jeg tør ikke si fra til dem om de vil være medpå en piknik, eller en tur eller hva som helst, for jeg vet ikke om de giddereller orker (Kvinne 27 år, tyrkisk bakgrunn, Furuset). (Ruud 2001:39).Som vist tidligere finnes det få offentlige møteplasser som er egnet for kvinner medminoritetsbakgrunn. Derfor er parker med lekearealer svært viktig for denne gruppen. Forat dette skal bli gode møteplasser er det viktig å legge til rette med gode sittegrupper, ogoffentlige toaletter. En annen gruppe som det er viktig å ivareta når det gjeldertilrettelegging av offentlige møteplasser er de som tilbringer mye tid lokalt, for eksempelde som er utenfor arbeidslivet.23

More magazines by this user
Similar magazines